Aktivere tastaturet

Før du kan begynne å skrive, må du først finne knappen for hvert av punktene. For iPhone og iPoder det to faste punkt-oppsett. Ett for når telefonen ligger på et bord og et for når telefonen holdes med skjermen vendt bort fra deg. På iPad er tastene arrangert vannrett, akkurat som tagentene på et piano. iPad støtter både liggende og stående retningsorientering av enheten, så du kan velge å holde iPad'en i den retningen som passer best for deg. Du kan utforske knappenes plassering ved å lete rundt på skjermen med en finger. Hele skjermen er dekket av knappene, og du vil høre hver knapp bli annonsert av VoiceOver mens fingeren din passerer fra den ene knappen til den andre. Senere kan du slå av denne funksjonen fra Innstillinger ved å skru Opplæringsmodus av.

For å gå til "bord oppsett", snu telefonen til landskaps-modus med hjem-knappen til høyre. En naturlig skrive-posisjon, plasserer du de tre midterste fingrene på hver hånd i en åpen V posisjon. Pekefingrene skal nesten være borti hverandre, nærmest deg, og ringfingrene skal plasseres i nærheten av hvert øvre hjørne av telefonens skjerm.

Du vil høre hvert punkt bli annonsert mens du utforsker punkt-tastaturets oppsett. Når du er klar til å begynne å skrive, skriver du L (punkt 1, 2 og 3), etterfulgt av W (punkt 2, 4, 5 og 6).

Knappene som tilsvarer hvert punkt, dekker hele skjermen, så du har god plass til å tilpasse skrive-posisjonen din til det som passer for deg. Når du er i "bord-oppsett", kan punkt 3, 2 og 1 ses på som skråstilte striper under de tre midterste fingrene på venstrehånden.Stripene går fra nederste venstre hjørnet av skjermen og peker mot øverste høyre hjørne. Punkt 4, 5 og 6 er striper, vinkelrett til stripene for punkt 1, 2 og 3. Disse begynner i nederste høyre hjørne og peker opp mot øverste venstre hjørne. De stopper inntil knappen for punkt 1.

Hvis du i stedet holder telefonen i hendene, holder du den med hjem-knappen mot høyre og skjermen pekende bort fra deg. Volum-knappene skal da altså peke opp mot taket. Knappene for hvert punkt er nå enkle rektangler som dekker hele skjermen, i ett rutenett på 3 ganger 2 ruter.

Fra Innstillinger i menyen, kan du velge standard oppsett for punkt-knappene. Når du velger Auto, vil punkt-tastaturet automatisk bytte mellom de to forskjellige oppsettene, avhengig av om du holder telefonen med skjermen vendt fra deg, eller om den ligger flatt på ett bord. Ved å velge "bord", , tvinger du tastaturet til alltid å være satt opp i åpen V posisjon. Med "fra deg" valget, blir alltid tastaturet satt opp slik det er når du holder telefonen sidelengs i hendene med hjem-knappen til høyre og skjermen vendt fra deg. I tillegg er det et valg for å bytte om på punkt 1 og 3, samt punkt 4 og 6, som enkelte brukere foretrekker når man holder telefonen med skjermen vendt fra deg.

Bruke punkt-tastaturet

Skriving av en bokstav eller ett tegn, begynner når en finger trykkes ned på skjermen, og fullføres når alle fingrene forlater skjermen igjen. Du kan trykke ned alle fingrene samtidig, eller en etter en, så lenge som minst en finger forblir på skjermen hele tiden.

Dra mot høyre for å skrive mellomrom. Dra ned for linjeskift. Dra mot venstre for å slette forrige tegn eller bokstav. Dra opp for å høre hva du har skrevet.

Bevegelser med to fingre

Dra mot venstre med to fingre for å slette forrige ord. Dra mot høyre med to fingre for å angre. Du kan angre utklipp og sletting, også når du har tømt bufferen.

Bevegelser med tre fingre

Dra mot venstre med tre fingre for å åpne menyen. Dra ned med tre fingre for å slette alt du har skrevet. Alternativt, kan du riste telefonen for å gjøre det samme.

Utklipps-minne

Hvis du lukker MBraille med den fysiske hjem-knappen, slik at den kjører i bakgrunnen, blir den nåværende teksten automatisk kopiert til minnet. Når du da åpner en annen app, kan du lime inn teksten fra minnet der. Når du er på hjem-skjermen eller i en annen app, kan du dobbelt-trykke på hjem-knappen for å åpne programveksleren. Der ligger de 4 siste appene du har brukt. Så hvis MBraille er en av de 4 siste, kan du enkelt gå tilbake til MBraille der. Har du brukt flere apper i mellomtiden, kan du scrolle videre i programveksleren for å finne MBraille lenger ut på listen.

Dot-kommandoer fra punkt-tastaturet

Etter at du har skrevet teksten du vil ha, kan du utføre forskjellige dot-kommandoer direkte fra punkt-tastaturet. Dette gjør du ved å starte en ny linje med punktum, etterfulgt av kommandoen, uten mellomrom mellom punktum og kommandoen. Enkelte kommandoer kan også bruke tilleggs-informasjon, som skrives etter selve kommandoen, avskilt av et mellomrom.

Først skriver du teksten slik du vanligvis ville gjort. Etter det kan du sende den av gårde som epost, tekstmelding, tweet eller som en statusoppdatering direkte til Facebook. Dette gjør du med kommandoene .mail, .sms, .tweet eller .fb Kommandoen blir aktivert ved at du drar ned med en finger igjen for å hoppe til neste linje, etter du har skrevet ferdig kommandoen på sin egen linje, samt eventuell tilleggs-informasjon. Dette gjør at du slipper å gå tilbake til menyen for å gjøre en rekke ting der.

Twitter

Du kan sende tweets rett fra punkt-tastaturet. For å sende en tweet, skriver du først beskjeden din, så drar du ned med en finger for å gå til en ny linje. Denne linjen begynner du med .tweet. Med andre ord, begynn linjen med et punktum rett etterfulgt av ordet "tweet". Så drar du ned igjen med en finger for et nytt linjeskift, og teksten du har skrevet blir så automatisk sendt som en tweet.

Du kan sende en direkte-melding ved å legge til mottakerens twitternavn rett etter .tweet kommandoen, avskilt med et mellomrom.

Facebook

.facebook på begynnelsen av en ny linje, vil poste den foregående teksten din som en status rett til facebook. Kommandoen .fb er en forkortelse av den opprinnelige kommandoen, som gjør akkurat det samme.

Sende epost

I stedet for å lime inn teksten i en ny epost, enten ved å gå til epost fra menyen, eller ved å lime teksten inn manuelt i mail-appen, kan du gjøre dette raskere ved å benytte en dot-kommando på linjen under teksten. En annen stor fordel med å bruke en dot-kommando til å gjøre dette, er at du kan skrive både epostens emne og mottakerens eller mottakernes navn med punktskrift. Så først skriver du epost-teksten, så skriver du en dot-kommando på linjen under.

Bruk:

.mail "hei på deg" Jan

Sett inn en ny linje etter dette, og en ny epost som er klar til å sendes spretter opp, med "hei på deg" ferdig utfylt i emne-feltet, og post-adressen til Jan allerede fylt ut i Til-feltet. Emnet må skrives med anførsels-tegn på hver side hvis det inneholder flere ord. Hvis ikke blir ord nr 2 i emnet tatt som navnet på en kontakt. Mottakernes epost-adresse blir hentet frem fra kontaktene dine, enten fra fornavn eller etternavn. Synonym for .mail kommando er .epost.

Du kan legge til flere mottakere i en epost:

.mail "hei på deg" Jan Jim

Dette vil sende mailen til både Jan og Jim.

Får å legge til riktig mottaker, trenger du ikke å skrive hele navnet. Noen få bokstaver er nok. Du trenger bare å skrive nok mange bokstaver for å skille navnet fra andre navn i kontaktene dine. For eksempel, hvis du skal sende en epost til Jim, hvis du har både Jan og Jim lagret i adresse-boken, trenger du bare å skrive ji. Du kan legge til så mange kontakter i en mail som du selv ønsker. Hvis du ikke har skrevet nok mange bokstaver for å skille flere kontakter fra hverandre, vil du få en advarsel.

Hvis du vil bruke både fornavn og etternavn for å spesifisere en mottaker, må du skille fornavn og etternavn med et punktum imellom. Så hvis du for eksempel har både Jim Johnsen og Jim Smestad i kontaktene, må du også bruke etternavnet for å skille de to Jimmene fra hverandre. Du kan sende mailen til Jim Johnsen, ved å forkorte navnet hans med Jim.J, eller til og med bare J.J, hvis du ikke har flere kontakter lagret hvor både fornavn og etternavn begynner med bokstaven J. Du kan også skrive inn en epost-adresse i stedet for navn fra kontaktene dine.

SMS, tekstmeldinger

.sms

på en linje for seg selv, vil åpne en ny tekstmelding, med teksten du har skrevet ferdig limet inn.

Du kan også forhåndsutfylle mottakeren telefon-nummer, på samme måte som for .mail kommandoen. Bare skriv de første bokstavene i mottakerens navn etter .sms kommandoen for å legge til mottakerens telefon-nummer i tekstmeldingen. For eksempel:

.sms Joh

vil forhåndsutfylle telefon-nummeret til John, hvis du ikke har flere kontakter som begynner med bokstavene j o h.

Ringe et telefonnummer eller en kontakt

.ring nummeret eller kontakt

En samtale startes til enten kontakten eller nummeret. Kontaktinformasjonen kan forkortes som for .sms eller .mail kommandoene. Samtalen startes med en gang du drar ned for å hoppe til neste linje.

Legge til kalender-hendelser

Du kan legge til en ny kalender-hendelse rett fra MBraille ved å bruke punktum kal kommandoen. Den nåværende teksten blir da lagt til som et notat i kalender-hendelsen. Tilleggs-informasjonen for å spesifisere tidspunktet for hendelsen, etterfølger .kal kommandoen.

Bruk:

.kal tittel starter [slutter] [alarm [tidspunkt]]

Eksempler:

.kal "plukk opp klesvasken på vaskeriet" "2013-06-07 13:00" alarm 30 min

Vil legge til en kalender-hendelse for 7. juni, 2013, klokken 13:00, med tittelen "plukk opp klesvasken på vaskeriet", og legge til en alarm for hendelsen 30 minutter før hendelsen.

.kal Paris 2013-08-08

Siden det ikke er gitt noe tidspunkt for denne hendelsen, blir denne automatisk satt til en hendelse for "hele dagen". Og siden både tittel og dato ikke inneholder noen mellomrom, trenger du ikke å bruke anførsels-tegn.

.kal "Piano time" "2013-07-07 14:00" "2013-07-07 15:00" alarm 1 time

Legger til en kalender-hendelse med start-tidspunkt og slutt-tidspunkt, med en alarm 1 time før hendelsen.

Forskjellige formater for å spesifisere dato støttes. For formatet som brukes i USA, bruker du MM.DD.ÅÅ For formatet som brukes utenfor USA, er rekkefølgen dag, måned, år; DD.MM.ÅÅ. For å angi tidspunkt, er alltid 24-timers klokkeformat støttet. Og det er også mulig å bruke "1:00 PM" format.

Bruke Google

Du kan gjøre et google-søk når som helst med punktum google. Det vil åpne Safari med søkeresultatene fra google.

Bruk:

.google ord1 ord2 ...

eller søketeksten, etterfulgt av .google, alene på linjen under.

Du kan også forkorte kommandoen til .goo

Eksempel:

.goo "Albert Einstein"

Legg merke til at du kan bruke anførsels-tegn på søkeordene, akkurat som du kan gjøre i et vanlig google-søk. Hvis du ikke angir noen parametre, blir alle søkeordene dine brukt som vanlige nøkkelord i søket.

Åpne i nettleseren

Du kan åpne en hvilken som helst URL med .web kommandoen.

Bruk:

.web url

Eksempel:

.web applevis.com

Du trenger ikke å skrive http:// i begynnelsen av adressen. Men du kan godt gjøre det, hvis du for eksempel limer inn en link som inneholder dette fra før.

Hvis en URL ikke ser ut til å gi noen mening, blir den sendt videre til google for å se om det kan komme opp med en løsning.

Få hjelp

For å gå til hjelp rett fra punkt-tastaturet, kan du bruke punktum hjelp kommandoen.

Bruk:

.hjelp [emne]

Eksempler:

.hjelp

uten tilleggs-informasjon, vil åpne hele hjelpe-dokumentet.

.hjelp sms

gir deg hjelpen for .sms kommandoen.

.hjelp hjelp

vil ta deg til denne delen av hjelpe-dokumentet.

Tilgjengelige emner for .hjelp kommandoen er: tweet, facebook, mail, sms, kal, google, hjelp, feedback og redigering.

Gi tilbakemelding

For å sende tilbakemelding til MBrailles mailing list, kan du bruke punktum feedback eller punktum tilbakemelding kommandoen.

Bruk:

.feedback [emne]

Eksempler:

.feedback Takk for en glimrende jobb!

uten noe tilleggs-informasjon, bruker .feedback kommandoen standard emnet: "MBraille feedback."

Redigering av tekst

Du kan gjøre enkel redigering med MBraille. Se gjennom hva du har skrevet med forhåndsvisning av teksten og flytt teksten rundt med merking, klippe ut og lim inn. Du kan til og med lime inn tekst fra andre apper i MBraille for å redigere den.

Alle bevegelsene for redigering fungerer på samme måte. Du bruker en hånd til å trykke å holde på ett eller flere punkt for å velge hvilken funksjon du skal bruke. Så drar du mot høyre, venstre, opp eller ned med en finger på den andre handen for å aktivere funksjonen.

Forhåndsvis tekst

Hold nede punkt 3 med en finger. Bruk en finger til fra den andre hånden til å dra mot høyre eller venstre for å få VoiceOver til å lese opp teksten din ord for ord. Dra opp for å lese teksten i setnings-modusetapper på en setning om gangen. Dra ned igjen for å gå tilbake til å lese ord for ord i den sist leste setningen. Dra ned enda en gang for å kunne lese bokstav for bokstav i det sist leste ordet. Forhåndsvisningen avsluttes når du slipper punkt 3.

Flytte innsettings-punktet

Naviger i teksten ved å bruke funksjonen for forhåndsvisning. Når du har funnet plassen hvor du vil plassere innsettings-punktet, trykker du på punkt 1 mens du fremdeles holder på punkt 3.

Merking, kopiering og lime inn tekst

Naviger i teksten ved å bruke funksjonen for forhåndsvisning. Når du har funnet plassen hvor du vil begynne å merke, trykk på punkt 2 mens du fremdeles holder på punkt 3. Når både punkt 2 og 3 holdes nede, kan du fortsette å bruke en finger på den andre hånden til å dra med bevegelsene for forhåndsvisning. Når du flytter rundt i teksten samtidig som punkt 2 og 3 holdes nede, markeres den teksten du passerer. VoiceOver annonserer den markerte teksten mens du flytter deg omkring. For å kopiere den markerte teksten, tapp på punkt 5 mens punkt 2 og 3 fremdeles holdes nede. For å klippe ut den markerte teksten, tapper du punkt 4.

For å lime inn tekst fra innsettings-punktet, hold nede punkt 2 og dra ned med en annen finger. Hold nede punkt 2 og dra opp med en finger for å høre hva som for øyeblikket er kopiert til minnet. Du kan lime inn tekst du har kopiert med MBraille, eller kopiere og klippe ut tekst du har kopiert fra en annen app.

Takk til

Beta-testere

MBraille ville ikke væt mulig å lage uten teamet av beta-testere, som har gitt uvurderlige tilbakemeldinger underveis. I alfabetisk rekkefølge:

Käännökset

Suunnittelu ja toteutus

Tekijänoikeudet 2013 MPaja.com