MBraille

Näppäimistö

MBraille tekee puhelimestasi ja taulutietokoneestasi
Laite voi asetuksista riippuen olla joko pöydällä tai käsissä näyttö poispäin. Näppäimistön voi asetusissa laittaa vaakaan kuten pianossa, tai 2 kertaa 3 ruudukkoon.

Näyttö voi olla pystyssä tai vaakasuorassa. Kaikille laitteille on lisäksi opastustila eri näppäinten kohtien hahmottamiseksi.

Opastustila

MBraille käynnistyy latauksen jälkeen opastustilassa. Sen saa pois Asetuksista valinnalla "Opastettu käyttö". Opastustilassa voi harjoitella kirjoitusasentoa ja etsiä pistekirjoitusnäppäimien paikkoja kosketusnäytöllä. Opastustilassa kuulet kunkin braille pisteen numeron sitä painaessasi. Kun olet valmiina aloittamaan kirjoittamisen, syötä L (pisteet 1, 2 ja 3) ja sitten W (pisteet 2, 4, 5 ja 6).

Pöytä-asetus

Jos valitset Asetuksista näppäimet vaakasuoraan, ovat kaikki 6 näppäintä vierekkäin kuten pianossa.

Ruudukko-asetus

Valitessasi Asetuksista valinnan näppäimistö ruudukossa, lukittuu näppäimistö kuuden pisteen kuvioksi, joka peittää lähes koko näytön. Tässä asetuksessa pisteet 1 ja 4 ovat vierekkäin ylhäällä, pisteet 2 ja 5 vierekkäin keskellä ja pisteet 3 ja 6 alhaalla. Tämä asetus mahdollistaa hieman erilaisen tavan kirjoittaa pistekirjoitusnäppäimistöllä.

Käännä laitteen näyttö poispäin itsestäsi ja aseta etusormet ylimmille "näppäimille". Keskisormet asettuvat suoraan niiden alapuolelle ja nimettömät alimmille "näppäimille". Asento vaatii hieman totuttelua, mutta nopeimmat kirjoittavat käyttävät yleensä tätä asetusta.

Voit halutessasi vaihtaa pistekirjoitusnäppäimistön 1 pisteeksi 3 ja pisteen 4 pisteeksi 6. Tämä saattaa olla joillekin luontevampi tapa käyttää näppäimistöä. Vaihtaminen tapahtuu Asetuksista kohdasta Suunta-asetukset.

Automaattinen-asetus

Kun valitset Asetuksista kohdan Automaattinen näppäimistöasetus, MBraillen näppäimistö on vaakana tai ruudukossa riippuen näytön koosta.

Pistekirjoitusnäytöllä kirjoittaminen

Kirjoittaminen alkaa kun ensimmäinen sormi koskettaa näyttöä ja loppuu kun kaikki sormet nostetaan. Voit toki painaa kirjaimen kaikki pisteet samanaikaisesti pohjaan.

MBraillen täysversio kopioi kirjoittamasi tekstin laitteen leikepöydälle aina, kun poistut MBraillesta. Voit siis suoraan liittää kirjoittamasi tekstin leikepöydältä muihin sovelluksiin.

Eleet

MBraillessa tehdään joitakin merkkejä ja toimintoja pyyhkäisyeleiden avulla. Myös tekstin muokkaaminen tapahtuu pyyhkäisyeleillä.

Yhden sormen pyyhkäisyt

Pyyhkäisy oikealle = välilyönti.

Pyyhkäisy vasemmalle = poista edellinen merkki.

Pyyhkäisy alas = rivinvaihto.

Pyyhkäisy ylös = lue kirjoitettu teksti.

Kahden sormen pyyhkäisyt

Pyyhkäise vasemmalle = poista edellinen sana.

Pyyhkäisy oikealle = kumoa (peruu sanan poiston, leikkaa-liimaa toiminnon tai tekstin tyhjennyksen)

Kolmen sormen pyyhkäisyt

Pyyhkäise oikealle = siirry päävalikkoon.

Pyyhkäise ylös tai alas = poista koko kirjoitettu teksti.

Tekstin muokkaus

Voit pistekirjoitusnäppäimistöä käyttäen tarkistaa kirjoittamaasi tekstin ja muokata sitä. Tekstiä voi leikata ja siirtää. MBraillen avulla voit myös liittää tekstiisi muista sovelluksista leikepöydälle kopioituja tekstejä.

Kaikki muokkaustoiminnot käyttävät samaa periaatetta eleissä: käytä toisen käden sormia pitääksesi yhtä tai useampaa pistettä alhaalla toiminnon valitsemiseksi. Toisen käden sormilla sitten pyyhkäiset toiminnon aktivoimiseksi.

Tekstin selaus

Pidä piste 3 painettuna yhdellä sormella.

Lue sana kerrallaan pyyhkäisemällä toisella sormella oikealle tai vasemmalle.

Voit valita luettavan tekstin määrän pyyhkäisemällä ylös tai alas.

Lue lause kerrallaan pyyhkäisemällä ylös.

Lue rivi kerrallaan pyyhkäisemällä toisen kerran ylös.

Lue kappale kerrallaan pyyhkäisemällä kolmannen kerran ylös.

Jos vielä pyyhkäiset ylös niin valinta pyörähtää pienimpään tekstiyksikköön ja lukeminen tapahtuu vasemmalle tai oikealle kirjain kerrallaan.

Tekstin selailu loppuu kun vapautat pisteen 3.

Tekstin lisäyskohdan vaihto

Siirry tekstissä haluttuun kohtaan käyttäen selailutoimintoa. Kun olet löytänyt oikean kohdan, napauta pistettä 1 ennen kuin vapautat pisteen 3.

Tekstikohdistin siirtyy valittuun paikkaan.

Voit siirtyä suoraan tekstin alkuun pitämällä pisteitä 1 ja 3 painettuna ja pyyhkäisemällä vasemmalle.

Voit siirtyä testin loppuun pitämällä pisteitä 1 ja 3 painettuna ja pyyhkäisemällä oikealle.

Tekstin valinta, kopiointi, leikkaus ja liittäminen

Siirry haluttuun kohtaan tekstissä käyttäen selailutoimintoa. Kun olet löytänyt oikean kohdan, paina piste 2 alas pitäen edelleen pistettä 3 painettuna. Kun pisteet 2 ja 3 ovat painettuna voit valita tekstiä pyyhkäisellä samalla tavoin kuin selailutoiminnossa. VoiceOver puhuu valitun tekstin.

Valitun tekstin kopioiminen tapahtuu näpäyttämällä pistettä viisi, kun pisteet 2 ja 3 ovat edelleen painettuna.

Valittuna oleva teksti leikataan näpäyttämällä pistettä 4.

Tekstin liittäminen tehdään lisäyskohtaan pitämällä pistettä 2 pohjassa ja pyyhkäisemällä alas toisella sormella. Voit liittää tekstiä jonka kopioit MBraille copy toiminnolla, tai tekstiä jonka kopioit toisesta sovelluksesta.

Pyyhkäisy ylös lukee leikepöydän sisällön.

Pikakomennot eli piste-alkuiset komennot

MBraillessa on ns. pikakomentoja eli voit näppäimistöltä kirjoittamalla esim. twiitata, päivittää Facebook-statuksesi, lähettää tekstiviestin, sähköpostin, tai soittaa puhelun.

Pikakomento voi olla itsenäinen komento, joka kirjoitetaan pistekirjoitusnäppäimistöltä omalle rivilleen.

Pikakomento aloitetaan aina kirjoittamalla piste-merkki eli painamalla piste 3. Tekstin jälkeen annettava pikakomento aloitetaan aina uudelta riviltä eli tekstin jälkeen pyyhkäistään yhdellä sormella alas ja sen jälkeen kirjoitetaan ensimmäiseksi merkiksi piste eli painetaan näppäin 3. Itse komento kirjoitetaan kiinni piste-merkkiin. Komentoa seuraa vaihteleva määrä parametreja eli komennolle annettavia lisätietoja. Kun kaikki komentoon tarvittavat tiedot on annettu, se suoritetaan tekemällä rivinvaihto eli pyyhkäisemällä yhdellä sormella alas.

Tekstiviesti- ja sähköpostikomennot avaavat suorituskäskyn (rivinvaihto) jälkeen valmiiksi täytetyn viestipohjan. Sinun tarvitsee vain painaa "lähetä"-painiketta lähettääksesi viestin. Tämä mahdollistaa myös viestitekstin viimehetken muokkaamisen tai vastaanottajien lisäämisen.

Esimerkki 1

.ohje (pyyhkäisy yhdellä sormella alas)

Esimerkki 2

Lähdetkö kanssani elokuviin illalla? (rivinvaihto eli pyyhkäisy yhdellä sormella alas)

.sms sanna (pyyhkäisy yhdellä sormella alas)

Tällä komennolla lähetät kirjoittamasi tekstin "Lähdetkö kanssani elokuviin illalla?" tekstiviestinä Sannalle, joka löytyy puhelimesi osoitekirjasta.

Tekemäsi MBraille pikakomennot tallennetaan komentohistoriaan. Voit selata aikaisemmin suorittamiasi komentoja pitämällä pistettä 4 painettuna ja pyyhkäisemällä ylöspäin ja alaspäin. Tämä toimii kun kohdistin on rivin alussa. Jos haluat suorittaa kuulemasi komennon uudestaan, vapauta piste 4 ja pyyhkäise alaspäin.

Voit myös etsiä vanhoja komentoja historiasta. Kirjoita alkupisteen jälkeen hakusana. Silloin pisteen 4 pito ja ylös/alas pyyhkäisy luettelee vain ne komennot jossa hakusana esiintyy.

MBraillen pikakomennot

Tekstin jako, Twitter,

Komento:

.jako

 1. Kirjoita teksti, jonka haluat jakaa.
 2. Lisää rivinvaihto pyyhkäisemällä alas yhdellä sormella.
 3. Kirjoita pikakomento .jako
 4. Tee lähetyskäsky eli rivinvaihto (pyyhkäise alas).

MBraille pyytää sinua käynnistämään Talkbackin ja avaa sitten jako-valikon, josta voit valita haluamasi palvelun.

Sähköposti

Komento:

.mail aihe vastaanottaja vastaanottajat

Komento ja lisätiedot erotetaan toisistaan aina välilyönnillä. Mikäli aiheeseen tulee enemmän kuin yksi sana, sinun pitää käyttää lainausmerkkejä aihetekstin molemmilla puolilla. Mbraille etsii vastaanottajan sähköpostiosoitteen osoitekirjasta etu- tai sukunimen perusteella.

Vastaanottajan nimeä lisätessä sinun ei tarvitse kirjoittaa koko nimeä, vain riittävästi kirjaimia nimen yksilöimiseksi. Jos esimerkiksi haluat lähettää sähköpostin sekä Simolle että Sannalle, jotka molemmat ovat osoitekirjassasi. Riittää kun kirjoitat vain sa osoittaaksesi viestin Sannalle. Nimien haku ei tarvitse isoja kirjaimia. Voit lisätä niin monta vastaanottajaa kuin haluat. Erota vastaanottajat välilyönneillä. Jos merkkejä ei ole riittävästi yksiselitteiseen vastaanottajan tunnistamiseen, saat valintalistan ehdokkaista.

Voit halutessasi myös kirjoittaa vastaanottajan sähköpostiosoitteen kokonaan. Jos vastaanottaja-tiedosta löytyy @-merkki, kopioidaan se sellaisenaan viestin vastaanottajaksi.

 1. Kirjoita teksti, jonka haluat lähettää sähköpostina.
 2. Tee tyhjä rivi (yhden sormen pyyhkäisy alas)
 3. Kirjoita pikakomento ja anna sille ensimmäisenä lisätietona aihe ja toisena lisätietona vastaanottaja tai vastaanottajat.\ .mail "Heippa sinne" Simo Sanna
 4. Komennon suorittaaksesi tee rivinvaihto eli pyyhkäisy alas yhdellä sormella. Näytölle tulee sähköpostin lähetyslomake ja viestin otsikko on valmiiksi "Heippa sinne". Simon ja Sannan sähköpostiosoite on haettu osoitekirjasta. Vaihtoehtoisesti voit käyttää .mail-komennon tilalla komentoa .sposti.

Tekstiviestit

Komento:

.sms vastaanottaja vastaanottajat

Tekstiviestin voi lähettää päävalikolta löytyvän Tekstiviesti-painikkeen kautta tai nopeammin pikakomennolla .sms. Komennolle annetaan lisätiedoksi vastaanottajan nimi tai osa nimen alusta samaan tapaan kuin sähköpostia lähetettäessä. Voit kirjoittaa vastaanottaja-lisätiedoksi myös puhelinnumeron, johon viesti lähetetään. Kirjoita numero yhteen, älä käytä ryhmitteleviä välilyöntejä.

 1. Kirjoita tekstiviestinä lähetettävä teksti.
 2. Lisää rivinvaihto eli pyyhkäisy yhdellä sormella alas.
 3. Kirjoita pikakomento ja anna lisätiedoksi vastaanottaja tai vastaanottajan nimestä muutama alkukirjain\ .sms san
 4. Tee komennon suorittamiseksi rivinvaihto eli pyyhkäisy alas yhdellä sormella.

MBraille avaa näytölle valmiiksi täytetyn tekstiviestin. Lähetä se painamalla "Lähetä".

Jos vastaanottajalla on monta puhelinta, voit valita ensimmäisen iPhone tai mobiili -puhelimen lisäämällä etuliitteen m: nimeen. Esim.

.sms m:jonna

Soitto numeroon tai henkilölle nimen perusteella {#dial}

Komento:

.soita numero (tai nimi)

Voit MBraillen pikakomentoa käyttäen soittaa puhelun joko antamaasi numeroon tai nimen perusteella henkilölle, joka löytyy puhelimesi osoitekirjasta. Nimeä ei tarvitse kirjoittaa kokonaan vaan riittää, kun annat tarpeeksi monta merkkiä nimen tunnistamiseksi saman alkuisten joukosta. Eli jos osoitekirjassasi on Sanna ja Sanelma, sinun pitää kirjoittaa komennon lisätiedoksi vähintään neljä ensimmäistä kirjainta nimien erottamiseksi. Isoilla alkukirjaimilla ei ole merkitystä. Soitto aloitetaan heti kun pyyhkäiset rivinvaihdon komentorivin lopussa.

 1. Kirjoita pikakomento ja lisätiedoksi numero tai nimi .soita sanelma tai .soita sanelma tai .soita 1234567
 2. Tee puhelun aloittamiseksi rivinvaihto eli pyyhkäise yhdellä sormella alas.

Google haku

Komento:

.google sana1 sana2 ...

tai

.goo "lause tai kokonaisuus jota haet"

Voit tehdä Google haun suoraan näppäimistöltä piste google komennolla. Se avaa laitteen selaimen suoraan hakutuloksiin. Voit antaa lisätietona etsittäviä sanoja tai kirjoittaa lainausmerkkeihin lauseen tai sanaparin, jota haet täsmällisesti. Jos et anna lainkaan lisätietoja komennolle, käytetään hakuun koko tekstiä, jonka mahdollisesti olet kirjoittanut pistekirjoitusnäppäimistöllä. Halutessasi voit lyhentää .google-komennon .goo-komennoksi.

 1. Kirjoita pikakomento ja välilyönneillä erotettuna etsittävät sanat .goo einstein tai .google "Albert Einstein"
 2. Tee rivinvaihto suorittaaksesi Google-haku.

Selaimen käyttö

Komento:

.web verkko-osoite

MBraillella voit avata antamasi verkko-osoitteen (URL:n) käyttämällä .web-komentoa. Sinun ei tarvitse lisätä alkuun http://-osuutta, mutta sen kirjoittaminen ei haittaa komennon toimimista. Voit siis vaikka liittää leikepöydältä valmiin linkin komennon perään. Mikäli antamasi verkko-osoite (url) ei toimi, MBraille muuttaa sen Google-hauksi.

 1. Kirjoita pikakomento ja sen perään välilyönnillä erotettuna verkko-osoite .web mpaja.com
 2. Tee rivinvaihto (pyyhkäisy alas) siirtyäksesi haluamallesi web-sivulle.

Music

Spotify soitto

Komento:

.spo soitettava kappale

Esimerkki:

.spo rykiel conversation

Alkaa soittamaan Jean-Philippe Rykielin kappaletta Conversation. Muuten, Jean-Philippe Ranskalainen MBraille käyttäjä. :)

Tiedostojen hallinta

Avaus

Komento

.avaa tiedoston nimi

.avaa kauppalista

Avaa tiedoston kauppalista.txt MBraille hakemistosta. Jos käytät muuta tiedoston päätettä kuin .txt, sinun pitää se antaa.

.avaa

Ilman tiedoston nimeä listaa sinulle /MBraille hakemiston. Pyykäise oikealle tai vasemmalle selataksesi listaa.
Tuplanäpäytä kun haluat avata tiedoston. Näytön alareunassa on Peru painike jos haluat perua avauksen.

Talletus

.talleta

Tallettaa avatun tiedoston. Jos teksti on uusi, se talletetaan oletusnimellä notes.txt

.talleta nimi

Lukeminen

.lue

tai

.lue tiedosto

Avaa tiedoston lukemista varten. Voit lukea tekstiä MBraillen selaustoiminnoilla, mutta et voi editoida tekstiä. Voit kopioida tekstin osia.

Lisäksi voit asetuksista asettaa päälle Dropbox synkronoinnin. Silloin tiedostokomennot toimivat Dropbox tiedostoille.

Omat makrot

Komento:

.alias lyhenne: lyhennettävä teksti

Luo lyhenteen joka korvataan lyhennettävällä tekstillä. Näin voit korvata esimerkiksi sähköpostien loppukaneetin:

.alias xx: Elämä on laiffii

Nyt kirjoittamalla xx minne tahansa, laajenee se tekstiksi "Elämä on laiffii" kun lisäät välilyönnin tai rivinvaihdon.

Jos haluat useampirivisen laajennuksen, voit laittaa rivinvaihdon merkiksi "\n"

.alias xx: Elämä on laiffii\nt. Masa

Vaihtoehtoisesti koko MBraille tekstin rivinvaihtoineen saat lyhennykseksi antamalla komennon

.alias xx

Huomaa että kaksoispiste puuttuu.

Jos haluat poistaa lyhennyksen, voit antaa komennon

.alias xx:

Eli kuten määriteltäessä lyhennystä, mutta jättämällä määrittelyn pois.

Saat listan kaikista lyhennyksistä antamalla komennon

.alias

ilman parametreja.

.alias save

Tallettaa määritellyt lyhenteet tiedostoon alias.mb. Jos sinulla on Dropbox käytössä, tällä tavalla lyhenteet siirtyvät eri laitteiden välillä.

.alias load

Lataa talletetut lyhenteet.

Niitä ja näitä

Pistekirjoituskielen vaihto

.lang pikakomento vaihtaa automaattisesti pistekirjoitustaulukon kielen ja puhutun kielen.

Esimerkki

.lang en

Vaihtaa pistetaulukon ja puhekielen US-englantiin

.lang de save

Vaihtaa ja tallettaa saksan kirjoituskieleksi, jolloinka se on saksa myös MBraille käynnistyksen jälkeen.

Ohje

Komento:

.ohje

Ilman parametrejä näyttää koko sovelluksen käyttöohjeen.

Palautteen antaminen

Komento:

.palaute otsikko

pikakomennon avulla voit lähettää viestin englanninkieliselle MBraille postituslistalle. Jos et anna mitään aiheeksi, MBraille antaa aiheeksi oletustekstin "MBraille feedback". Komento .feedback tekee saman asian.

 1. Kirjoita palautteesi.
 2. Kirjoita pikakomento ja palautteesi aihe .feedbacḱ MBraille rocks
 3. Tee rivinvaihto (pyyhkäisy alas) palautteesi lähettämiseksi.

Suomeksi voit lähettää sähköpostia osoitteeseen support@mpaja.com.

Kiitokset

Testaajat

MBraille ei olisi valmistunut ilman päteviä testaajia. Kiitokset kuuluvat aakkosjärjestyksessä seuraaville henkilöille.

Design and coding

Harri Pasanen

Copyright MPaja.com 2014