MBraille

MBraille

Indholdsfortegnelse

Introduktion til tastaturet

Før du kan begynde at skrive, må du først lære tasternes placering for hvert punkt at kende. På iPhone og iPod er der to forudindstillede layouts samt et justerbart layout. I vejledningstilstand vil du få lidt flere instruktioner, du kan senere deaktivere dette under indstillinger.

Smart layout

Med smart layout bestemmer du, hvordan punkttasterne skal placeres. Du skal angive alle punkttasterne i rækkefølgen fra punkt 1 til og med 6. MBraille husker hvert punkts position, men du kan altid ret programmere dem, hvis du skulle glemme tasternes placering. Du nulstiller Smart layout ved at lave et langt svirp med én finger.

Bemærk, at tasternes placering i Smart layout ikke er helt fastlagte, hvilket gør det muligt for dine hænder at bevæge sig lidt uden at indskrivningen vil blive påvirket.

Smart layout virker også i tredjepartitastaturet i MBraille. For at tastaturet bedst muligt ligner et hvert tastatur, som bruges i alle apps findes der en indstilling, som begrænser tastaturet til at fylde to tredjedele af skærmens højde. Dette gør at den sidste tredjedel af skærmen er synlig for VoiceOver.

Bortvendt layout

Hold din telefon mellem dine hænder, så hjem-knappen vender mod højre. Skærmen skal vende bort fra dig selv. Tasterne som svarer til hvert punkt er udformet som simple rektangler, der dækker hele skærmen.

I vejledningstilstand kan du udforske tasternes placering ved at lade en finger glide hen over skærmen. Tastaturet dækker hele skærmen og VoiceOver vil oplyse hvilken punkttast din finger bevæger sig over. Når du er klar til at skrive skal du skrive L (punkt 1, 2, 3,) og w (punkt 2, 4, 5, 6). Du kan senere slå dette fra ved at deaktivere vejledningstilstand. Dette gøres fra indstillinger.

Du har mulighed for at finde en skrivestilling, som passer til dig, fordi tasterne svarende til hver punkttast dækker hele skærmen.

Piano layout

I Piano layout er tastaturet arrangeret horisontalt som tangenterne på et klaver eller som tasterne på en Perkinsmaskine. IPad understøtter både vandret og lodret retning, så du kan vælge den, som passer bedst til dig, ellers vil layoutet virke som bortvendt tilstand.

Bemærk, at det er tilrådeligt at deaktivere bevægelserne for Multitask under iPad-indstillingerne.

Brug af tastaturet

Indtastningen begynder, når en finger sættes ned og slutter, når alle fingre løftes. Du kan taste flere punkttaster ned samtidigt, eller taste en tast ad gangen så længe mindst én finger forbliver på skærmen. IPhone og iPod Touch er dog underlagt den begrænsning, at de ikke kan håndtere seks samtidige berøringer på skærmen, så forkortelsen for ordet "skal" kræver lidt fingergymnastik. Du kan for eksempel trykke punktern 1, 2, 3, 4, 5 og herefter løfte én finger og sætte punkt 6 ned, hvorefter du kan løfte alle fingrene væk fra skærmen. Rækkefølgen af taster gør ingen forskel. Som standard bruges forkortet punktskrift. Dette kan dog ændres under indstillinger. Du kan også slå forkortelse til eller fra mens du skriver ved at holde punkt seks nede og svirpe opad eller nedad med en anden finger.

Svirpebevægelser med én finger

Svirp til højre mod hjemknappen for at indtaste et mellemrum.

Svirp nedad for at indsætte et linjeskift. Både mellemrum og linjeskift afforkorter punktforkortelser, som er skrevet i det foregående ord.

Svirp mod venstre for at slette det sidst skrevne tegn.

Svirp opad (mod lydstyrkeknapperne, når enheden er indstillet til bortvendt-mode) for at høre, hvad du har skrevet.

Svirpebevægelser med to fingre

Svirp til venstre med to fingre for at slette det foregående ord.

Svirp til højre med to fingre for at fortryde den sidste handling fx sletning af ord, tegn eller sletningen af alt indhold i bufferen.

Svirp opad med to fingre for at høre antal tegn og ord i den skrevne tekst.

Svirpebevægelser med tre fingre

Svirp til højre med tre fingre for at gå til menuen.

Svirp nedad med tre fingre for at slette den tekst du har skrevet. Alternativt kan du ryste enheden, hvilket vil gøre det samme.

Udklipsholderen

Hvis du skifter til en anden app, er den aktuelle tekst automatisk kopieret til udklipsholderen, så den kan indsættes i en ønsket app.
Når du befinder dig på hjemmeskærmen kan du komme tilbage til MBraille ved at dobbelttappe på hjemknappen for at åbne app-skifteren og her vælge MBraille.

For at kopiere en udvalgt del af den skrevne tekst til en anden app, skal du markere og kopiere det udvalgte, hvilket beskrives i næste afsnit, og derefter straks trykke på hjemknappen.

Redigering af tekst

Du kan foretage simpel redigering med MBraille, gennemlæse, hvad du har skrevet og flytte tekst ved at vælge, klippe og indsætte. Du kan endda indsætte tekst fra andre apps til MBraille for at redigere den.

Alle redigeringsbevægelser bygger på samme princip. Du bruger den ene hånd til at trykke og holde en eller flere punkttaster nede for at vælge hvilken funktion du ønsker. Mens du med den anden hånd svirper til højre, venstre, opad eller nedad for at aktivere den pågældende funktion.

Hvis der skal foretages rettelser til et ord, eller hvis der skal skrives sætningstegn, kan det være en fordel at deaktivere forkortet punktskrift. Hold punkt seks nede med en finger, og svirp opad eller nedad med en anden finger for hurtigt at aktivere eller deaktivere forkortet punktskrift.

Gennemlæsning af tekst

Hold punkt 3 nede med én finger. Brug imens en anden finger til at svirpe til venstre eller højre for at få VoiceOver til at læse din tekst ord for ord. Svirp opad for at læse din tekst sætning for sætning. Svirp nedad igen for at læse ord for ord, gøres dette nok en gang kan du bevæge dig tegn for tegn gennem det aktuelle ord. Gennemlæsningstilstanden stopper, når du slipper punkt 3.

Flytning af indsætningsmærket (markøren)

Naviger i teksten ved hjælp af-gennemlæsningsfunktionen. Når du har fundet stedet, hvor du vil redigere, skal du trykke på punkt 1, mens du stadig holder punkt 3 nede. Alternativt kan du i indstillingerne for MBraille vælge at gennemlæsning og indsætningsmærket (skrivemarkøren) følges ad. Du kan gå til begyndelsen af teksten ved at holde punkt 1 og 3 nede, mens du svirper til venstre. Du kan gå til slutningen af din tekst ved at holde punkt 1 og 3 nede, mens du svirper til højre.

Vælg, klip, kopier og indsæt tekst

Naviger i teksten ved hjælp af læse-funktionen. Når du har fundet det ønskede sted, skal du holde punkt 2 nede, samtidigt med at du stadig holder punkt 3 nede. Svirp nu rundt, som du gør med læse-funktionen for at vælge tekst. VoiceOver oplæser den valgte tekst, mens du svirper. For at høre den valgte tekst svirp da opad med to fingre, samtidigt med at punkterne 2 og 3 stadig holdes nede.

For at kopiere den markerede tekst, skal du trykke på punkt 5, mens punkterne 2 og 3 stadig holdes nede. For at klippe den valgte tekst, skal du trykke punkt 4 samtidigt med, at punkterne 2 og 3 holdes nede..

For at indsætte tekst ved indsættelsesmærket (markøren), skal du trykke på punkt to og holde det nede mens du svirper nedad med en finger. Hold punkt 2 nede og svirp op for at høre hvad der i øjeblikket er i udklipsholderen. Du kan indsætte tekst, du kopierede med MBraille eller du kan indsætte tekst fra andre apps. For hurtigt at udvide valget af tekst til start- eller slutningen af tekstbufferen kan du holde punkt 1-2-3 nede og svirpe mod højre eller venstre.

Søgning

Hold punkterne 4-5-6 nede mens du svirper opad- eller nedad for at starte søgetilstanden.

Svirperetningen bestemmer, hvilken retning der søges i. Nedad går fremad og opad søger bagud. Skriv det du ønsker at søge efter og lav et linjeskift for at starte søgningen. Der søges nu i teksten i den retning, der er bestemt af svirperetningen. Hvis et resultat findes, vil indsætningsmærket blive placeret på linjen, og linjenummeret samt den aktuelle sætning, hvor resultatet findes, bliver oplæst. Svirp nedad igen for at søge efter næste resultat. Hvis bunden af teksten nås, fortsætter søgningen automatisk fra toppen af teksten. Hvis det sker, vil det blive oplyst.

For at forlade søgetilstanden hold da punkterne 3-4-5-6 nede og svirp op- eller nedad igen. Indsætningsmærket er placeret der, hvor det sidste søgeresultat blev fundet.

Stavekontrol

Du kan tilpasse indstillingerne for stavekontrol fra Mbraille-indstillingerne. Der er tre indstillingsmuligheder til stavekontrollen:

  1. Udfører stavekontrol efter hver ord og giver en lyd, når der registreres stavefejl eller ukendte ord. Indstillingen er hovedindstillingen til stavekontrollen. ER den slået fra udføres stavekontrollen ikke.
  2. Udfør kun stavekontrol når der gennemlæses ord for ord. Er denne indstilling slået til, vil der ikke gøres opmærksom på forkert stavede ord, mens du skriver.
  3. Stave ordforslag automatisk. Indstillingen har indflydelse på, om ordforslag skal staves automatisk.

Den første indstilling omhandlende stavekontrollen er altså den indstilling, som afgør om stavekontrollen er aktiveret eller deaktiveret.

Ret stavefejl

Når MBraille opdager noget, som kan være en stavefejl, vil det være muligt at få en liste med ordforslag. Du kan vælge et ordforslag med én bevægelse: Når du hører en lyd, mens du skriver eller gennemlæser, har MBraille registreret en mulig stavefejl. Du kan med det samme se listen over ordforslag ved at holde punkt 1 nede og svirpe op/nedad. Det første forslag du ser i listen er det ord, som er vist som forkert stavet. På den måde har du mulighed for at beholde det, hvis du ønsker det. Så snart du løfter fingrene, bliver ordforslaget indsat, og du kan fortsætte med at skrive. Hvis du under indstillinger har valgt, at ordforslag skal staves automatisk, vil det lyde som det følgende eksempel: Hejsa, h, e, j, s, a Uanset hvordan indstillingen er indstillet, kan du få ordforslaget stavet, samtidigt vil du få oplyst antallet af ordforslag. Hold punkt 1 nede, mens du svirper mod højre, hvilket vil lyde som i følgende eksempel: Hejsa, h, e, j, s, a, 4 af 14

Brugerdefineret ordbog

Du kan tilføje det ord du har skrevet til en brugerdefineret ordbog ved at holde punkt 1 nede og svirpe mod venstre. Du bliver bedt om at bekræfte, at du ønsker at tilføje ordet.

Prik-kommandoen .dict lader dig se listen over de ord, som findes i den brugerdefinerede ordbog, og her har du også mulighed for at fjerne tilføjede ord.

Prik-kommandoer fra tastaturet

Når du har skrevet din tekst, kan du udføre forskellige kommandoer via brailletastaturet ved at starte en linje med punktum efterfulgt af kommandoen og mulige parametre, efterfulgt af et linjeskift.

Du indtaster altså din tekst, som du ellers ville. Derefter kan du sende den med en prik-kommando i slutningen af teksten. .mail .sms .tweet eller .fb, uden at skulle gå tilbage til menuen. Du kan også tilføje kalenderbegivenheder med .kal-kommandoen.

Prik-kommandoerne du skriver i Mbraille bliver automatisk gemt, så du kan gennemse- og genbruge dem igen.

Har du eksempelvis flere kontakter du ofte sender sms-beskeder til, så er det belejligt at have disse kommandoer ved hånden frem for at skrive dem om og om igen.

Hold punkt 4 nede, mens du svirper op eller nedad. Svirp opad for at gå tilbage i historikken. Svirp nedad for at gå fremad i historikken.

Når du løfter fingeren fra punkt 4 vil det svare til, at du har skrevet den valgte kommando. Svirp nedad med en finger for at udføre kommandoen igen. Du kan også søge i historikken. Skriv et punktum som efterfølges af et mellemrum. Nu skal du skrive det nøgleord du vil søge efter. Hold nu punkt fire nede, mens du svirper nedad med en finger. Nu vises kun de kommandoer som indeholder det du søgte efter.

Twitter

Du kan sende tweets direkte fra brailletastaturet. Hvis du vil sende et tweet, skal du først skrive teksten, og derefter tilføje et linjeskift (svirpe nedad), og skriv derefter .tweet

Så punktum, efterfulgt af ordet "tweet" Svirp så nedad igen og teksten fra den ovenstående linje bliver tweeted.

Du kan sende en direkte meddelelse ved at tilføje modtagerens twitter-navn efter tweet kommando, adskilt af et mellemrum.

Send en mail

I stedet for at gå til mail-skærmbilledet via hovedmenuen, kan en prik-kommando også anvendes. Fordelen ved en prik-kommando er, at du kan skrive emnet og modtagers navne i punktskrift. Så du skriver først din e-mailbesked, og derefter tilføjes prik-kommandoen.

Anvendelse:

.mail "Hej med dig" Jack

Efterfølg dette med et linjeskift, og send mail skærmbilledet er udfyldt med emnefeltet indstillet til "Hej med dig" og mailadressen: Udfyldt med e-mail-adressen til Jack. Hvis emnet indeholder flere ord, skal der sættes anførselstegn ved start og slutningen af emnefeltets tekst. Modtagers mailadresse er fundet ved søgning i dine kontakter på deres for- og efternavn. Du kan tilføje flere modtagere.

.mail "Hej med dig" Jack Jill

vil sende mailen til både Jack og Jill.

Du behøver ikke skrive modtagers fulde navn. Få bogstaver er nok. Har du for eksempel både Jill og Jane som kontakter, så er ji nok for at kunne finde navnet Jill. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver, og du kan tilføje så mange modtagere du ønsker. Hvis du har angivet for få bogstaver, og modtageren ikke kan findes vil du modtage en fejlmeddelelse.

For at bruge både for- og efternavn for at angive modtageren, skal du adskille navnene med et punktum. Hvis du har Jill Jones, og Jill Smith i dine kontakter, skal du bruge det sidste navn til at adskille de to Jill fra hinanden. Du kan adressere en mail til Jill Jones ved at forkorte hendes navn til jill.j eller bare til j.j, hvis du ikke har andre kontakter som har et for- eller efternavn som begynder med j.

Du kan også skrive en direkte E-mail adresse i stedet for navnet på en kontaktperson. For at skrive snabel-a, skal du skrive punkt 45 som et særskilt tegn efterfulgt af bogstavet a.

SMS-beskeder

.sms

På en linje for sig selv, vil åbne SMS-skærmbilledet med den aktuelle tekst indsat i beskedens tekstfelt.

Du kan også udfylde modtagers navn på samme måde som ved .mail-kommandoen. Skriv kun de første bogstaver af modtagers navn. For eksempel:

.sms Joh

Vil udfylde modtagerfeltet med Johns telefonnummer. Du kan også skrive det fulde telefonnummer. Hvis din kontaktperson har flere telefonnumre, vil du få en liste over dem, så du kan vælge det rigtige. Du kan springe dette trin over og vælge det første mobiltelefonnummer ved at skrive "M:" foran modtagerens navn. Eksempel:

.sms m:john

Ring til et telefonnummer eller en kontakt

.ring Kontaktnavn eller telefonnummer

Ringer til den indtastede kontaktperson eller det telefonnummer du indtaster. Der ringes op så snart du svirper nedad for at lave et nyt linjeskift. Måden du indtaster navne på er den samme som ved .sms og .mail. Bemærk: Vil du indtaste et telefonnummer, og har du forkortet punktskrift slået til, så skal du skrive et opløsningstegn foran taltegnet. Dvs. punkt 6 efterfulgt af punkt 3, 4, 5 og 6. Herefter skriver du dit telefonnummer, og laver et linjeskift som ved de øvrige prik-kommandoer.

Facetime-opkald

Du kan foretage facetime-samtale såvel som Facetime-videoopkald med MBraille.

.ft navn, telefonnummer eller E-mailadresse

anvendes for at foretage et facetime-samtaleopkald.

.ftv navn, telefonnummer eller E-mailadresse

anvendes for at foretage et facetime-videoopkald.

Der ringes op så snart du svirper nedad for at lave et nyt linjeskift. Måden du indtaster navne på er den samme som ved .sms, .ring og .mail. Bemærk: Vil du indtaste et telefonnummer, og har du forkortet punktskrift slået til, så skal du skrive et opløsningstegn foran taltegnet. Dvs. punkt 6 efterfulgt af punkt 3, 4, 5 og 6.

Tilføj begivenheder til kalenderen

Du kan oprette en ny kalenderbegivenhed fra MBraille med prik kal-kommandoen. Den skrevne tekst tilføjes til kalenderbegivenheden som noter. Parametrene for at angive tidspunkter for begivenheden skrives efter .kal-kommandoen.

Anvendelse:

.kal titel begynder [ender] [advar [tid] lokalitet: Sted

Eksempler:

.kal "Hent vasketøj" "07-06-2013 13:00" advar 30 min

Vil tilføje en kalenderbegivenhed til 7. juni 2013 kl 13:00, med titlen "Hent vasketøj", og tilføj en advarsel for begivenheden 30 minutter før.

.kal Paris 08.08.2013

Da der ikke er angivet noget start- eller sluttidspunkt tilføjes begivenheden automatisk som en heldagsbegivenhed. Da der ikke er nogle mellemrum i hverken dato- eller titlen behøves der ingen anførselstegn.

.kal "Klaver lektion" "13.7.13 14:00" "13.07.13 15:00" advar 1 time

Tilføjer en begivenhed med start-og sluttidspunkt, og med alarm 1 time før begivenheden.

.kal møde 17:30 Tilføjer en begivenhed med titlen "møde" klokken 17:30. hvis klokken er før 17:30, når dette indtastes vil begivenheden være for dags dato. Er klokken efter 17:30, vil mødedatoen blive sat til den efterfølgende dag.

.kal møde 17:00 lokalitet: Lobby

Tilføjer en begivenhed med titlen møde klokken 17:00, hvor stedet for mødet vil være i lobbyen.

Der er understøttelse af forskellige måder at indskrive datoformater på. I USA er datoangivelsen MM-DD-ÅÅ (måned, dag, årstal) understøttet. Udenfor USA er rækkefølgen for indskrivning af datoer: DD-MM-ÅÅ (dag-måned-år) også supporteret. For tidsangivelser er 24-timersklokkeslæt altid understøttet, ligeledes er 1:00 PM-formatet.

Det følgende eksempel viser, hvordan du kan undgå at skrive anførselstegn foran dato og klokkeslæt i kalenderbegivenheder, eftersom der ikke er brugt mellemrum ved angivelserne: .kal Kaffe 16-05-2014-16:00

Du kan også udelade årstallet, hvis datoen er indenfor det nuværende år anvendes det aktuelle år. Hvis datoen tilføjes efter denne er passeret i det aktuelle år anvendes datoen for det kommende år.

Tilføj påmindelser

Du kan oprette en ny påmindelse fra MBraille med prik pm-kommandoen. Den skrevne tekst vil blive tilføjet som noter til påmindelsen.

Anvendelse:

.pm titel [forfaldenheds-dato]

Du kan tilføje en eventuel forfaldenhedsdato.

Eksempel:

.pm "Skriv en note som tak" 01-02-2016

Test din skrivehastighed

For at træne din hastighed kan du bruge .tst-kommandoen.

Anvendelse

.tst sekunder

eller

.tst sætning

Når du starter en test vil du høre en lyd, som fortæller dig at testen er startet. Stopper du testen vil du høre den samme lyd, som indikerer, at testen er forbi.

hvis du skriver forkert, når du øver dig på en træningssætning vil du høre en anden lyd, så snart du færdiggør ordet. Lyden fortæller dig, at du har lavet en trykfejl.

Eksempler:

.tst 10

Svirp nedad, du hører nu lyden, som fortæller at testen er i gang. Skriv nu i 10 sekunder, og en lyd afspilles, og testen er slut. Hold nu punkt 3 nede og svirp opad indtil du har valgt at læse sætninger. Svirp til venstre for at høre dit testresultat.

.tst Eksempel på tekst der skal øves

Svirp nedad, du hører nu en lyd, som fortæller at testen er i gang. Skriv nu "Eksempel på tekst der skal øves" og afslut med et mellemrum eller ved at lave et linjeskift.. Hvis du skriver forkert vil du høre en anden lyd, og du må begynde forfra. Når teksten er skrevet rigtigt igen uden fejl, vil testen være slut Hold punkt 3 nede og svirp opad indtil du læser sætninger, og svirp til venstre for at høre dit testresultat.

Hvis du skriver mere end 10 fejl vil testen afbrydes.

.tst wr

Er en forkortelse for at skrive:

.tst The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human.

Ovenstående er den officielle testsætning som findes i Guinness World Records. For yderligere information se: Records_and_competition

Bemærk at teksten ikke er oversat til dansk, og at den derfor skal skrives på engelsk.

Brug af Google

Du kan udføre en Google-søgning på et hvert tidspunkt med prik Google. Resultaterne vises herefter i browseren Safari.

Anvendelse:

.google Google ord-1 ord-2 ...

Du kan forkorte kommandoen til .goo

Eksempel:

.goo "Albert Einstein"

Bemærk, at du kan fremhæve søgeord, ved hjælp af anførselstegn, ligesom du kan med en almindelig Googlesøgning. Hvis du ikke angiver nogen parametre bruges teksten du skrev ovenover kommandoen.

Åbn en hjemmeside

Du kan åbne en ønsket hjemmeside ved brug af .web-kommandoen.

Anvendelse:

.web URL

Eksempel:

.web coolfortheblind.dk

Du behøver ikke skrive http:// foran hjemmesidedens adresse, men hvis du eksempelvis indsætter et link fra et andet program, og dette ikke ligner en hjemmesideadresse, så sendes det indtastede automatisk videre til Google som en regulær søgning.

Få hjælp

For at åbne hjælpen kan du skrive prik hjælp fra braille-tastaturet.

Anvendelse:

.hjælp [emne]

Eksempler:

.hjælp

Uden nogen parametre viser dig hele hjælpen.

Eksempler: .hjælp sms

Viser dig hjælp til .sms-kommandoen.

.hjælp hjælp

Vil give dig dette afsnit.

Tilgængelige emner med hjælp kommando er: tweet, facebook, mail, sms, kal, google, web, hjælp, feedback, redigering og tredjepartsprogrammer.

Filstyring og Dropbox

.åbn filnavn

åbner filen filnavn.txt fra MBraille-mappen. Bruger du en anden filtype, må du angive den.

.åbn

uden et filnavn vil vise dig en liste over filer, som findes i MBraille-mappen. Hvis du ikke kan huske filnavnet, men at filens navn indeholder et a, kan du skrive .åbn a og få vist en liste med filnavne, som indeholder bogstavet a. Svirp til højre/venstre/op/ned for at gennemse listen over filnavne. Dobbelttryk når du lander på den ønskede fil. I bunden af skærmbilledet er der en annullér-knap, hvis du fortryder handlingen.

.gem

Vil gemme den aktuelle tekst, som er skrevet i MBrailles tekstbuffer under det filnavn, som er åbent. Ved en ny, tom buffer gemmes teksten i filen notes.txt.

.gem filnavn

Gemmer teksten fra bufferen som filnavn.txt i Mbraille-mappen. Du kan se MBraille-mappen ved hjælp af en filstyringsapp eller når din enhed er tilsluttet til din computer.

.slet filnavn

Sletter filnavn.txt, når du har bekræftet handlingen. hvis du undlader at skrive et filnavn, eller skriver en del af filens navn, vil du få vist en liste over filer, som matcher det du har indtastet.

Dropbox

Under indstillinger kan du aktivere synkronisering via Dropbox. Alle filstyringskommandoerne vil nu fungere sammen med Dropbox.

På Dropbox ligger filerne i: /Apps/MBraille.

Alias-kommando for at forkorte længere tekststykker

Med et alias kan du definere dine egne forkortelser. Et alias udvides til sin fulde længde, når der laves et mellemrum eller et linjeskift.

Eksempler:

.alias mitnavn: Harri Pasanen

Fremover behøver jeg kun at skrive mitnavn som automatisk bliver vist som: Harri Pasanen.

Det er ikke nødvendigt at skrive anførselstegn omkring teksten, som dit alias skal indeholde, medmindre der er behov for eksplicitte mellemrum. Hvis dette er tilfældet kan du skrive det således:

.alias ans: "Din signatur skrives her: "

Hvis et alias skal indeholde linjeskift skrives disse som \n (backslash n). Se det følgende eksempel kaldet mailsig:

.alias mailsig: "\nKnus og kram,\n\nLuke\n\nSendt fra MBraille -- http://mpaja.com/mbraille\n"

Når du skriver mailsig vil det se således ud:

Knus og kram,

Luke

Sendt fra MBraille -- http://mpaja.com/mbraille

MBrailles punktskriftstabeller indeholder dog ikke allesammen backslash, og skrivningen og redigeringen af disse alias-strenge kan blive noget uoverskuelig, derfor er der en bedre metode:

.alias mitalias

Vil anvende den skrevne tekst fra MBrailles tekstbuffer i mitalias.

Bemærk: Der er ikke noget kolon efter mitalias i dette eksempel.

Tip: Du kan oprette nye prik-kommandoer baseret på de nuværende. Eksempel:

.alias .sh: .sms harri

Oversigt over alias-definitioner

.alias

Vil vise alle de alias-definitioner, som du har oprettet.

Arkivering og indlæsning

.alias gem

Vil gemme dine alias-definitioner til en fil med navnet alias.mb. Dine definerede alias-definitioner vil automatisk blive indlæst når MBraille åbnes.

Bemærk: Hvis du bruger Dropbox vil dine alias-definitioner automatisk blive synkroniseret mellem dine enheder. Da alias.mb er en simpel tekstfil, kan den redigeres med enhver editor. Du kan også sende dine alias-definitioner til dine venner. Filen alias.mb kan overføres til din computer via iTunes eller fra Dropbox.

Du kan naturligvis redigere alias.mb fra MBraille ved at bruge: .åbn alias.mb og .gem-kommandoerne.

Formatet i alias.mb er således: mitalias1: definition mitalias2: min-definition

Blanke linjer ignoreres, det samme gælder linjer som begynder med taltegn (#)). Bemærk at .alias gem overskriver filen og sorterer alias-definitionerne i alfabetisk rækkefølge. Alle kommentarer vil også gå tabt.

I stedet for kolon (:) kan du bruge = (lighedstegn) for at angive starten på din alias-definition. Ikke alle punktskriftstabeller har et lighedstegn i sig, så jeg har valgt kolon.

.alias indlæs

Vil indlæse alias.mb, så du ikke behøver at lukke MBraille for at indlæse dine alias-definitioner. På denne måde kan du redigere dine alias-definitioner fra en computer, gemme dem i MBraille-mappen i Dropbox og indlæse dem i MBraille så du kan teste dem.

Slet alias

For at slette et alias skal du lade definitionen være blank.

.alias mailsig:

Vil slette alias-definitionen, som jeg oprettede tidligere.

For at slette alle dine alias-definitioner så gem en tom fil med navnet alias.mb og indlæs den med .alias load

Bemærkninger

Udvidelsen af alias-definitioner sker før en forkortelse. I filen alias.mb skal du ikke starte linjen med .alias.

Arbejde med tredjepartsprogrammer

MBraille kan desuden få adgang til at samarbejde med nedenstående tredjepartsprogrammer ved hjælp af prik-kommandoer. Brug prik hjælp efterfulgt af programmets navn for at få mere information. Programmerne er vist i alfabetisk orden nedenfor

BlindSquare funktioner

Der kan udføres Blindsquare kommandoer via mBraille. Start en linje med punktum efterfuldt af en bsq kommando og eventuelt ekstra parametre. Svirp ned for at udføre kommandoen.

Søg

Starter BlindSquare og udfører en søgning efter de nærmeste steder og adresser.

Brug:

.bsq søg [søgeord]

Eksempler:
KommandoBeskrivelse
.bsq søg StarbucksSøger efter Starbucks
.bsq søg Grønnegade, AarhusSøger efter en adresse i Grønnegade Aarhus

Check ind på et sted i nærheden

Starter BlindSquare og check ind med Foursquare på et sted i nærheden. BlindSquare viser en liste over steder i nærheden. Når et af stederne er valgt, kan der checkes ind på stedet. Er der indtastet en kommentar vil den blive slået op.

Brug:

.bsq checkin [kommentar]

Eksempler:
KommandoBeskrivelse
.bsq checkin Hej til alle!BlindSquare check ind på det nærmeste sted med kommentaren "Hej til alle!"
.bsq checkin HjemmeCheck ind stedet hjemme

Tilføj sted

Starter BlindSquare og tilføjer den nuværende position til mine steder. Der kan tilføjes et navn til stedet og der kan angives en afstand for advarsel angivet i meter eller fod.

Brug:

.bsq tilføj [stedets navn] [advarselsafstand]

Eksempler:
KommandoBeskrivelse
.bsq tilføj hjemmetilføjer den nuværende position til mine steder med navnet "hjemme"
.bsq tilføj arbejdsplads 50tilføjer den nuværende position til mine steder med navnet "arbejdsplads" og en advarselsafstand på 50 meter eller fod alt efter indstillingen i BlindSquare name.

Se dig omkring

Starter BlindSquare og udføre kommandoen se dig omkring.

Brug:

.bsq lookaround

Din position

Starter Blindsquare og viser resultatet af din position kommandoen.

Brug:

.bsq whvor

Planlæg

Starter BlindSquare og angiver at der skal planlægges en rute til stedet der er valgt i mine steder

Brug:

.bsq planlæg [search term for place in My Places list]

Eksempler:
KommandoBeskrivelse
.bsq planlæg hjemmeBlindsquare starter planlæg ruten til stedet med navnet "hjemme" fra mine steder

Overvåg

Starter BlindSquare med overvågning aktiveret for det valgte sted

Brug:

.bsq overvåg [search term for place in My Places list]

Eksempler:
KommandoBeskrivelse
.bsq overvåg hjemmeStarter overvågning af stedet med navnet "hjemme" i mine steder

Stop overvåg

Stopper overvågning på alle de valgte steder

Brug:

.bsq stop

Start bsq

Starter BlindSquare

Brug:

.bsq

Drafts

Du kan oprette et nyt notat i Drafts med prik draft-kommandoen. Du kan også skrive prik da som en forkortet udgave.

Anvendelse:

.drafts

Hvis du ønsker at redigere en note, mens du befinder dig i Drafts kan du installere den følgende URL-handling: mbraille://x-callback-url/edit?text=[[draft]]

Når du har redigeret notatet kan du gå tilbage til Drafts og oprette et nyt notat med det redigerede ved at skrive: prik draftt eller

prik da og efterfølgende svirpe nedad. For at beholde det redigerede i ét samlet notet må du bruge udklipsholderen til at overføre dine ændringer tilbage til Drafts igen.

InstaBrowser

Bruger du InstaBrowser kan du åbne en hjemmeside med denne browser med prik ibr-kommandoen.

Anvendelse: .ibr mpaja.com

Du behøver ikke skrive http:// i starten af adressen, , men du kan lade det stå, hvis du eksempelvis har indsat et link fra udklipsholderen.

NoteMaster

Du kan åbne NoteMaster med prik NoteMaster eller prik nm som forkortelse af navnet.

Anvendelse: .nm navn

Skriver du navnet på en eksisterende note vil denne blive åbnet i NoteMaster. Teksten fra MBraille ligger i udklipsholderen, så den kan indsættes.

Skype

Hvis du har Skype installeret, kan du foretage et direkte opkald til en Skype-kontaktperson.

Anvendelse

.skype skype-navn

Åbner Skype og ringer til det indtastede skype-navn.

Spotify søgning

Du kan søge med Spotify med prik spotify eller: prik spfy som er en forkortelse for det fulde navn.

Anvendelse:

.spotify søge-ord

Åbner søgeresultaterne i Spotify.

Whatsapp

Har du Whatsapp installeret kan du sende en Whatsappbesked til en kontaktperson.

Anvendelse:

.whatsapp kontaktperson

Åbner Whatsapp og udfylder automatisk felterne med kontaktpersonen samt beskeden som er skrevet i MBraille. En forkortelse for Whatsapp er .wup Hvis du gerne vil vælge kontaktpersonen i Whatsapp, men gerne vil bibeholde teksten fra MBraille kan du skrive .whatsapp uden at angive en kontaktperson.

Yderligere informationer

Specialtegn

MBraille understøtter de følgende specialtegn i punktskrift. Bemærk, at talesyntesens udtalelse af disse tegn enkeltvis kan virke forvirrende, fordi hvert torumstegn udtales som en ascii-værdi inden specialtegnet er oversat. Denne liste er desuden tilpasset efter den danske sekspunkttabel:

# 3-4-5-6 Taltegn. Bemærk, at når du skriver i forkortet punkt er det nødvendigt at skrive et opløsningstegn (punkt 6) først.
\@ 45-1 Snabel-a
\/ 34 Skråstreg
\ 45-16 Backslash (omvendt skråstreg)
_ 45-36 Understregning (underscore)
- 36 Bindestreg, minus
+ 45-235 Plus
! 235 Udråbstegn
Stort 46 Markering for stort bogstav
\$ 45-145 Dollartegn
45-15 Euro
* 35 Stjerne

Selvtalende MBraille

Med IOS 7 eller nyere er det muligt at bruge brailletastaturet selv om Voiceover ikke er slået til. MBraille vil opdage, at Voiceover ikke er aktiveret og vil automatisk starte med at tale.

Dette giver følgende muligheder:

Specifikke kommandoer under selvtalende MBraille

Talesyntesens sprog ændres automatisk med .sprog-kommandoen.

Du kan også ændre stemmen seperat fra punkttabellen ved hjælp af prik indstil-kommandoen.

Anvendelse:

.indstil stemme sprog-kode

sprog-kode er de to tegn, som definere sprogkoden. For eksempel: DA, En, FR osv.

For at vælge en bestemt engelsk udtae kan du benytte en af de følgende kommandoer:

.indstil stemme daniel = Britisk Engelsk

.indstil stemme alison = US Engelsk.

.indstil stemme moira = Engelsk (Irland))

.indstil stemme tessa = Sydafrikansk engelsk

.indstil stemme karen = Engelsk, Australien

Du kan også vælge en stemme ud fra bcp 47 sprogkoden. Eksempel:

.indstil stemme fr-ca

vil indstille stemmen til Canadisk Fransk.

For at ændre talehastighed og lydstyrke kan du bruge følgende kommandoer:

.indstil hastighed 0-10

Skifter talehastigheden for det aktuelt valgte sprog.

.indstil vol 0-10

Skifter lydstyrken for det aktuelt valgte sprog.

Indstillingerne for lydstyrke og talehastighed er specifikke for det valgte sprog og eventuele dialækt (gælder kun engelsk). ). Er du ved at lære et fremmedsprog er det lettere at forstå, hvis lydstyrken er lidt højere og talehastigheden er lidt lavere.

Giv feedback

For at skrive til MBrailles mailliste, kan du bruge prik feedback-kommandoen.

Anvendelse:

.feedback [emne]

Eksempler:

.feedback Thanks for MBraille!

Uden et udfyldt emnefelt bruges Emnefeltet: "MBraille feedback." Bemærk at din feedback skal være på engelsk, da udvikleren ikke er dansktalende.

Skift punktskriftssprog

Hvis din enheds sprog ikke svarer til den Braille tabel, du vil bruge, eller hvis du kan skrive punktskrift på flere forskellige sprog, kan du ændre Braille tabellen løbende med prik Sprog-kommandoen.

anvendelse:

.sprog [sprogkode] [Gem]

Eksempler:

.sprog en

Vil ændre Braille tabel til engelsk for den aktuelle session.

.sprog en gem

Gemmer Braille tabellen for det ønskede sprog, der anvendes, således at MBraille husker at starte med engelsk punktskrift efter genstart.

Skift sprog med én bevægelse

Du kan hurtigt skifte sprog ved at holde punkt 1,2,3 nede mens du svirper opad med en anden finger.

Som standard er stavekontrollen- og den selvtalende del af MBraille indstillet til at bruge Engelsk som sprog- også selv om din enheds sprog ikke er indstillet til Engelsk.

Hvis din enheds sprog er indstillet til Engelsk, vil sproget bestemmes alt efter den punkttabel, som er defineret ved hjælp af .lang sprogkode gem-kommandoen.

Eksempler:

Din enheds sprog er indstillet til Engelsk, men du skriver ofte på Fransk. Skriv: .sprog fr gem

og ved at holde punkterne 1,2 og 3 nede og svirpe opad kan du skifte mellem Engelsk og Fransk.

Bemærk, at at denne bevægelse virker både i MBraille-appen og i tredjepartstastaturet, men prik sprog, sprogkode, gem-kommandoen skal være angivet fra appen først.

Ændre indstillinger for MBraille

Du kan ændre følgende indstillinger med prik indstil-kommandoen.

Anvendelse:

.indstil indstilling værdi

Mulige indstillinger er vist i alfabetisk rækkefølge nedenfor:

.indstil auto-stor til/fra

Hvis denne indstilling er slået til vil MBraille automatisk skrive et stort begyndelsesbogstav efter punktum og lignende sætningstegn, hvor dette skal ske.

.indstil auto-slet til/fra

Hvis denne indstilling er slået til, vil MBraille automatisk tømme tekstbufferen, når appen minimeres og kører i baggrunden. Teksten som er skrevet i tekstbufferen findes nu kun i udklipsholderen.

.indstil nlklik til/fra

Slår lyden til eller fra, når der laves et linjeskift.

.indstil sensitivitet værdi

Ændrer svirpesensitiviteten med værdierne 18-50. Jo lavere værdien er, jo mere sensitiv bliver appen. Som standard er værdien indstillet til 28.

ADVARSEL: Hvis du indstiller værdien til 18, og dine fingre er lidt usikre kan du få problemer med at ændre sensitiviteten igen.

.indstil ryst-for-at-slette til/fra

Lader dig vælge om teksten i bufferen skal slettes, når din enhed rystes. Indstillingen er slået til som standard.

.indstil skift-svirperetning

Skifter svirperetningen for op- og ned, når enhedens skærm er bortvendt.

.indstil

Oplyser de aktuelle indstillinger.

MBraille som et tredjepartstastatur

Hvis du har IOS 8.3 eller senere, kan du bruge MBraille som et tredjepartstastatur. Tilpas det fra indstillinger, generelt, tastatur, tilføj tastatur. Når du har tilføjet tastaturet MBraille i listen over tilgængelige tastaturer, skal du dobbelttrykke på det og vælge: Tillad fuld adgang.

Brug det tilpassede tastatur

Du skriver tekst, ligesom hvis du brugte tastaturet fra MBraille. For at skjule tastaturet, skal du svirpe til venstre med tre fingre. For at skifte til næste installerede tastatur, skal du svirpe mod højre med tre fingre. Normalt gemmer MBraille teksten i sin egen hukommelse, og sender den først til tekstfeltet, når du skjuler tastaturet eller skifter til det næste installerede tastatur. Hvis MBraille kan opdage, at tastaturet automatisk skal skjules, når du skriver et linjeskift, så vil dette ske automatisk. I nogle tilfælde kan det være nyttigt at få MBraille til at opdatere tekstfeltet for hvert tegn der indtastes. Du kan skifte mellem direkte indtastning ved at holde punkt 6 nede og svirpe mod højre. Nu videregives hvert tegn direkte til tekstfeltet. Hvis forkortet punkt er aktiveret, videregives hvert ord i stedet.

Tastaturlayouts

På iPad dækker Mbrailles tastatur ikke hele skærmen, men kun området, hvor det almindelige tastatur ville befinde sig. Dette betyder, at resten kan bruges med Voiceover.

På iPhone og iPod Touch dækker piano-layoutet kun halvdelen af skærmen, hvis enhedens skærm er i liggende tilstand, mens tastaturet er synligt. Dette giver mulighed for at den resterende del af skærmen kan bruges med Voiceover. Bemærk: Hvis skærmens retning er låst og derfor er stående, vil pianolayoutet dække hele skærmen, men automatisk blive roteret til liggende tilstand, når tastaturet er synligt. På iPhone og iPod Touch kan du skifte mellem dit aktuelle layout og pianolayout ved at holde punkt 6 nede, mens du svirper mod venstre.

Tak til

Testere

MBraille ville ikke have været her uden testerne der løbende er kommet med en masse uvurderlig feedback. Deres navne står nævnt i alfabetisk rækkefølge:

Oversættere

En speciel tak går til oversætterne:

Design og programmering

Copyright 2013-2015 MPaja.com

Anvendt software:

Hunspell http://hunspell.sourceforge.net/ Qt <http://www.qt.io/