Inicjowanie klawiatury.

Zanim przystąpisz do pisania będziesz musiał odkryć miejsca, w których znajdują się poszczególne punkty. Dla iPhone'a oraz iPoda istnieją dwa ustalone układy, jeden w przypadku, gdy urządzenie trzymane jest na stole oraz drugi w przypadku, gdy ekran nie jest odwrócony w naszą stronę. Możesz zapoznać się z rozmieszczeniem przycisków przesuwając palcem po powierzchni ekranu. W przypadku iPhone'a i iPoda przyciski zajmują całą powierzchnię ekranu, a VoiceOver odczyta każdy z nich w momencie gdy przesuniesz palcem z jednego przycisku na drugi. Możesz później wyłączyć to w ustawieniach odznaczając opcję "tryb samouczka".

Uwaga: w przypadku iPada zaleca się wyłączenie gestur multitaskingu w ustawieniach.

Dla trybu stołowego ułóż urządzenie w trybie poziomym z przyciskiem Home skierowanym w prawo. Aby uzyskać naturalną pozycję, wygodną do pisania, ułóż trzy środkowe palce obu dłoni w sposób otwarty, w kształt litery V, tak by palce wskazujące niemalże stykały się, a palce serdeczne były blisko górnych rogów urządzenia.

Będziesz słyszał zapowiedź każdego punktu pisma brajla w miarę zapoznawania się z układem. Gdy będziesz już gotów, by zacząć pisać, wpisz litery L (punkty 1 2 3), a następnie w (2 4 5 6).

Przyciski będące odzwierciedleniem punktów brajlowskich zajmują całą powierzchnię ekranu, masz więc dużo miejsca, by przyzwyczaić się do najbardziej odpowiadającego ci układu. W układzie stołowym klawisze 1, 2 i 3 można wyobrazić sobie jako paski, które otrzymujesz poprzez ułożenie trzech środkowych palców płasko na powierzchni urządzenia kierując je równocześnie w prawy, górny róg. Klawisze 4, 5 i 6 są paskami prostopadłymi do poprzednich, zaczynając od prawego, dolnego rogu, do lewego, górnego, ograniczonymi przez klawisz 1.

Jeżęli trzymasz urządzenie w rękach, pamiętaj, by przycisk home zwrócony był w prawą stronę. Jeżęli ekran nie jest zwrócony w twoją stronę, punkty są zwykłymi prostokątami, które również zajmują całą powierzchnię ekranu.

Sposób w jaki punkty brajlowskie powinny być prezentowane, można zmienić z poziomu ustawień aplikacji. Jeżeli wybrany został tryb automatyczny, układ będzie samoczynnie zmieniany w zależności od orientacji urządzenia. Wybierając układ stołowy, wymuszamy pozycję w kształcie litery V. W układzie odwróconym urządzenie powinno być trzymane poziomo, ekranem w przeciwną stronę, z przyciskiem Home pod prawą ręką. Dodatkowo punkty 1 i 3 oraz 4 i 6 można zamienić miejscami, co preferowane jest przez niektórych użytkowników układu odwróconego.

Używanie klawiatury

Wprowadzanie klawiszami brajlowskimi rozpoczyna się w momencie opuszczenia palca na ekran, a kończy, gdy wszystkie palce zostaną oderwane od ekranu. Możliwe jest wprowadzanie znaków zarówno poprzez dotknięcie wszystkich kropek naraz jak i sekwencjami, dopóki na ekranie pozostaje chociażby jeden palec. Drobnym ograniczeniem iPhone'a jest fakt, że nie rozpoznaje on sześciu jednoczesnych dotknięć, jednak w przypadku zapisu polskiego brajla nie powinno to być przeszkodą w komfortowym korzystaniu z aplikacji.

gesty wykonywane jednym palcem

Wykonaj gest przesunięcia palcem w prawo, w kierunku przycisku Home, by wstawić spację. Przesuń palcem w dół, by wstawić nową linię. Przesuń w lewo, by usunąć znak przed kursorem. Przesuń w górę, w stronę przycisków głośności, aby usłyszeć co napisałeś.

Gesty wykonywane przy użyciu dwóch palców

Przesunięcie dwoma palcami w lewo usuwa ostatnie słowo. Przesunięcie dwoma palcami wprawo cofa ostatnią akcję. Możliwe jest cofnięcie operacji wycinania oraz usunięcia, także wyczyszczenia bufora.

Gesty wykonywane przy użyciu trzech palców

Przesuń trzema palcami w prawo, aby przejść do menu.

Przesuń trzema palcami w dół, aby usunąć cały, aktualnie wpisany tekst. Możliwe jest także potrząśnięcie telefonem w celu wykonania tej samej akcji.

Schowek

Gdy przełączysz się z MBraille na inną aplikację, wpisany tekst zostanie automatycznie skopiowany do schowka. Możesz go teraz wkleić w oknie aplikacji, na którą się przełączyłeś. Z pozycji ekranu głównego możesz wywołać ekran przełączania programów naciskając dwókrotnie przycisk Home i powrócić do aplikacji MBraille.

Edycja tekstu

Za pomocą MBraille możesz dokonać prostej edycji tekstu, zobaczyć co napisałeś oraz przemieszczać napisany tekst przez zaznaczanie, wycinanie i wklejanie. Możesz także wkleić tekst z innej aplikacji do MBraille w celu dokonania edycji.

Wszystkie gesty edycji działają na tej samej zasadzie. Używaj jednej ręki, by nacisnąć i przytrzymać jeden lub więcej punktów, by wybrać gest. Drugą ręką zaś przesuwaj w górę, dół, prawo lub lewo, by aktywować wybrany gest.

podgląd tekstu

Przytrzymaj punkt 3 jednym palcem, a następnie drugim przesuwaj w lewo lub prawo, by VoiceOver odczytał napisany przez ciebie tekst słowo po słowie. Przesuwaj w górę, by czytać po jednym zdaniu na raz. Przesuń w dół, aby dotrzeć do słów w ostatnio czytanym zdaniu. Przesuń w dół ponownie, aby dotrzeć do znaków w ostatnio czytanym słowie. Tryb podglądu kończy się wraz ze zwolnieniem palca z punktu 3.

Przemieszczanie punktu wstawiania

Nawiguj po tekście używając trybu podglądu. Gdy znajdziesz już miejsce, w którym chciałbyś coś wstawić, stuknij punkt 1 w dalszym ciągu trzymając punkt 3.

zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie tekstu

Nawiguj po tekście używając trybu podglądu. Gdy znalazłeś już miejsce, w którym chciałbyś zacząć zaznaczenie naciśnij punkt 2 w dalszym ciągu trzymając punkt 3. Trzymając punkty 2 i 3 oraz poruszając siępo tekście poprzez przesuwanie palcami, wybierz fragment tekstu. VoiceOver będzie ogłaszał tekst w miarę przemieszczania się. Aby skopiować zaznaczony fragment, naciśnij punkt 5 w dalszym ciągu trzymając punkty 2 i 3. Aby wyciąć zaznaczony tekst naciśnij punkt 4.

Aby wkleić tekstw punkcie wstawiania, naciśnij i przytrzymaj punkt 2 jednym palcem,drugim zaś przesuń w dół. Naciśnij i przytrzymaj punkt 2 i przesuń w górę, aby usłyszeć co obecnie znajduje się w schowku. Możesz wkleić tekst skopiowany lub wycięty za pomocą MBraille lub skopiowany z innej aplikacji.

Sprawdzanie pisowni

Możesz skonfigurować pomoce do prawidłowejpisowni w ustawieniach MBraille. Dostępne są trzy opcje poprawy pisowni: 1. sprawdzajpisowniępodczas pisania. MBraille zapiszczy po wykryciu błędnie napisanego wyrazu. 2. sprawdzanie pisowni. Piszczy tylko podczas przeglądania tekstu po słowach. 3. bez sprawdzania pisowni. Możesz także skonfigurować sposób w jaki pokazywane są sugestie i dokonywane poprawki. Istnieją dwie opcje. Opcja 1, w formie listy: Podczas przeglądania słowami, trzymając punkt 3, stuknij punkt 4, by przywołać listę sugestii, gdy usłyszysz piknięcie sygnalizujące błędnie napisany wyraz. Możesz wybrać sugestię przesuwając palcem po liście lub anulować stukając w przycisk na dole ekranu, by pozostawić tekst bez zmian. Opcja 2, za pomocą gestu: Gdy usłyszysz piknięcie sygnalizujące błąd podczas pisania lub przeglądania, możesz natychmiast wybrać sugestię z listy przytrzymując punkt 1 i przesuwając palec w górę lub w dół. Pierwszym wyborem na liście jest błędnie napisany wyraz w razie gdybyś chciał go takim pozostawić. Gdy tylko podniesiesz palec, poprawka zostaje wstawiona i możesz powrócić do dalszego pisania.

Komendy kropkowe wywoływane z klawiatury

Po napisaniu wiadomości możesz wykonać jedną z wielu komend za pomocą klawiatury brajlowskiej. W tym celu nową linię należy zacząć od znaku kropki, następnie podać komendę, jeśli to konieczne odpowiednie dla niej argumenty, a następnie wstawić nową linię.

Tak więc napisz wiadomość tak jak zwykle i wyślij wprowadzając jedną z komend kropkowych na jej końcu. .mail, .sms, .tweet lub .fb bez konieczności wejścia do menu. Możesz także utworzyć nowe wydarzenie w kalendarzu wpisując komendę .cal.

Komendy w MBraille są zapisywane, możesz więc je przeglądać i wykonywać ponownie. Przykładowo, jeżęli wysyłasz SMSy do tej samej grupy osób, jest znacznie wygodniej, gdy nie musisz wpisywać całej komendy od nowa. Przytrzymaj punkt 4, a następnie przesuwaj palec w górę, aby przechodzić w głąb historii, zaś w dół, by przemieszczać się w przód. Zwolnienie palca z punktu 4 jest równoznaczne z wprowadzeniem starej komendy.

Twitter

Możesz wysyłać tweety bezpośrednio z poziomu klawiatury brajlowskiej. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość, wstaw nową linię (gest przeciągnięcia palcem w dół), wpisz .tweet na począku nowej linii tak więc kropka, a następnie słowo tweet, a następnie ponownie przeciągnij palcem w dół. Po wykonaniu powyższych czynności tekst z poprzednich linii zostanie wysłany do Twittera.

Możesz także wysłać wiadomość bezpośrednią wpisując oddzieloną spacją nazwę użytkownika za komendą .tweet.

Facebook

.facebook umieszczone w nowej linii, wyśle tekst napisany w poprzedniej linii jako status w serwisie Facebook. .fb jest skróconą wersją tej samej komendy.

Wysyłanie maila

Zamiast przechodzenia do menu można użyć odpowiedniej komendy. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość zapisania listy odbiorców oraz tematu wiadomości w brajlu, tak więc najpierw piszesz treść wiadomości, a następnie dodajeszkomendę.

Jak używać:

.mail "cześć" Jacek

następnieumieśćnowąlinię, a ukaże się formularz wysyłania wiadomości e-mail o temacie"Cześć" i polemdo: zawierającymadreskontaktuo nazwie Jacek.

Temat wiadomości powinien być umieszczony w cudzysłowie, ponieważ słowa oddzielone spacją traktowane są jako imię i nazwisko odbiorcy i będą wyszukiwane w kontaktach. Możesz dodać więcej niż jednego odbiorcę.

.mail "cześć" Jacek Agata

Wyślę maila zarówno do Jacka jak i Agaty.

Nie musisz podawać pełnego imienia i nazwiska odbiorcy, wystarczy tylko fragment jednego z nich. Musisz jednak podać wystarczającą ilość liter, by aplikacja odróżniła kontakt od innych kontaktów zawierających ten sam ciąg znajków w nazwie np. jeżeli chcesz wysłać email do Agaty, a wkontaktach masz także Annę, wystarczy, że wpiszesz Ag. Wielkość liter ie ma znaczeniapodczas wyszukiwania kontaktów. Możliwe jest dodanie dowolnej ilości odbiorców. Jeżęli wprowadzona ilość liter nie jest wystarczająca, zostaniesz o tym powiadomiony.

Podając imię i nazwisko odbiorcy musisz oddzielić je kropką. Jest to przydatne np. w przypadku, gdy w kontaktach znajdują się dwie Agaty i podanie nazwiska jest wymagane w celu określenia właściwego kontaktu. Chcąc wysłać mailado Agaty Nowak możesz wpisać Agata.N lub nawet A.N. przy założeniu, że w twoich kontaktach nie znajduje się nikt inny o tych samych inicjałach. Możesz także podać pełny adres email zamiast nazwy kontaktu.

Wiadomości tekstowe SMS

.sms

wpisane w nowej linii bez żadnych parametrów uruchomi okno tworzenia wiadomości SMS z wklejonym tekstem napisanym powyżej.

Możesz zdefiniować numery telefonu odbiorców w taki sam sposób jak w przypadku komendy .mail. Wystarczy, że podasz kilka pierwszych liter nazwy odbiorcy jako parametr np.

.sms Ja

wypełni pole odbiorcy numerem Jana. Możesz także podać pełny numer telefonu jako argument. Jeżęli odbiorca posiada więcej niż jeden numer telefonu, pokazana zostanie lista, z której możliwe będzie wybranie właściwego numeru. Aby wybrać pierwszy numer komórki lub iPhone znajdujący się w kontakcie możesz poprzedzić nazwę kontaktu sekwencją "m:" w sposób następujący: .sms m:Jan.

Wykonywanie połączeń

.dzwon nazwa lub numer

dzwoni pod wybrany numer lub do wskazanego kontaktu. Nazwa kontaktu może zostać skrócona jak w przypadku komend .mail czy .sms. Połączenie będzie nawiązywane w momencie przesunięcia palca w dół w celu wstawienia nowej linii.

Połączenie Facetime

Za pomocą MBraille możesz nawiązywać zarówno połączenia Facetime jak i Facetime Audio.

.ft nazwa, numer lub email

jest używane do nawiązywania połączeń Facetime Audio.

.ftv nazwa, numer lub email

jest używane w celu nawiązywania połączeń Facetime Video.

Kontakty mogą być skracane tak jak w przypadku komend .sms lub .dzwon. Połączenie zostanie nawiązane w momencie przesunięcia palca w dół w celu wstawienia nowej linii.

Dodawanie wpisów do kalendarza

Możesz stworzyć nowy wpis w kalendarzu za pomocą MBraille przy użyciu komendy .kal. Wpisany do tej pory tekst zostanie dodany w polu notatek, zaś argument określający czas wydarzenia należy podać za komendą.

Jak używać:

.kal tytuł wydarzenia godzina rozpoczęcia [godzina zakończenia] [godzina [alarmu]] [miejsce: miejsce odbywania się wydarzenia]

Przykłady:

.kal "wywiesić pranie" "2013-08-26 13:00" alarm 30 min

doda wpis o tytule"wywiesić pranie" na dzień 26 sierpnia 2013, na godzinę 13:00 oraz doda alar, na 30 minut przed czasem wydarzenia.

.kal Paryż 2013.08-08

jako, że nie jest podana godzina wydarzenia jest ono automatycznie uznawane za wydarzenie cało-dzienne. Ponieważ ani tytuł, ani data nie zawierają spacji nie jest wymagany cudzysłów.

.kal "lekcja fortepianu" "2013-07-07 14:00" "2013-07-07 15:00" alarm 1 godzina

dodaje wydarzenie z określonym czasem rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia oraz alarm na godzinę przed jego rozpoczęciem.

.kal Spotkanie 17.30

planuje wydarzenie o tytule "Spotkanie" na godzinę 17.30. Jeżęli jest przed 17.30, wydarzenie planowane jest na dzień dzisiejszy. Jeżęli jest po 17.30, data wydarzenia jest automatycznie ustawiana na dzień następny.

.kalspotkanie 5PM miejsce: lobby

planuje wydarzenie na godzinę 5 popołudniu w lobby.

Wspierane są różne formaty daty. Zarówno europejski (dzień, miesiąc, rok) jak i amerykański(miesiąc, dzień, rok). W przypadku czasu zarówno format 24-godzinny jak i 12-godzinny (1 PM, 2 AM itp.) są wspierane.

Test Szybkości Pisania

Aby poćwiczyć swoją szybkość pisania możesz użyć komendy .tst.

Jak używać:

.tst sekundy

lub

.tst fraza

Gdy rozpoczniesz test, usłyszysz dźwięk. Gdy go zakończysz, usłyszysz taki sam dźwięk jak przy rozpoczęciu. Jeżęli popełnisz błąd podczas testu z przykładowym zdaniem, usłyszysz inny dźwięk po wpisaniu słowa, sygnalizujący literówkę.

Przykłady:

.tst 10

Przesuń palec w dół, a usłyszysz dźwięk. Pisz przez 10 sekund, a usłyszysz ten sam dźwięk, informujący, że 10 sekund już minęło. Przytrzymaj punkt 3, a następnie przesuń w górę, by przejrzeć napisany tekst po zdaniu, a w lewo, by usłyszeć swój wynik.

.tst przykładowy tekst do napisania

Przesuń palec w dół, a następnie napisz przykładowy tekst do napisania i zakończ spacją lub nową linią. Wynik jak powyżej. Jeżeli popełniłeś błąd usłyszysz stosowny dźwięk i będziesz musiał go poprawić. Gdy już wpiszesz tekst bezbłędnie, usłyszysz dźwięk sygnalizujący, że skończyłeś. Przytrzymaj punkt 3, a następnie przesuń palec w górę, by przeglądać zdaniami lub w lewo, by usłyszeć swój wynik. Jeżeli zrobiłeś więcej niż 10 błędów, test uznawany jest za zakończony.

.tst wr

jest skrótem od:

.tst The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human.

Jest to oficjalna fraza użyta podczas ustanawiania rekordu Guinesa w pisaniu SMSów. Records_and_competition

Używanie Google

W każdej chwili możesz dokonać wyszukiwania w Google używając komendy .google. Otworzy ona Safari i wyświetli wyniki wyszukiwania.

Jak używać:

.google pierwsze słowo drugie słowo.

Komenda może być także skrócona do .goo.

Przykład

.goo Albert Einstein

Uwaga: możesz opatrzyć szukane słowa cudzysłowiem jak podczas normalnego wyszukiwania w Google. Jeżęli nie zostaną podane żadne parametry, dotychczas wpisany tekst zostanie użyty jako słowa kluczowe w wyszukiwaniu.

Otwieranie stron internetowych

Możesz otworzyć adres strony internetowej przy użyciu komendy .web.

Jak używać:

.web adres

Przykład:

.web dr-carter.com

Nie musisz dodawać http:// na początku adresu, ale możesz np. gdy wklejasz link. Jeżęli wydaje się, że link nie ma sensu, aplikacja przekaże go jako wyszukiwanie Google.

Uzyskiwanie pomocy

Aby skorzystać z pomocy bezpośrednio z poziomu klawiatury brajlowskiej możesz wprowadzić komendę .pomoc.

Jak używać:

.pomoc temat

Przykład:

.pomoc

bez żadnego argumentu przeniesie cię na początek pomocy.

.pomoc SMS

pokaże sekcję pomocy poświęconą komendzie .sms.

.pomoc pomoc

pokaże tą sekcję pomocy.

dostępne tematy pomocy, możliwe do użycia z komendą .pomoc to:

Tweet, Facebook, SMS, Mail, Dzwon, Kal, Web, Google, Pomoc, feedback i edycja

Zarządzanie plikami

.otworz nazwa pliku Otwiera plik o nazwie nazwa pliku.txt z folderu MBraille. Jeżeli używasz innego rozszerzenia niż .txt, musisz je podać. .otworz Bez nazwy pliku pozwoli Ci przeglądać pliki w folderze MBraille. Przesuwaj palec lewo/prawo lub góra/dół, by przeglądać pliki, stuknij dwukrotnie, gdy znajdziesz już plik, który chcesz otworzyć. U dołu ekranu znajduje się przycisk Anuluj jeżeli chcesz anulować operację. .zapisz nazwa pliku Zapisuje obecną zawartość bufora jako nazwa pliku.txt. Zostaje ona zapisana w folderze /MBraille, który możesz przeglądać dowolnym menedżerem plików lub po podłączeniu urządzenia do komputera. .zapisz Zapisuje obecną zawartość bufora pod taką nazwą pod jaką została ona otwarta. Jeżeli jest to nowy bufor, jego domyślną nazwą jest Notes.txt .zobacz [nazwa pliku] Otwiera plik w trybie tylko do odczytu. Wszystkie komendy przeglądu tekstu MBraille są dostępne, ale nie możesz edytować pliku. Możesz nadal kopiować sekcje przy użyciu gestów kopiowania. .usun nazwa pliku usuwa plik po uprzedniej prośbie potwierdzenia operacji. Jeżeli niepodasznazwy pliku lub podaszjączęściowo, zostaniewyświetlonalista, z której będziesz mógł wybrać plik, który chcesz usunąć.

Dropbox

W ustawieniach możesz włączyć synhronizację plików z Dropbox. Wszystkie komendy zarządzania plikami będą wtedy działać na plikach w Dropboxie. W folderze Dropbox, zapisane pliki znajdziesz w Aplikacje\MBraille.

Komenda Alias tworząca aliasy tekstu

Za pomocą aliasu możesz tworzyć skrócone formy umownego tekstu. Alias jest rozwijany, gdy przesuniesz palec, by wstawić spację lub nową linię. Przykłady: .alias nazywamsie: Paweł Masarczyk Teraz wystarczy, że wpiszę nazywamsie, a alias zostanie rozwinięty jako Paweł Masarczyk. Znaki cudzysłowia nie są Ci potrzebne, jeżeli twoje rozwinięcie nie zawiera początkowych lub końcowych spacji. Gdybyś ich jednak potrzebował, możesz ich użyć w następujący sposób .alias ans: " Twój podpis tutaj: " Jeżeli życzysz sobie nowych linii w aliasie, oznaczasz je \n (backslash n). Na przykład: następujący alias podpismail .alias podpismail: "\nBuziaki i uściski,\n\nŁukasz\n\nWysłane za pomocą MBraille -- http://mpaja.com/mbraille\n" podpismail będzie rozwijany jako: Buziaki i uściski, Łukasz Wysłane za pomocą MBraille -- http://mpaja.com/mbraille Ale jako, że MBraille nie posiada znaku backslash we wszystkich tablicach brajlowskich, a edycja tak długich ciągów znaków jak te z \n nie jest zbyt wygodna, istnieje lepszy sposób: .alias mojalias tekst To przechwyci istniejący bufor tekstu MBraille i użyje go jako aliasu. Zauważ,żewtym rzypadku ponazwie aliasu mojalias nie został wstawiony dwukropek. Porada: możesz tworzyć nowe komendy kropkowe bazujące na istniejących, na przykład: .alias .sh: .sms harry

Wyświetlanie listy aliasów

.alias Pokaże listę wszystkich aliasów, które zdefiniowałeś. Zapisywanie i ładowanie .alias zapisz Zapisze wszystkie aliasy w pliku o nazwie alias.mb. Aliasy zdefiniowane w tym pliku są automatycznie ładowane podczas startu MBraille. Uwaga: jeżeli używasz Dropbox, twoje aliasy będą automatycznie synchronizowane pomiędzy urządzeniami. Ponieważ alias.mb jest zwykłym plikiem tekstowym, możesz otworzyć go w dowolnym edytorze celem dokonania zmian lub podzielić się przydatnymi aliasami ze znajomymi. Plik może być transferowany z lub do MBraille za pomocą Dropboxa lub iTunes. Możesz oczywiście edytować plik w samm MBraille używając komend "otworz Alias.mb" oraz "zapisz". Format pliku to: mojalias1: definicja mojalias2: kolejna definicja aliasu Puste linie oraz linie zaczynające się od # są ignorowane (Uwaga: .alias zapisz nadpisuje plik Alias.mb i sortuje wszystkie aliasy alfabetycznie. Komentarze są utracone.) Zamiast dwukropka możesz także użyć znaku "=" by zaznaczyć początek definicji aliasu. Znak jak najbliżej lewej strony ma największe znaczenie. (Niewszystkie tablice brajlowskie posiadają "=", więc wybrałem ":" jako domyślny.) .alias zaladuj Załaduje Alias.mb bez konieczności ponownego uruchamiania MBraille. W ten sposób możesz edytować Alias.mb, zapisać go w folderze MBraille na Dropbox, a następnie załadować w telefonie w celu przetestowania.

Usuwanie aliasów

Aby wyczyścić istniejący alias, zdefiniuj go jako pusty. .alias podpismail: usunie alias podpismail, który stworzyłem wcześniej. Aby pozbyć się wszystkich aliasów, zapisz pusty plik alias.mb, a następnie wykonaj komendę .alias zaladuj.

Uwagi

Rozwijanie aliasów nie jest rekurencyjne. W pliku alias.mb nie poprzedzaj aliasów komendą ".alias ".

Współpraca z aplikacjami zewnętrznymi

MBraille może także uzyskać dostęp do następujących aplikacji zewnętrznych, za pomocą komend. Aby uzyskać pomoc dotyczącą konkretnej aplikacji wpisz .help nazwa aplikacji.

W kolejności alfabetycznej

Funkcje BlindSquare

Możesz używać MBraille, by wywoływać funkcje BlindSquare. Rozpocznij nową linię od kropki, następnie wprowadź komendę bsq, a później słowa kluczowe i, jeśli to wymagane, argumenty. Przesuń palcem w dół, by wykonać komendę w BlindSquare.

Szukaj

Uruchamia BlindSquare dokonując wyszukiwania miejsc i adresów w pobliżu.

Jak używać:

.bsq szukaj [szukana fraza]

Przykład:
KomendaOpis
.bsq szukaj Starbucksszukaj Starbucksa
.bsq szukaj Marple Street, PhiladelphiaSzukaj adresu Marple Street w Philadelphii

Zamelduj się w miejscu w pobliżu

Uruchom BlindSquare, by zameldować się w miejscu w pobliżu w serwisie Foursquare. BlindSquare pokaże listę miejsc w pobliżu, a po wybraniu właściwego miejsca będziesz mógł się zameldować. Jeśli podany został komentarz dla meldunku, zostanie on w nim uwzględniony.

Jak używać:

.bsq zamelduj [komentarz]

Udziel porady dotyczącej miejsca w pobliżu

Uruchamia BlindSquare, by udzielić porady dotyczącej miejsca w pobliżu. BlindSquare pokaże listę miejsc w pobliżu, a gdy wybierzesz już to właściwe, pozwoli udzielić porady. Jak używać: .bsq porada komentarz Przykład: .bsq porada Miła atmosfera! BlindSquare doda twoją poradę o treści "Miła atmosfera!" jako komentarz przy wskazanym miejscau

Polub miejsce w pobliżu

Uruchamia BlindSquare, by umożliwić polubienie miejsca w pobliżu. BlindSquare pokaże listę iejscw pobliżu, a gdy wybierzesz już to właściwe, zostanie ono polubione. Jeżeli napiszesz komentarz, zostanie on dodany jako porada. Jak używać: .bsq polub [komentarz]

Nie lub miejsca w pobliżu

Uruchamia BlindSquare, by dać znać, że nie lubisz miejsca w pobliżu. BlindSquare pokaże listę miejsc w pobliżu, a gdy wybierzesz to właściwe, dasz znać, że go nie lubisz. Jeżeli napiszesz komentarz, zostanie on dodany jako porada. Jak używać: .bsq nielub [komentarz]

Dodaj POI

Pozwala uruchomić BlindSquare i dodać obecne położenie do listy Moje Miejsca. Jeśli to wymagane, można podać także nazwę miejsca oraz alert o odległości w metrach lub stopach.

Jak używać:

.bsq dodaj [Nazwa miejsca] [Alert o odległości]

Przykład:
KomendaOpis
.bsq zamelduj Cześć wam!Zamelduje cię do miejsca w pobliżu z komentarzem o treści " Cześć Wam!
.bsq zamelduj jestem w domuzamelduje cię do miejsca w pobliżu z komentarzem o treści jestem w domu
Przykład:
KomendaOpis
.bsq dodaj DomDodaj obecne położenie do listy Moje Miejsca pod nazwą "Dom"
.bsq dodaj praca 50Dodaj obecne położenie do listy Moje Miejsca pod nazwą " praca" Alert o odległości zostanie ustawiony na 50 metrów lub stóp w zależności od ustawień BlindSquare.

Rozejrzyj się

Uruchom BlindSquare w trybie rozglądania się.

Jak używać:

.bsq rozejrzyjsie

Gdzie jestem?

Uruchom BlindSquare, by usłyszeć adres, pod którym aktualnie się znajdujesz oraz inne informacje o twoim położeniu.

Jak używać:

.bsq gdzie

Nawiguj

Uruchom BlindSquare, by nawigować do miejsca z listy Moje Miejsca

Jak używać:

.bsq nawiguj [szukana fraza określająca miejsce na liście Moje Miejsca]

Przykład:
KomendaOpis
.bsq nawiguj DomRozpoczyna nawigację do miejsca zapisanego na liście Moje Miejsca pod nazwą "Dom"

Śledzenie

Uruchom BlindSquare, by uzyskać informację o odległości oraz kierunku, który należy obrać w celu dotarcia do miejsca z listy Moje Miejsca

Jak używać:

.bsq sledz [szukana fraza określająca miejsce na liście Moje Miejsca]

Przykład:
KomendaOpis
.bsq sledz DomRozpoczyna śledzenie miejsca zapisanego na liście Moje Miejsca pod nazwą "Dom"

Przestań śledzić

Uruchom BlindSquare i wyłącz wszystkie śledzenia

Jak używać:

.bsq przestan

Uruchom BlindSquare

Uruchom BlindSquare

Jak używać:

.bsq

Funkcje BlindSquare

Możesz używać MBraille, by wywoływać funkcje BlindSquare. Rozpocznij nową linię od kropki, następnie wprowadź komendę bsq, a później słowa kluczowe i, jeśli to wymagane, argumenty. Przesuń palcem w dół, by wykonać komendę w BlindSquare.

Szukaj

Uruchamia BlindSquare dokonując wyszukiwania miejsc i adresów w pobliżu.

Jak używać:

.bsq szukaj [szukana fraza]

Przykład:
KomendaOpis
.bsq szukaj Starbucksszukaj Starbucksa
.bsq szukaj Marple Street, PhiladelphiaSzukaj adresu Marple Street w Philadelphii

Zamelduj się w miejscu w pobliżu

Uruchom BlindSquare, by zameldować się w miejscu w pobliżu w serwisie Foursquare. BlindSquare pokaże listę miejsc w pobliżu, a po wybraniu właściwego miejsca będziesz mógł się zameldować. Jeśli podany został komentarz dla meldunku, zostanie on w nim uwzględniony.

Jak używać:

.bsq zamelduj [komentarz]

Przykład:
KomendaOpis
.bsq zamelduj Cześć wam!Zamelduje cię do miejsca w pobliżu z komentarzem o treści " Cześć Wam!
.bsq zamelduj jestem w domuzamelduje cię do miejsca w pobliżu z komentarzem o treści jestem w domu

Dodaj POI

Pozwala uruchomić BlindSquare i dodać obecne położenie do listy Moje Miejsca. Jeśli to wymagane, można podać także nazwę miejsca oraz alert o odległości w metrach lub stopach.

Jak używać:

.bsq dodaj [Nazwa miejsca] [Alert o odległości]

Przykład:
KomendaOpis
.bsq dodaj DomDodaj obecne położenie do listy Moje Miejsca pod nazwą "Dom"
.bsq dodaj praca 50Dodaj obecne położenie do listy Moje Miejsca pod nazwą " praca" Alert o odległości zostanie ustawiony na 50 metrów lub stóp w zależności od ustawień BlindSquare.

Rozejrzyj się

Uruchom BlindSquare w trybie rozglądania się.

Jak używać:

.bsq rozejrzyjsie

Gdzie jestem?

Uruchom BlindSquare, by usłyszeć adres, pod którym aktualnie się znajdujesz oraz inne informacje o twoim położeniu.

Jak używać:

.bsq gdzie

Nawiguj

Uruchom BlindSquare, by nawigować do miejsca z listy Moje Miejsca

Jak używać:

.bsq nawiguj [szukana fraza określająca miejsce na liście Moje Miejsca]

Przykład:
KomendaOpis
.bsq nawiguj DomRozpoczyna nawigację do miejsca zapisanego na liście Moje Miejsca pod nazwą "Dom"

Śledzenie

Uruchom BlindSquare, by uzyskać informację o odległości oraz kierunku, który należy obrać w celu dotarcia do miejsca z listy Moje Miejsca

Jak używać:

.bsq sledz [szukana fraza określająca miejsce na liście Moje Miejsca]

Przykład:
KomendaOpis
.bsq sledz DomRozpoczyna śledzenie miejsca zapisanego na liście Moje Miejsca pod nazwą "Dom"

Przestań śledzić

Uruchom BlindSquare i wyłącz wszystkie śledzenia

Jak używać:

.bsq przestan

Uruchom BlindSquare

Uruchom BlindSquare

Jak używać:

.bsq

Drafts

Możesz stworzyć nową notatkę w aplikacji Drafts używając komendy .drafts lub w skrócie .da.

Jak używać:

.drafts

Jeśli znajdujesz się w aplikacji Drafts i chcesz otworzyć istniejącą notatkę w MBraille, możesz zainstalować następującą akcję-link dla MBraille:

mbraille://x-callback-url/edit?text=[[draft]]
Po dokonaniu edycji możesz powrócić do Drafts ze zmodyfikowaną wersją notatki, pisząc kropka, da, a następnie wstawiając nową linię.

Aby edytować tę samą notatkę w Drafts, musisz używać schowka do przenoszenia zmian.

InstaBrowser

Jeśli używasz Instabrowser, możesz otworzyć w nim adres strony internetowej za pomocą komendy .ibr.

Jak używać:

.ibr adres strony

Przykład:

.ibr mpaja.com

Nie musisz dodawać http:// na początku adresu, ale możesz np. gdy wklejasz link.

NoteMaster

Możesz otworzyć aplikację NoteMaster używając komendy .notemaster lub w skrócie .nm.

Jak używać:

.nm [nazwa]

Gdy podasz nazwę, zostanie otwarta istniejąca notatka o tej właśnie nazwie. Jeżęli nazwa zawiera spację musi ona zostać umieszczona w cudzysłowie np. .nm "kupowanie kanapy".

Napisany przez ciebie tekst jest w schowku, gotowy, by wkleić go w aplikacji NoteMaster.

Rozmowa Skype

Jeżeli posiadasz zainstalowaną aplikację Skype możesz zadzwonić bezpośrednio do jednego z twoich kontaktów.

.skype nazwa użytkownika Skype

otwiera Skype dzwoniąc do podanej nazwy użytkownika.

wyszukiwanie w Spotify

Możesz przeprowadzić wyszukiwanie w Spotify używając komendy .spotify lub w skrócie .spfy.

Jak używać:

.spotify szukana-fraza

Otwiera Spotify na ekranie wyników wyszukiwania.

Wiadomość Whatsapp

Jeżęli posiadasz zainstalowaną aplikację Whatsapp, możesz wysłać wiadomość do jednego z twoich kontaktów.

Jak używać:

.whatsapp kontakt

otwiera Whatsapp automatycznie wypełniając pole adresata i treści wiadomości zgodnie z danymi wpisanymi w MBraille. .wup jest skrótem tej komendy.

Drobiazgi

zgłaszanie uwag

Aby napisać na listę dyskusyjną MBraille użyj komendy .feedback.

Jak używać:

.feedback temat

Przykłady:

.feedback dzięki za dobrą robotę!

bez żadnych argumentów aplikacja użyje domyślnego tematu "MBraille Feedback".

Zmiana językat ablicy brajlowskiej

Jeżeli język twojego urządzenia nie jest językiem tablicy brajlowskiej, którego chciałbyś używać lub znasz pismo brajla w wielu językach, możesz zmienić tablicę brajlowską w locie używając komendy .lang.

Jak używać:

.lang kod języka [save]

Przykłady:

.lang da

zmieni tablicę brajlowską na duńską dla obecnej sesji.

.lang da save

zapisuje używaną tablicę brajlowską, by aplikacja pamiętała, że od tej pory musi uruchamiać się z duńską tablicą brajlowską.

Udźwiękowienie własne aplikacji

W iOS 7 możesz używać klawiatury brajlowskiej bez włączonej funkcji VoiceOver. MBraille wykryje, że funkcja ta nie jest włączona i automatycznie użyje własnego udźwiękowienia.

Udźwiękowienie wnosi ze sobą kilka dodatkowych funkcji:

Komendy specyficzne dla udźwiękowienia

Język głosu zmieniany jest automatycznie po użyciu komendy .lang.

Możesz także zmienić głos niezależnie od tablicy brajlowskiej używając komendy ".set voice".

Jak używać:

.set voice [kod-języka]

Gdzie kod-języka to dwó-literowy kod języka np. en,es,fr,de,pt,... itd.

Aby ustawić konkretny dialekt języka angielskiego, możesz używać następujących nazw głosów

.set voice daniel

angielski - Wielka Brytania

.set voice allison

angielski - Stany Zjednoczone

.set voice moira

angielski - Irlandia

.set voice tessa

angielski - Republika Południowej Afryki

Możesz także zdefiniować głos używając tagu BCP 47, na przykład

.set voice fr-CA

ustawi głos na francuski - Kanada

Aby ustawić szybkość i głośność głosu możesz użyć komend

.set speed 1-10

aby zmienić szybkość głosu udźwiękowienia dla aktualnie aktywnego języka

.set vol 0-10

aby zmienić głośność głosu dla aktualnie aktywnego języka

Szybkość i głośność głosu ustawiane są niezależnie dla każdego języka i dialektu. Jeżeli uczysz się języka obcego, łatwiej jest to robić, gdy głos jest nieco głośniejszy, zaś jego szybkość mniejsza.

Podziękowania

Testerzy

MBraille nie istniałoby bez drużyny testerów dostarczających nieocenionych uwag podczas tworzenia aplikacji. W kolejności alfabetycznej:

Tłumacze

Specjalne podziękowania dla tłumaczy.

Design i kod

Harri Pasanen

Copyright 2013 MPaja.com