MBraille

Sadržaj

 1. Upoznavanje tipkovnice
 2. Posebni znakovi
 3. Korištenje tipkovnice
 4. Uređivanje teksta
  1. Pregledavanje teksta
  2. Pomicanje točke umetanja
  3. Označavanje, kopiranje, rezanje i lijepljenje teksta
  4. Pravopis
 5. Naredbe s točkom
  1. Twitter
  2. Facebook
  3. Slanje elektroničke pošte
  4. Tekst poruke (SMS)
  5. Pozivanje broja ili kontakta
  6. Facetime pozivi
  7. Dodavanje unosa u kalendar
  8. Test brzine tipkanja
  9. Korištenje Google-a
  10. Otvaranje web preglednika
  11. Dobijanje pomoći
  12. Upravljanje datotekama i DropBox podrška
  13. Alias naredba za stvaranje tekstualnih aliasa
  14. Rad sa dodatnim aplikacijama
   1. BlindSquare funkcije
   2. Drafts
   3. InstaBrowser
   4. NoteMaster
   5. Skype pozivi
   6. Spotify pretraga
   7. Whatsapp poruka
 6. Razne sitnice
  1. Neovisni govor
  2. Pružanje povratnog mišljenja
  3. Promjena jezika brajične tablice
  4. Promjena MBraille postavki
 7. Zahvale

Upoznavanje tipkovnice

Prije početka pisanja potrebno je istražiti položaje svake brajične točkice. iPhone i iPod Touch koriste dvije vrste položaja točkica; jedan za korištenje uređaja na stolu i drugi za korištenje uređaja sa zaslonom okrenutim od vas. Kod iPad uređaja točkice su složene vodoravno poput klavirskih tipki. iPad podržava i portretnu i panoramsku orijentaciju tako da možete odabrati koja vam više odgovara. Listanjem jednim prstom preko zaslona možete istražiti položaje točkica. Točkice su razmještene preko cijelog zaslona i kako budete prelazili prstom od jedne do druge Voice Over će vam reći o kojoj se točkici radi. Najavu točkica možete onemogućiti u postavkama isključivanjem Moda za učenje.

Za iPad se preporučuje isključivanje gesti za višezadaćnost u iPad postavkama.

Za stolni položaj postavite uređaj na ravnu površinu zaslonom prema gore i Home tipkom na desnoj strani. Kako biste prirodno tipkali postavite tri srednja prsta (kažiprst, srednjak i prstenjak) obje ruke u oblik slova V tako da se kažiprsti gotovo dodiruju a prstenjaci budu u gornjim kutovima zaslona.

Dok istražujete položaj tipkovnice čut ćete svaku izgovorenu točkicu. Kad budete spremni za pisanje otipkajte slovo l (točkice 1,2,3) pa slovo w (točkice 2,4,5,6).

Odgovarajuće tipke za brajične točkice pokrivaju cjelokupnu površinu zaslona tako da imate ponešto prostora za postavljanje prstiju u najpraktičniji položaj.

Ako koristite telefon u ručnom položaju tako da je zaslon okrenut od vas a tipka Home s desne strane, zaslon je jednako podijeljen u šest kvadrata koji predstavljaju odgovarajuće brajične točkice.

U postavkama možete odabrati na koji način želite posložiti točkice na zaslonu. Ako koristite postavku „Auto“ aplikacija će sama odabrati između dva moguća položaja ovisno o položaju uređaja. Postavka „Stol“ uvijek postavlja raspored točkica u V položaj dok postavka „Od sebe“ točkice uvijek postavlja okomito s lijeve i desne strane u oblik šestočke. U položaju „Od sebe“ postoji imogućnost zamjene lijeve i desne strane tako da točkice 1,2 i 3 budu na desnoj a točkice 4, 5 i 6 na lijevoj strani.

Korištenje tipkovnice

Unošenje brajičnog znaka počinje tako da je barem jedan prst na zaslonu i završava kad se svi prsti odvoje od zaslona. Točkice možete pritiskati istovremeno ili jednu za drugom sve dok barem jedan prst ostane na zaslonu. iPhone i ostali IOS uređaji imaju sitno ograničenje a to je da ne prepoznaju šest istovremenih pritisaka te da biste utipkali šestočku morate malo zaobići to ograničenje na način da pritisnete prvih pet točkica, zatim uklonite bilo koji pritisnuti prst te pritisnete šestu točkicu i na kraju uklonite sve prste sa zaslona. Za upisivanje točkica nije bitan redoslijed kojim će se točkice pritiskati. Korištenje kratkopisa (samo engleska verzija) je zadana postavka nakon instalacije i može se isključiti u postavkama. Ovu postavku možete mijenjati i dok tipkate tako da dok držite pritisnutu šestu točkicu listate jednim prstom druge ruke prema gore ili prema dolje.

Listanja jednim prstom

Listanje jednim prstom udesno (prema Home tipki) je razmak. Listanje jednim prstom prema dolje je novi red. Listanje jednim prstom ulijevo je brisanje posljednjeg znaka a listanje jednim prstom prema gore čita ili zaustavlja čitanje dosad napisanog teksta i pruža obavijest o broju napisanih znakova i riječi.

Napomena

Unosom razmaka ili prelaskom u novi redak aktiviraju se unesene brojke i posebni znakovi pisani s predznakom ili kroz više kućica.

Listanja s dva prsta

Listanje s dva prsta ulijevo briše zadnju napisanu riječ. Listanje s dva prsta udesno je poništavanje zadnje radnje (Undo). Naredbom „Poništi“ možete poništiti izrezivanja i brisanja uključujući i brisanje cijelog teksta.

Listanje s tri prsta

Klizanje s tri prsta udesno otvara izbornik a listanje s tri prsta prema dolje briše dosad napisani tekst. Tekst možete obrisati i ako protresete uređaj.

Međuspremnik

Pritiskom na Home tipku, odnosno slanjem MBraille aplikacije u pozadinu napisani se tekst automatski kopira u međuspremnik. Kopirani tekst možete zalijepiti u svaku aplikaciju koja podržava unos teksta. U MBraille se možete vratiti koristeći Izmjenjivač aplikacija koji ćete otvoriti dvostrukim pritiskom na tipku Home. Dio napisanog teksta možete jednostavno označiti koristeći se postupkom iz sljedećeg dijela te ga kopirati u međuspremnik pritiskom na Home tipku odnosno slanjem MBraillea u pozadinu.

Posebni znakovi

U hrvatskom jeziku, nažalost, još uvijek ne postoji standard za posebne znakove. Dok se Hrvatski odbor za brajicu ne odluči riješiti određene probleme i nesuglasice vezane za niz posebnih znakova poslužite se donjim popisom kako biste koristeći MBraille mogli upisivati posebne znakove. Većina posebnih znakova je označena onako kako ste i inače navikli u 6-točkastoj brajici ali smo za neke znakove morali improvizirati. Najvažnije je uočiti da se kroz ovu aplikaciju znakovi ne tretiraju po kontekstu i da uvijek za svaki znak morate pisati potreban predznak kako bi program mogao razlučiti što želite napisati. Također uočite da su kombinacije točkica za znakove koji se pišu unutarviše kućica odvojene zarezom. Za izravan pristup ovom dijelu sustava pomoći s brajične tipkovnice možete otipkati ".pomoć znakovi" bez navodnika.

NAPOMENA

Znakovi koji se pišu kroz više kućica pretvaraju se u tekst tek nakon unosa razmaka ili interpunkcije i razmaka. Ukoliko nakon posebnog znaka želite nastaviti pisati tekst bez razmaka upotrijebite oznaku 5 6 isto kao i za prekid brojčanog znaka.

Popis interpunkcijskih i posebnih znakova

-povlaka36
/kosa crta1256
:dvotočka25
;točkazarez23
(lijeva zagrada236
)desna zagrada356
znak za euro4,26
&znak za struju*12346
@pri4,345
"navodnik2356
.točka3
,zarez2
?upitnik26
!uskličnik235
'apostrof256
[lijeva uglata zagrada12356
]desna uglata zagrada23456
{lijeva vitičasta zagrada4,246
}desna vitičasta zagrada4,135
#broj4,3456
%postotak4,146
^znak za umetanje5,35
*zvjezdica35
+plus4,235
=jednako4,2356
_podvlaka456
\kosa crta unazad4,25
|okomita linija4,45
~tilda4,24
<manje od4,246,3
>veće od4,6,135
$dolar4,256
£znak za funtu4,123
¥znak za jen4,13456
velika točka123456
veliko slovo46
sva velika slova45
brojčani znak3456

* - Znak za struju je znak za "and" ili "trgovačko i"

Uređivanje teksta

Koristeći MBraille možete jednostavno pregledavati i uređivati napisani tekst uključujući označavanje, kopiranje, rezanje i lijepljenje. Lijepiti možete i dijelove teksta kopirane u drugim aplikacijama.

Svi potezi (geste) za uređivanje rade po istom principu. Jednom rukom pritisnete jednu ili više točkica dok drugom rukom listajte gore, dolje, lijevo ili desno da izvršite željenu radnju.

Pregledavanje teksta

Pritisnite i zadržite treću točkicu. Istovremeno drugom rukom listajte prema gore ili prema dolje da odaberete pregledavanje po znakovima, riječima, recima, rečenicama ili odlomcima. Nakon odabira listajte ulijevo ili udesno kako biste se po tekstu pomicali prema odabranom parametru. Mod pregledavanja završava kad otpustite pritisnutu treću točkicu.

NAPOMENA

MBraille, kao i svi uobičajeni programi za obradu teksta podrazumijeva da je riječ niz znakova odvojenih razmakom, rečenica niz riječi između dvije točke, redak dio teksta između dvije oznake za novi redak i odlomak dio teksta odvojen sa dva prazna retka.

Pomicanje točke umetanja

Uobičajenom načinu rada točka umetanja je uvijek na kraju napisanog teksta i već opisanim potezima jednim ili s dva prsta ulijevo možete obrisati zadnji napisani znak ili riječ. Kako biste napravili promjene u nekom drugom dijelu teksta potrebno je da pomaknete točku umetanja na željeno mjesto.

Koristeći poteze za pregledavanje teksta pronađite željeno mjesto. Dok još držite pritisnutu treću točkicu istovremeno pritisnite i prvu. Točka umetanja pomiče se na mjesto koje ste odabrali te od tog mjesta možete brisati zadnji znak ili riječ, umetnuti novu riječ između postojećih, ispraviti grešku ili zalijepiti prethodno kopirani dio teksta.

Točku umetanja možete pomaknuti na početak ili na kraj teksta tako da dok istovremeno držite pritisnute prvu i treću točkicu drugom rukom kliznete ulijevo za početak i udesno za kraj teksta.

Točku umetanja možete pomicati i dok pregledavate tekst. Za ovakav način rada potrebno je otići u postavke MBraillea i uključiti opciju "Pregledavanje pomiče točku umetanja" u odrednicama točke umetanja.

Označavanje, kopiranje, rezanje i lijepljenje teksta

Krećite se po tekstu koristeći geste za pregledavanje teksta. Kad pronađete željeno mjesto dok držite pritisnutu treću točkicu istovremeno pritisnite i drugu. Držeći pritisnute drugu i treću točkicu listanjem ulijevo ili udesno možete označavati znak po znak, riječ po riječ, redak po redak, rečenicu po rečenicu ili odlomak po odlomak, ovisno o prethodno odabranom parametru. Voice Over najavljuje označeni tekst.

Za vrijeme odabiranja teksta možete promijeniti parametar odabira s, primjerice, znakova na riječi ili rečenica na odlomke tako da dok držite pritisnute drugu i treću točkicu drugom rukom listate prema gore ili prema dolje.

Za odabir cijelog teksta od trenutnog položaja prema početku ili prema kraju pritisnite i zadržite prvu, drugu i treću točkicu (L) i listajte u lijevo ili u desno.

Ako želite čuti dio teksta koji ste označili dok držite pritisnute drugu i treću točkicu drugom rukom listajte s dva prsta prema gore.

Za kopiranje označenog teksta dok držite pritisnute drugu i treću točkicu pritisnite i petu. Za izrezivanje umjesto pete točkice pritisnite četvrtu.

Za lijepljenje teksta u točki umetanja pritisnite i zadržite drugu točkicu a drugom rukom listajte prema dolje. Ako prije lijepljenja želite čuti što je u međuspremniku dok držite pritisnutu drugu točkicu listajte drugim prstom prema gore. Na ovaj način možete lijepiti dijelove teksta napisane i kopirane u MBrailleu kao i dijelove teksta kopirane u drugim aplikacijama.

Pretraživanje

Pritisnite i zadržite točkice 4, 5 i 6 te listajte jednom prema gore ili prema dolje za ulazak u mod pretraživanja.

Navedeno listanje prema gore i prema dolje određuje pravac pretraživanja u odnosu na položaj kursora.

Upišite pojam za pretraživanje, pretraživanje počinje kad unos potvrdite prelaskom u novi redak. Ako je pojam pronađen kursor se nalazi na rezultatu a Voice Over najavljuje broj retka i rečenicu u kojoj je pojam pronađen.

Listajte prema dolje za sljedeću podudarnost. Pretraga automatski kruži oko početka ili kraja teksta pri čemu također dobijate obavijest.

Za izlazak iz pretraživanja ponovite isti niz dodira i gesti kao za početak pretrage; pritisnite i zadržite točkice 4, 5 i 6 te listajte jednim prostom prema gore ili prema dolje. Kursor će biti postavljen ispred posljednje podudarnosti iz pretrage.

Pravopis

U MBraille postavkama možete konfigurirati provjeru pravopisa.

Nude se tri opcije:

Ispravljanje pravopisnih greški

MBraille kod nepravilno napisanih riječi nudi popis ispravki.

Nepravilno napisanu riječ možete zamieniti ispravkom na sljedeći način:

Slovkanje prijedloga

Kod nekih stranih jezika neke se riječi različito pišu a jednako izgovaraju ili obrnuto. također se možete naći i u situaciji u kojoj ne možete dobro čuti izgovorenu predloženu riječ i tu vam MBraille nudi mogućnost slovkanja prijedloga.

Slovkanje možete trajno uključiti u MBraille postavkama ili ga možete koristiti po potrebi dok tipkate tekst na brajičnoj tipkovnici.

Kad listanjem prema gore ili dolje pronađete željenu riječ i dalje držite pritisnutu prvu točkicu listajte jednom u desno. MBraille će izgovoriti željenu riječ slovo po slovo.

Korisnički pravopisni rječnik

Pravopisni rječnik nije savršen i ponekad će ispravno upisane riječi prijaviti kao pogrešne iz jednostavnog razloga što ne postoje u rječniku. Kako biste izbjegli da se to stalno događa MBraille vam nudi stvaranje korisničkog rječnika u koji možete dodavati vlastite riječi čime ćete izbjeći ovu sitnu neugodnost a što možete napraviti na sljedeći način:

Naredbom .rječnik dobit ćete popis svih riječi koje ste unijeli u rječnik s kojeg možete ukloniti riječi koje više ne želite tamo.

Naredbe s točkom

Nakon pisanja teksta možete, koristeći brajičnu tipkovnicu, izvesti niz radnji tako da započnete novi redak s točkom na početku, naredbom i eventualnim argumentima koje potvrđujete sljedećim novim retkom (.pošta, .sms, .fb, .tweet) bez potrebe da se vraćate u izbornik. Naredbom .kal možete stvarati unose u kalendar.

Naredbe s točkom se pohranjuju i možete ih pregledavati i ponovo pokrenuti. Npr. ako razmjenjujete SMS poruke s uglavnom istim kontaktima zgodnije je da pronađete pohranjenu naredbu nego da je ponovo tipkate.

Pritisnite četvrtu točkicu i dok je držite listajte drugim prstom prema gore za natrag ili prema dolje za naprijed. Kad pronađete željenu naredbu podignite oba prsta i ponovite odabranu naredbu listanjem jednim prstom prema dolje, odnosno prelaskom u novi redak.

Povijest naredbi s točkom možete i pretraživati. U novom retku upišite točku, razmak pa pojam za pretragu. Pritisnite i zadržite četvrtu točkicu. Listanjem prema gore dobit ćete samo naredbe koje sadrže pojam koji ste prethodno utipkali.

NAPOMENA

Naredbe s točkom funkcioniraju i na hrvatskom i na engleskom jeziku što znači da možete napisati i .pošta i .mail kad želite zadati naredbu za slanje elektronske pošte. Slijedi popis naredbi na oba jezika iz kojeg možete odabrati koja vam verzija više odgovara. Također valja napomenuti da se naredbe na hrvatskom mogu bez ikakvih problema pisati s dijakritičkim znakovima, onako kako su i navedene.

Twitter

S brajične tipkovnice izravno možete slati „tweetove“ na mrežu.

Upotreba:

.tweet [kontakt]

Primjeri

.tweet

izravno šalje vašu Twitter objavu na mrežu

.tweet Marko

vašem Twitter kontaktu Marku šalje izravan tweet.

Facebook

Slično Twitteru, naredbama s točkom možete koristiti i Facebook.

Upotreba:

.fb [post]

Primjeri:

.fb

otvara prozor za Facebook objavu s unaprijed zalijepljenim tekstom u kojem možete odrediti dodatne opcije za status

.fb post

izravno šalje otipkani tekst na vaš zid bez prethodne potvrde. Kod prve objave na ovaj način sustav će vas pitati za dozvolu.

Slanje elektronske pošte

Umjesto korištenja izbornika za otvaranje prozora za novu e-mail poruku možete iskoristiti i naredbu s točkom. Prednost naredbe s točkom je što ime primatelja i predmet poruke možete napisati na brajici. Prvo napišite poruku i dodajte naredbu s točkom.

Upotreba:

.pošta "Pozdrav svima" Marko

Prelaskom u novi redak pojavit će se obrazac za novu e-poštu u kojem će već biti upisan Marko kao primatelj, „Pozdrav svima“ kao predmet i tekst koji ste napisali prije retka s naredbom. Ukoliko se predmet poruke sastoji od više riječi odnosno u sebi sadrži razmake mora se napisati u navodnicima. Imena primatelja traže se među vašim kontaktima prema imenu ili prezimenu a možete dodati i više primatelja.

.pošta "Pozdrav svima" Marko Marin

poslat će poruku i Marku i Marinu.

Ne morate pisati puno ime (i prezime) primatelja. Trebate samo otipkati dovoljno znakova da bi aplikacija razlikovala jedan kontakt od drugog. Npr. za slanje poruke Marku, iako u adresaru imate i Marina, dovoljno je upisati samo „Mark“ pri čemu ne morate paziti na velika i mala slova i možete dodati koliko god želite primatelja. Ako niste upisali dovoljno znakova za razlikovanje kontakata dobit ćete upozorenje.

Ako za primatelja želite upisati i ime i prezime morate ih razdvojiti točkom. Ako u kontaktima imate Marka Marića i Marka Perića onda morate koristiti i prezime za razlikovanje dva Marka. Ako želite poslati e-mail Marku Mariću to možete skratiti na „Marko.M“ ili „M.M“ ako u kontaktima nemate nijednu drugu osobu kojoj i ime i prezime počinju slovom M. Umjesto imena primatelja možete upisati i nečiju e-mail adresu.

Tekst poruke (SMS)

.sms

U novom retku bez dodatnih argumenata otvorit će prozor za slanje tekst poruke s unaprijed upisanim tekstom.

Također možete upisati ime primatelja na isti način kao i kod upisivanja imena primatelja prilikom slanja elektronske pošte, samo upišite prvih nekoliko slova imena ili prezimena kao parametar.

.sms Marko

će automatski upisati Marka kao primatelja.

Ukoliko vaš kontakt ima više telefonskih brojeva prije imena možete dodati argument "m:"

Primjeri

.smsm:Marko

odabrat će prvi Markov broj označen kao mobitel ili kao iPhone. Ovo se isključivo odnosi na brojeve unutar istog kontakta i isključivo se koristi redoslijedom brojeva iz detalja kontakta označenih ili kao mobitel ili kao iPhone.

Također možete upisati i telefonski broj.

.sms 0961234567

Pozivanje broja ili kontakta

.zovi ime

ili

.zovi broj

Poziva traženi kontakt ili uneseni broj. Ime kontakta može biti upisano skraćeno kao i kod e-pošte i tekst poruka. Također kao i kod tekst poruka možete upotrijebiti prefiks "m:" za izravno zvanje prvog broja označenog kao mobitel ili kao iPhone ako vaš kontakt ima više telefonskih brojeva.

Primjer

.zovi m:Marko

Poziv započinje nakon potvrde naredbe prelaskom u novi redak.

Facetime pozivi

Koristeći MBraille možete uputiti Facetime poziv kontaktima koji također koriste IOS uređaje. Od IOS-a 7 moguće je razdvojiti Facetime Video i Facetime Audio pozive. Naredbom .ft uspostavljate Facetime Audio poziv dok za Facetime Video morate otipkati naredbu .ftv

Upotreba:

.ft kontakt

.ftv broj

.ft e-adresa

Primjeri:

.ft Marko

uputit će Facetime Audio poziv Marku iz vaših kontakata. Ukoliko imate više kontakata koji se zovu Marko otvorit će se izbor kontakata kao i kod slanja tekstualnih ili elektronskih poruka.

.ftv 0961234567

uputit će Facetime Video poziv na upisani broj.

.ft marko.maric@email.com

uputit će Facetime poziv na upisanu e-adresu.

Važno je znati da osobe koje zovete moraju imati svoj telefonski broj ili e-adresu pridruženu Facetime usluzi. Također napominjemo da se na sva tri opisana načina mogu uputiti i video i audio pozivi.

Dodavanje unosa u kalendar

Koristeći naredbu .kal možete u svoj kalendar unijeti novi unos. Tekst koji utipkate prije same naredbe unosi se u kalendarski zapis kao bilješka a argumentima same naredbe određujete vrijeme i vrstu unosa.

Upotreba:

.kal naziv počinje [završava] [alarm [vrijeme]] [lokacija: mjesto]

Primjeri:

.kal "Idi po rublje" "2013-06-07 13:00" alarm 30 min

će dodati kalendarski unos za 7. lipnja 2013. u 13 sati s nazivom "Idi po rublje" i sa alarmom postavljenim pola sata prije događaja.

.kal Pariz 2013-08-08

Pošto nije upisano vrijeme ovo je automatski događaj za cijeli dan. S obzirom da ni naziv ni datum nemaju u sebi razmake ne treba ih stavljati u navodnike.

.kal "Sat klavira" "2013-07-07 14:00" "2013-07-07 15:00" alarm 1 hour

dodaje događaj s početnim i završnim vremenom i alarm sat vremena prije događaja.

.kal Sastanak 17:30

bilježi u kalendar događaj pod nazivom "Sastanak" u 17:30. Ako ovaj događaj upišete prije specificiranog vremena zabilježit će se kao događaj za danas. Ako događaj upišete poslije specificiranog vremena automatski će se zabilježiti kao događaj za sljedeći dan.

.kal Sastanak 5pm lokacija:: banka

bilježi događaj nazvan "Sastanak" na lokaciji "banka"

Podržani su različiti formati unosa datuma i vremena. Podrazumijevani format za SAD je mjesec, dan, godina (MM.DD.YY.) dok je izvan SAD uobičajeni format dan, mjesec, godina (DD.MM.YY.). Također su podržani i 24-satni kao i AM/PM oblici unosa vremena.

Test brzine tipkanja

Za vježbanje brzine tipkanja možete koristiti naredbu .tst

Upotreba:

.tst sekunde

ili

.tst fraza

Kad započnete test čut ćete zvučni signal. Kad završite test čut ćete isti zvučni signal. Ako za vrijeme tipkanja testne fraze pogriješite čut ćete drukčiji zvučni signal.

Primjeri:

.tst 10

listajte prema dolje i tipkajte deset sekundi. Nakon deset sekundi čut ćete ponovo isti ton. Pritisnite treću točkicu, listajte prema gore do pregleda po rečenicama i listajte ulijevo kako biste čuli rezultat.

Napomena

Bez obzira koji broj sekundi upišete kao interval MBraille će prema prosječnoj brzini tipkanja izračunati broj znakova i riječi za je dnu minutu.

.tst proizvoljni uzorak za vježbu

pređite u novi redak (listanje prema dolje) i čut ćete početni zvučni signal. Tipkajte tekst koji ste unijeli za primjer i kad završite razmakom ili novim retkom čut ćete ponovo zvučni signal. Ako otipkate pogrešan znak čut ćete drugačiji zvučni signal i morate ispraviti grešku. Nakon pravilno upisanog teksta čut ćete ponovo zvučni signal kao i na početku. Pritisnite treću točkicu, listajte prema gore do pregleda po rečenicama i listajte ulijevo kako biste čuli rezultat. Ako napravite više od deset pogrešaka test se prekida.

.tst wr

je skraćenica za tipkanje svjetskog rekorda u tipkanju SMS poruka. Svjetski rekord se prema Guinessovoj knjizi rekorda mjeri tipkanjem sljedeće rečenice na engleskom jeziku.

The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human.

Više informacija o ovome možete pročitatiovdje.

Korištenje Google-a

U svako doba možete napraviti Google pretragu koristeći .google naredbu. Po izvršenju otvorit će se preglednik Safari.

Upotreba:

.google riječ1 riječ2

Naredbu možete i skratiti na .goo

Primjer:

.goo "Albert Einstein"

obratite pažnju da u pretrazi možete koristiti navodnike kako biste povezali pojmove koje tražite. Ukoliko ne postavite parametre nakon naredbe za pretraživanje koristit će se prethodno upisani tekst.

Otvaranje web preglednika

Koristeći naredbu .sajt možete otvoriti neku web stranicu u web pregledniku.

Upotreba:

.sajt url

Primjer:

.sajt nemoviz.org

Prilikom upisivanja web adrese ne morate utipkavati prefiks "http://" osim u slučaju kad lijepite unaprijed iskopiranu poveznicu. Ukoliko adresa koju ste zadali nema smisla automatski će se prebaciti u Google pretragu.

Dobijanje pomoći

Za konzultiranje sustava pomoći izravno s brajične tipkovnice pošaljite naredbu .pomoć.

Upotreba:

.pomoć [tema]

Primjeri:

.pomoć

Bez ijednog argumenta otvara sustav pomoći na samom početku.

.pomoć sms

Pružit će vam pomoć za rad sa SMS-ovima.

.pomoć pomoć

Prebacit će vas na ovaj dio.

Dostupne teme za .pomoć naredbu su:

Upravljanje datotekama i DropBox podrška

.otvori naziv

Otvara datoteku naziv.txt iz MBraille mape. Ako koristite datotečni nastavak koji nije .txt morate ga upisati uz naziv.

.otvori

Bez priloženog naziva otvorit će popis datoteka u MBraille mapi.

Ako ne znate točan naziv tražene datoteke možete upisati prvih nekoliko znakova naziva.

Primjer:

.otvori a

prikazat će sve datoteke u MBraille mapi koje počinju slovom A.

Klizite ili listajte po popisu kako biste pronašli željenu datoteku te dvodirnite za otvaranje.

Pri dnu zaslona pronaći ćete Otkaži tipku ukoliko želite prekinuti postupak otvaranja datoteke.

.spremi

sprema sadržaj iz pripremnika s nazivom pod kojim je prethodno otvoren. Ako se radi o svježe napisanom tekstu zadano se sprema s nazivom Bilješka.txt.

.spremi naziv

sprema trenutni sadržaj pripremnika u novu datoteku s priloženim nazivom i nastavkom .txt u MBraille mapu. Spremljenim datotekama možete pristupiti koristeći se upraviteljem datoteka ili iTunes aplikacijom na vašem računalu.

.obriši naziv

briše datoteku s priloženim nazivom uz dodatno traženje potvrde brisanja. Ako upišete naredbu bez naziva datoteke ili s djelomičnim nazivom prikazat će se popis datoteka predloženih za brisanje.

DropBox

U MBraille postavkama možete uključiti usklađivanje s DropBox uslugom. Sve datoteke koje u MBrailleu spremite u za to predviđenu mapu automatski će se usklađivati s DropBox oblakom te ćete im moći pristupiti iz DropBox aplikacija na vašim drugim uređajima ili preko weba.

Datoteke se na DropBoxu nalaze na lokaciji \Apps\MBraille.

Alias, naredba za stvaranje tekstualnih aliasa

Alias omogućuje stvaranje vlastitih kratica koje se unosom razmaka ili novog retka automatski proširuju u unaprijed određen tekst.

Primjeri:

.alias mojeime: Antun Branko Šimić

će omogućiti da nakon što upišete tekst mojeime i unesete razmak ili novi redak MBraille automatski ispiše tekst Antun Branko Šimić.

Ako željeni prošireni tekst ne sadrži početne i završne razmake aliase možete pisati bez navodnika. Ako ipak imate potrebu za početnim ili završnim razmakom prošireni tekst morate staviti u navodnike tako da:

.alias vpo: " Vaš potpis ovdje: "

Ako prošireni tekst morate podijeliti u više redaka koristite oznaku \n (backslash) i tada također obavezno tekst za proširenje stavite u navodnike. Alias naredba za potpis u epošti izgleda ovako:

.alias potpis: "\nS poštovanjem\n\nGordan Radić\n\nPoslano koristeći MBraille za IOS\n\nwww.nemoviz.org\n"

Što bi kao rezultat dalo potpis sljedećeg izgleda:

S poštovanjem

Gordan Radić

Poslano koristeći MBraille za IOS

www.nemoviz.org

Kako bilo, MBraille ne podržava znak za backslash u brajičnim tablicama za sve jezike a i uređivanje dugačkih tekstova može biti malo nezgodno stoga postoji i dodatna opcija za stvaranje aliasa za relativno oblikovan tekst.

.alias mojalias tekst

Odredit će prethodno napisan tekst kao novi alias.

Primjer:

Gle malu voćku poslije kiše
Puna je kapi pa ih njiše.
I svijetli suncem obasjana
Čudesna raskoš njenih grana.

A kad se sunce malo skrije
Nestane sve te čarolije
Ona je, opet, kao prvo
Obično, malo, jadno drvo.

.alias cesarić tekst

Ako slijedite ovaj primjer svaki put kad u MBraille upišete riječ cesarić s pratećim razmakom ili novim retkom MBraille će automatski ispisati tekst Cesarićeve Voćke poslije kiše sa svim pripadajućim novim recima. Obratite pažnju da nakon naziva aaliasa, u ovom primjeru cesarić ne treba stavljati dvotočku.

Napomena: Koristeći aliase možete definirati i vlastite naredbe s točkom kako biste skratili vrijeme upisivanja dužih naredbi.

Primjer:

.alias .posao .sms pero mate stipe marko

Gore opisanim primjerom naredbom .posao poslat ćete SMS poruku četvorici svojih kolega s posla. Ako to često morate raditi kako biste ih obavijestili o nekim bitnim stvarima vezanim za vaš zajednički posao ovo će vam znatno olakšati život.

Prikaz aliasa

Kad stvorite veći broj aliasa lako je moguće da ćete se tu i tamo morati podsjetiti što koji od njih radi ili što točno upisati da napravite nešto određeno.

.alias

će prikazati sve definirane aliase.

Spremanje i učitavanje

.alias save

spremit će sve definirane aliase u datoteku alias.mb. Ova se datoteka učitava prilikom svakog pokretanja MBraillea.

Napominjemo da se, ako koristite DropBox, datoteka alias.mb automatski usklađuje s ovom oblak uslugom. S obzirom da je alias.mb obična tekstualna datoteka možete je otvoriti i uređivati u bilo kojem uređivaču teksta ili je razmijeniti s drugim korisnicima MBraillea. Datoteku možete preuzeti ili učitati u MBraille koristeći se DropBoxom ili iTunes aplikacijom.

Naravno, alias.mb možete uređivati i u samom MBrailleu koristeći se naredbama .open alias.mb te .save.

Otvorena datoteka alias.mb izgleda ovako:

mojalias1: definicija
mojalias2: još jedna definicija

Prazni reci te linije koje počinju znakom # se ignoriraju. Napominjemo da se spremanjem aliasa kroz MBraille naredbom .alias spremi gube sve promjene napravljene u drugim uređivačima te se definicije aliasa slažu abecednim redom.

Savjet: Nemojte kombinirati načine za uređivanje alias.mb datoteke. Odaberite ili uređivanje na računalu ili uređivanje kroz MBraille i tako ćete izbjeći mogućnost pogreške te gubitak prethodno unesenih aliasa.

.alias učitaj

učitat će datoteku alias.mb bez restartanja MBraillea. Na ovaj način možete uređivati datoteku s definicijama aliasa na računalu i učitati je u MBraille na testiranje bez da morate zatvarati aplikaciju.

Brisanje aliasa

Za brisanje postojećeg aliasa definirajte ga ponovo bez proširenja (prazan alias).

.alias potpis:

bez definicije proširenja uklonit će alias za potpis koji ste mogli pročitati ranije.

Kako biste uklonili sve aliase odjednom možete stvoriti praznu alias.mb datoteku, postaviti je na DropBox te je učitati naredbom .alias učitaj.

Rad sa dodatnim aplikacijama

MBraille može pomoću naredbi s točkom pristupiti i raditi sa sljedećim naknadno instaliranim aplikacijama. Koristite .pomoć ime aplikacije kako biste dobili pomoć za željenu aplikaciju.

Abecednim redom:

BlindSquare funkcije

MBraille možete koristiti za upravljanje Blindsquare aplikacijom.

Upotreba:

.bsq funkcija pojam ili parametar

Aktivirajte naredbu prelaskom u novi redak.

Pretraživanje

.bsq pretraži mjesto

pokreće Blindsquare pretragu za mjestima i adresama u neposrednoj blizini.

Primjeri:

.bsq pretraži Dubravica

traži pekaru Dubravica u vašoj okolini

.bsq pretraži Praška ulica, Zagreb

traži lokaciju Praške ulice u gradu Zagrebu

Check In na mjesto u blizini

pokreće Blindsquare i pretražuje mjesta u blizini kako biste napravili Check In na FourSquare mreži. Blindsquare će prikazati popis mjesta oko vas. Odaberite željeno mjesto i napravite Check In. Uz Check In možete napisati i proizvoljni komentar.

Upotreba:

.bsq checkin [komentar]

Primjeri:

.bsq checkin Zdravo svima!

otvorit će Blindsquare s popisom mjesta u vašoj blizini i uz odabrano mjesto staviti komentar "Zdravo svima!"

.bsq checkin Kod kuće sam

napravit će istu stvar s komentarom "Kod kuće sam"

Dodavanje točke interesa

Pokreće Blindsquare i vašu trenutnu lokaciju dodaje u popis "My Places". Ako je potrebno možete lokaciji pridružiti ime i udaljenost u metrima ili stopama.

Upotreba:

.bsq dodaj [ime lokacije] [obavijest o udaljenosti]

Primjeri:

.bsq dodaj Doma

dodaje vašu trenutnu lokaciju u popis "My Places" pod imenom "Doma"

.bsq dodaj Posao 50

dodat će trenutnu lokaciju u "My Places" popis pod nazivom "Posao" i postaviti obavijest o udaljenosti na pedeset metara ili stopa ovisno o Blindsquare postavkama.

Razgledavanje

Pokreće Blindsquare u modu za razgledavanje

Upotreba:

.bsq razgledaj

Gdje sam?

Pokreće Blindsquare za detekcijuu vaše trenutne adrese i drugih informacija o trenutnoj lokaciji.

Upotreba:

.bsq gdje

Usmjeravanje

Otvara Blindsquare za usmjeravanje prema željenom mjestuiz popisa "My Places" koristeći se nekom od instaliranih aplikacija za GPS navigaciju. Ova naredba je jednaka opciji "Plan a route" na Blindsquare "Place" prozoru.

Upotreba:

.bsq usmjeri [mjesto iz My Places popisa]

Primjer:

.bsq usmjeri doma

otvara odabranu navigacijsku aplikaciju i započinje navigaciju prema mjestu imenovanom "Doma" na vašem "My places" popisu.

Nalaženje

Pokreće Blindsquare i najavljuje informacije za lociranje mjesta s vašeg "My Places" popisa.

Upotreba:

.bsq nađi [mjesto iz My Places popisa]

Primjer:

.bsq nađi doma

počinje tražiti mjesto pod imenom "Doma" na vašem "My Places" popisu.

Zaustavi nalaženje

Pokreće Blindsquare i zaustavlja lociranje za sva trenutno tražena mjesta.

Upotreba:

.bsq zaustavi

Pokretanje Blindsquare aplikacije

Pokreće Blindsquare aplikaciju

Upotreba:

.bsq

Drafts

U aplikaciji Drafts možete stvoriti novu bilješku ako nakon utipkanog teksta unesete naredbu .drafts ili skraćeno .da.

Upotreba:

.drafts

Ako želite u MBrailleu otvoriti postojeću Drafts bilješku morate instalirati sljedeću URL naredbu

mbraille://x-callback-url/edit?text=[[draft]]
Nakon uređivanja možete svoj rad spremiti kao novu bilješku u Drafts aplikaciji unoseći naredbu .da.

Za uređivanje iste bilješke morate koristiti međuspremnik.

InstaBrowser

Ako koristite Instabrowser Zero naredbom .ibr u njemu možete otvoriti željenu web adresu.

Upotreba:

.ibr url

Primjer:

.ibr nemoviz.org

Na početku ne morate dodavati "http://" ali to nije problem ako lijepite unaprijed iskopiranu poveznicu.

NoteMaster

Naredbom .notemaster ili skraćeno .nm možete otvoriti aplikaciju Notemaster.

Upotreba:

.nm [naziv]

Ako uz naredbu upišete i ime bilješke željena će se bilješka automatski otvoriti s Notemasterom. Ukoliko naziv bilješke sadrži razmake morate ga upisati u navodnicima.

Tekst napisan u MBrailleu je automatski kopiran prilikom izvršavanja .nm naredbe i možete ga zalijepiti u željenu bilješku.

Skype pozivi

Ukoliko imate instaliran Skype možete izravno uputiti poziv nekom od Skype kontakata.

Upotreba:

.skype skype-id

Otvara Skype i poziva zadani Skype ID. Ovdje treba napomenuti da je Skype ID korisničko ime kontakta koje ne mora nužno biti jednako imenu koje vidite u popisu kontakata. Marko Perić može imati korisničko ime "mperic1980" a na vašem popisu kontakata biti prikazan samo kao "Marko". Vi za pozivanje morate upisati korisničko ime i to izgleda ovako:

.skype mperic1980

Spotify pretraga

Naredbom .spotify ili skraćeno .spfy možete napraviti Spotify pretragu.

Upotreba:

.spfy pojam

otvara Spotify aplikaciju s rezultatima pretraživanja.

Napomena

Usluga Spotify trenutno nije dostupna u Hrvatskoj.

WhatsApp poruka

Ako imate instaliran WhatsApp Messenger možete poslati poruku svojim WhatsApp kontaktima.

Upotreba:

.whatsapp kontakt

Otvara WhatsApp Messenger i automatski ispunjava polje za ime kontakta i polje za poruku iz MBraillea. Naredba .wup je skraćenica za .whatsapp. Ako želite naknadno odabrati kontakt za napisanu poruku upišite naredbu bez imena kontakta i kasnije ga odaberite među Whatsapp Messenger kontaktima.

Razne sitnice

Neovisni govor

U IOS-u 7 možete koristiti MBraille bez uključenog Voice Overa. MBraille će detektirati da Voice Over ne radi i početi koristiti neovisni govor.

Neovisni govor donosi sa sobom i dodatne mogućnosti:

Naredba .lang će promijeniti glas prema odabranom jeziku. Za hrvatski jezik automatski se odabire češki kao najadekvatnija zamjena. Obrisani znakovi i riječi najavljuju se dubljim tonom izgovora. Brzina i glasnoća govora određuju se neovisno o Voice over postavkama i posebno se pamte za svaki jezik i glas.

Posebne naredbe za neovisan izgovor

Glas se automatski mijenja prema jeziku nakon .lang naredbe.

Također možete promijeniti željeni glas bez promjene brajične tablice koristeći .postavi glas naredbu.

Upotreba:

.postavi glas [jezična oznaka]

gdje "jezična oznaka" predstavlja standardnu međunarodnu dvoslovnu oznaku poput en, hr, fr, de, pt...

Za određivanje brzine i glasnoće možete koristiti naredbe:

.postavi brzinu 1-10

Za promjenu brzine trenutno korištenog jezika.

.postavi glasnoću 0-10

Za promjenu glasnoće trenutno korištenog jezika.

Glasnoća i brzina govora posebno se pamte za svaki glas i dijalekt tako da ako učite pisati na nekom stranom jeziku logično je da ćete postaviti veću glasnoću i manju brzinu za taj jezik.

Pružanje povratnog mišljenja

Za pisanje na MBraille mailing listu koristite .mišljenje naredbu. Službeni jezik mailing liste je engleski.

Upotreba:

.mišljenje [predmet]

Primjeri:

.mišljenje Hvala na odličnom poslu

Bez dodanih argumenata .mišljenje naredba koristi zadani predmet "MBraille feedback"

Za izravno kontaktiranje MPaja podrške pišite nam na support@mpaja.com

Promjena jezika brajične tablice

Ako MBraille ne podržava vaš jezik telefona ili želite pisati na nekom drugom jeziku možete promijeniti jezik brajične tablice koristeći .lang ili .jezik naredbu.

Upotreba:

.jezik [jezični kod] [spremi]

Primjeri:

.jezik en

Promijenit će brajičnu tablicu na engleski do ponovnog pokretanja aplikacije.

.jezik en spremi

trajno pohranjuje engleski kao jezik brajične tablice a MBraille se ponovno pokreće sa zadanom engleskom brajičnom tablicom. Za ovu se naredbu koriste oznake zemalja ili jezika u međunarodnom standardu (hr, en, it, fr...).

Promjena MBraille postavki

Možete kontrolirati neke MBraille postavke koristeći se .postavi naredbom. Neke od sljedećih naredbi mogu se koristiti s Voice Overom dok su neke predviđene isključivo za rad sa neovisnim govorom.

Upotreba:

.postavi [naziv-postavke] [vrijednost]

Napomena: Neke parametre naredbi nije bilo lako prevesti i prilagoditi za hrvatski jezik pa sam se odlučio za neko srednje rješenje i upotrijebio kratice dužih argumenata. Primjerice, parametar shake-to-clear je predugačaki na engleskom a na hrvatskom bi otprilike značio protresi-za-brisanje. To sam skratio na samo pzb i smatram da je dovoljno lako pamtljivo.

Druga jezična začkoljica je indikacija što je uključeno a što isključeno. AAko ne bih preveo termine On/Off prilikom očitavanja statusa opcija čuli biste nešto poput Protresi za brisanje je Off a s druge strane, malo je naporno i previše je pisanja u obliku uključeno/isključeno.

Zato sam tu došao do solomonskog rješenja da spomenuta dva termina ipak prevedem no da vam ponudim i zamjensko rješenje. MBraille, kako sam već pisao negdjeu prethodnom tekstu može istovremeno koristiti naredbe i na hrvatskom i na engleskom pa ako vam je nezgodno, naporno, dosadno ili nepraktično pisati uključeno/isključeno u parametrima naredbi upotrijebite engleske termine. To će izgledati ovako:

.postavi avs on

Postigli biste isti rezultat da ste umjesto on upisali uključeno ali ste si malo skratili muke i uštedjeli trud i vrijeme.

Slijedi popis postavki (abecednim redom):

Automatsko veliko slovo na početku rečenice

.postavi avs [uključeno|isključeno]

Uključuje ili isključuje automatska velika slova na početku rečenice. Termin avs je kratica za automatska velika slova.

Automatsko čišćenje pripremnika

.postavi abp [uključeno|isključeno]

Ako je postavljeno na uključeno nakon slanja u pozadinu MBraille će automatski isprazniti pripremnik tako da će otipkani tekst ostati samo u međuspremniku. Termin abp je kratica za automatsko brisanje pripremnika.

Zvuk za novi redak

.postavi znr [uključeno|isključeno]

Uključuje i isključuje zvuk za novi redak. Termin znr je kratica za zvuk novog retka.

Postavke osjetljivosti zaslona

.postavi osjetljivost [vrijednost]

Određuje osjetljivost dodira. Može se podesiti između vrijednosti 18 i 50. Što je vrijednost manja osjetljivost je veća. Upozorenje: Ako ste osjetljivost postavili na 18 a prsti su vam malkice drhtavi možda ćete imati problema da smanjite osjetljivost.

Protresi za brisanje

.postavi pzb [uključeno|isključeno]

Omogućuje uključivanje i isključivanje funkcije brisanja napisanog teksta tresenjem uređaja. Zadana postavka je uključeno. Termin pzb je kratica za protresi za brisanje.

Promjena pravca listanja

.postavi zpk

Izmjenjuje pravac listanja za "od sebe" položaj. Termin zpk je kratica za zamjena pravca listanja.

Očitavanje vrijednosti postavki

.postavi

Izvješćuje o trenutnim vrijednostima postavki glasnoće i brzine pri korištenju neovisnog govora, vrijednost osjetljivosti zaslona te jesu li funkcije automatskog velikog početnog slova, automatskog brisanja pripremnika, zamjene pravca listanja i protresi za brisanje uključene ili isključene.

Nemojte zaboraviti da prilikom upisivanja naredbi termine uključeno/isključeno možete zamijeniti sa engleskim izrazima On/Off.

Zahvale

Testeri

MBraille ne bi postojao bez nekih ljudi i njihovih neprocjenjivih povratnih mišljenja. Abecednim redom:

Prevoditelji

Posebno ćemo spomenuti i prevoditelje

Dizajn i razvoj

Copyright 2013 MPaja.com


***