MBraille

Tartalomjegyzék

A braille-billentyűzet bemutatása

Az MBraille alkalmazással a karaktereket azok braille pontszámai alapján lehet beírni.
Beíráskor az iPhone/iPod készüléket nem függőlegesen, hanem vízszintesen kell tájolni, mégpedig úgy, hogy a főgomb legyen a jobb oldalon.

Az írás megkezdése előtt fedezzük fel a braille-pontok helyét.
A virtuális braille-billentyűk teljesen kitöltik a kijelzőt.
Az MBraille alapértelmezés szerint az úgynevezett ismerkedési módban indul.
Ebben az üzemmódban mindegyik beviteli pozíciónak megfelelő pontszám elhangzik, mikor megérintjük vagy rácsúsztatjuk az ujjunkat.
A pontokat egyenként kereshetjük ki, több pont egyidejű megérintésére ismerkedő módban nem reagál a program.
Ez alól kivételt képez két pontkombináció, éspedig az l és a w betűnek megfelelő pontok, pontszám szerint 1 2 3 és 2 4 5 6.
Ha már tisztában vagyunk a pontok helyével, írjuk be ezt a két betűt közvetlenül egymás után ebben a sorrendben, mire kikapcsolódik az ismerkedési mód és elindul a gyakorlati használathoz szükséges beíró üzemmód.
Ettől kezdve a ponthelyek megérintésekor nem pontszámokat hallunk, hanem a pontszámoknak megfelelő betűket, amelyekből szavakat, mondatokat, sorokat alakíthatunk ki, vagyis szöveget szerkeszthetünk.

A pontok bevitelének helyét több lehetőség közül választhatjuk.

iPhone-hoz és iPod-hoz vagy asztali, vagy kézi billentyűkiosztást lehet választani.
Bármelyik esetben úgy kell tájolni a készüléket, hogy a főgomb jobb oldalra kerüljön.

Asztali használatkor a készülék a hátlapján fekszik.
Aki így óhajt írni az MBraille alkalmazással, válassza az asztali üzemmódot.

Ha az iPhone-készüléket kézben tartjuk, akkor a hosszabbik élén áll (vagy teljesen függőlegesen vagy kissé ferdén) és a hátlapja van felénk.
Ehhez a tartáshoz az MBraille kézi üzemmódját célszerű használni.

Asztali üzemmódban a három-három belső ujjal egy elképzelt sík v betű két szárát formáljuk a képernyőn úgy, hogy a két mutatóujj majdnem érinti egymást alul, a gyűrűsujjak pedig a felső sarkokban helyezkednek el.
Az egyes, kettes és hármas pont helyét a kijelző bal felén 3 olyan párhuzamos sávként kell elképzelnünk, amelyek ferdén húzódnak, a terület bal alsó sarkától a jobb felső sarok felé.
Ennek tükörképe a négyes, ötös és hatos pont a jobb kéz oldalán.
E hármas billentyűcsoportok merőlegesek egymásra.
Mivel az érintési helyek kitöltik az egész kijelzőt, a gépelő ujjak szabadon görbíthetők-nyújthatók, pozíciójuk nem szigorúan kötött.
Ahhoz hasonló kéztartással írhatunk, mintha mechanikus braille-billentyűzeten gépelnénk.

Kézi üzemmódban a pontok beíróhelyei szabályos téglalapok, amelyek szintén lefedik az egész kijelzőt.
A bal oldali három téglalap az egyes, kettes és hármas pont, a jobb oldali három téglalap a négyes, ötös és hatos pont.
A gépelő ujjak természetes, laza tartásával a pontok nagy biztonsággal eltalálhatók.

A beállításoknál kell kiválasztani a kívánt billentyűzetformát.
Alapértelmezés az asztali billentyűkiosztás.
Ha az "Auto" lehetőséget választjuk, akkor a program a gép pillanatnyi helyzetének megfelelően váltogatja a billentyűzetet.

További beállítási lehetőség, hogy az egyes és hármas, illetve a négyes és hatos pont helye felcserélődjön, vagyis annak eldöntése, hogy az egyes és négyes, illetve a hármas és hatos pontot mutató- vagy gyűrűsujjal érjük-e el.
Alapértelmezésben az egyes és négyes pont a mutató ujjak alá esik.

Az egyes-hármas, illetve négyes-hatos pontok felcseréltetésének kizárólag kézi használathoz lehet értelme, ugyanakkor a pontcsere érvényes lesz az asztali beállításra is.
Az egyes-hármas, illetve négyes-hatos pont helyének beállítása meghatározza az alkalmazásban használt függőleges legyintések hatását.

iPad-készülék esetében a főgombot tetszés szerint tájolhatjuk akár magunk felé, akár jobbra.
Mivel az iPad többnyire a hátlapjára fektetve használatos, nincs szükség kétféle üzemmódra.
A hat pontnak megfelelő hat beviteli hely mindkét tájolásban úgy helyezkedik el a kijelzőn, mint a zongorabillentyűk.
Ha az ujjunkkal húzunk egy vízszintes vonalat, mind a hat billentyűt megtaláljuk.

Megjegyzés iPad-használóknak:
Célszerű a multitasking mozdulatokat letiltani az iPad beállításaiban.

Beírás

Egy karakter bevitele valamelyik ujj letevésével kezdődik, és a kijelző szabadon hagyásával ér véget.
Nem számít, hogy több pontból álló karakterhez egyszerre tesszük-e le a szükséges ujjakat vagy bizonyos időeltolódással.
Az a fontos, hogy míg a végleges pontkombinációt ki nem alakítjuk, legalább egy ujj érintse a kijelzőt.
iPhone készülék esetében van egy apró megszorítás.
A rendszer egyszerre legfeljebb 5 érintést tud érzékelni.
Ezért ha kettőskeresztet akarunk írni (amihez mind a hat pont szükséges), csak úgy tehetjük meg, hogy előbb leteszünk valamennyi ujjat (legfeljebb ötöt), majd legalább egy ujj letartása közben felemelünk annyi ujjat, hogy a még hiányzó pontoknak megfelelő ujjak hozzátevésével mind a hat pont bevivődhessen.
Például letesszük az egyes, kettes, hármas, négyes és ötös pontot, majd egyet felemelünk és helyette letesszük a hatost, végül felengedjük mindet.
Mindegy, milyen sorrendben tesszük le a pontoknak megfelelő ujjakat.

Egyujjas mozdulatok

Vízszintesen legyinthetünk jobbra, a kerek gomb felé, vagy balra, a telefonrés felé.
A függőleges legyintések megfogalmazása ebben az alkalmazásban nem egyszerű.
Jelen dokumentumban az egyik függőleges irányt aktívnak, a másikat passzívnak nevezzük.
Aktív irányú legyintés hatására mindig bekövetkezik valamilyen változás a szövegben, passzív irányú legyintéssel pedig ellenőrizhetjük a szöveget.
Hogy melyik az aktív irány, az attól függ, felcseréltettük-e az iPhone készüléken az egyes-hármas, illetve négyes-hatos pontokat.

Ha az iPhone-on megtartottuk az alapbeállítást, akkor a hangerőgombok felé történő legyintés az aktív irány, ha a pontokat felcseréltettük, akkor ez a passzív irány.
Mivel iPad készüléken pontok felcseréltetése nem lehetséges, ott mindig a közelre legyintés az aktív irány.

Szóköz beviteléhez legyintsünk jobbra.
A soremelés (újsorba lépés) függőleges aktív (a továbbiakban: aktív) legyintéssel történik..
Az előző karakter törléséhez legyintsünk balra.
A beírt szöveg meghallgatása: függőleges passzív (a továbbiakban: passzív) legyintés.

Kétujjas mozdulatok

A beszúrási pontot megelőző szó törléséhez legyintsünk két ujjal balra.
Visszavonáshoz legyintsünk két ujjal jobbra.
Visszavonhatunk vágást és törlést, egészen a beírási memória kiürítéséig.

Kétujjas passzív irányú legyintéssel is felolvastathatjuk a memóriában lévő szöveget, valamint megtudhatjuk, hány karakterből, illetve hány szóból áll a szövegünk.

Háromujjas mozdulatok

A menü megnyitásához legyintsünk három ujjal jobbra.

Az összes beírt szöveg törléséhez legyintsünk három ujjal függőlegesen akár aktív, akár passzív irányban.
Ugyanez rázással is megvalósítható.

A vágólap

Ha az MBraile teljes változatát használva másik alkalmazásra váltunk, a beírt szöveg automatikusan a vágólapra kerül, így beilleszthető az újonnan megnyitott alkalmazásba.

Az ingyenes változatból ez a szolgáltatás hiányzik, viszont az itt következő Szövegszerkesztés című fejezetben leírtak szerint van lehetőség a vágólap használatára.

Szövegszerkesztés

Az MBraille módot nyújt a beírt szöveg ellenőrzésére, valamint egyszerű szövegszerkesztésre, kijelölt szöveg másolására, kivágására, beillesztésére.
Olyan szöveget is be lehet illeszteni - majd szükség szerint továbbszerkeszteni - amelyet más alkalmazással helyeztünk a vágólapra.

Minden szövegszerkeztési mozdulat azonos elven működik.
Először egyik kézzel leteszünk majd letartunk egy vagy több pontot annak meghatározására, milyen jellegű szerkesztési műveletet készülünk végezni.
Ezután a másik kézzel legyintünk balra, jobbra, illetve aktí vagy passzív irányba, ezzel pontosítjuk és véglegesítjük a kiválasztott műveletet.

Szövegellenőrzés

Tegyük le és tartsuk lent a hármas braille-pontot
Ha most egy másik ujjal balra vagy jobbra legyintünk, például szavanként halljuk vissza a szöveget.
Függőleges legyintésekkel bármikor változtathatjuk a szövegegységet, karaktertől egészen bekezdésig.
A szövegellenőrzési mód mindaddig érvényben van, amíg lent tartjuk a hármas pontot.
(Következésképpen véget ér, ha felengedjük a hármas pontot.)

A beszúrási pont mozgatása

A szövegellenőrzési módot használva megkereshetjük a szöveg tetszés szerinti pontját.
Ha megvan a keresett pont, röviden koppintsunk az egyes pontra, miközben továbbra is lent tartjuk a hármas pontot.
A VoiceOver ekkor bemondja: "beszúrási pont áthelyezve".
(Ha a beviteli kurzort úgy állítottuk be a beállításoknál, hogy eleve összekapcsolódjon az ellenőrző kurzorral, akkor ez utóbbi művelet szükségtelen.)

A szöveg elejére ugráshoz tartsuk le az egyes és hármas pontot, egy harmadik ujjal pedig legyintsünk balra.

A szöveg végére ugráshoz tartsuk le az egyes és hármas pontot, egy harmadik ujjal pedig legyintsünk jobbra.

Szövegkijelölés, -kivágás, -másolás és -beillesztés

A szövegellenőrzési módot használva keressük meg a szöveg kívánt pontját.
Ha megvan, a hármas pont mellé tegyük le a kettes pontot is.
Ebben a pillanatban még nem hallunk semmit, de tartsuk lent mindkettőt.
Ha ebben a helyzetben egy harmadik ujjal söprögetünk balra vagy jobbra, elhangzik és kijelölődik a bejárt szöveg.
Ha jobbra haladunk, minden legyintéskor a kiindulási ponttól előre, növeljük a kijelölést.
Ha a söprögetést balra kezdjük, akkor a kiindulási ponttól visszafelé történik a kijelölés.
Ha jobbra söprögetés után kezdünk balra söprögetni, akkor a szövegkijelölés egyre csökken, amíg csak el nem érjük a kiindulási pontot.
Ez fordítva is igaz.
A kijelölt szöveg meghallgatásához legyintsünk két ujjal passzív irányba.
Kijelölés közben is váltogathatjuk a szövegegységet távolra vagy közelre legyintéssel.
A kijelölést a következő módon terjeszthetjük ki gyorsabban a szöveg elejéig, illetve végéig:
Tartsuk le az egyes, kettes és hármas pontot, majd legyintsünk balra, illetve jobbra.
(Aztán engedjük fel az egyes pontot.)
A hármas és kettes pontot az egész művelet befejezéséig (beleértve az alább ismertetésre kerülő mozzanatokat is) folyamatosan lent kell tartani.

A kijelölt szöveg vágólapra másolásához koppintsunk az ötös pontra.
A kijelölt szöveg kivágásához koppintsunk a négyes pontra.
Ha készen vagyunk, engedjük el a hármas és kettes pontot.

A vágólap tartalmának meghallgatásához tartsuk le a kettes pontot, majd egy másik ujjal legyintsünk passzív irányba.

A vágólap tartalmának beillesztése a beszúrási ponthoz úgy történik, hogy letartjuk a kettes pontot, majd aktív irányba legyintünk egy másik ujjal.
Természetesen a vágólap tartalma akkor is beilleszthető, ha a szöveg nem az MBraille segítségével került a vágólapra, hanem másik alkalmazásból származik.

Az MBraille alkalmazás elhagyását (a főgomb megnyomását) követően teljes változat esetén a szerkesztő pillanatnyi tartalma marad a vágólapon, az ingyenes változatnál pedig az, amit legutoljára odahelyeztünk.

Keresés

A szövegben történő keresés kezdeményezéséhez tartsuk le a négyes, ötös és hatos pontot, majd legyintsünk függőlegesen valamelyik irányba.

A legyintés iránya határozza meg a keresés irányát:
aktív előre, passzív vissza.

Írjuk be a keresett karaktereket, aktív legyintéssel követve.
A keresés a beszúrási pont pillanatnyi pozíciójától az iménti legyintés által meghatározott irányban történik.
Találat esetén a beszúrási pont a megtalált karakterlánc elejére kerül.
Emellett bemondódik az aktuális sorszám, valamint felolvasódik a találatot tartalmazó mondat.

Újabb aktív legyintéssel továbbkereshetünk.
A keresés a szöveg végének elérése után automatikusan folytatódik a szöveg elejétől, illetve megfordítva.
Az átfordulást bejelenti a program.

A kereső üzemmódot ugyanúgy hagyhatjuk el, ahogy indítottuk:
Tartsuk le a három jobb oldali pontot és legyintsünk függőlegesen tetszőleges irányba.
A keresés lezárását követően a beszúrási pontot az utolsó találat kezdő pozícióján találjuk..

Betűzés-ellenőrzés

A betűzés-ellenőrző segédletet az MBraille beállításaiban lehet konfigurálni.

3 beállítási lehetőség áll rendelkezésre:

 1. A betűzés ellenőrzése minden szó beírása után.
  Ez határozza meg, hogy egyáltalán legyen vagy ne legyen betűzés-ellenőrzés.
  Hiba esetén hangjelzést hallunk.
 2. Betűzés-ellenőrzés csak szónézetben történő visszaolvasáskor.
  Ha ez a beállítás aktív, beírás közben soha nem hallunk hibahangot, esetleg szónézetben történő visszaellenőrzéskor
 3. Javaslatok automatikus lebetűzése.
  Ettől a beállítástól függ a hibásnak talált szó, illetve a javítási javaslatok felolvasási módja.

Tehát az első beállítás határozza meg, hogy egyáltalán legyen vagy ne legyen betűzés-ellenőrzés.

A betűzés-ellenőrző által talált hibák javítása

Ha írás vagy szövegellenőrzés közben megszólal a hibajelző hang, a szó újraírása helyett választhatunk csereszót egy javaslati listából.
Ehhez tartsuk le az egyes pontot, és legyintsünk felfelé vagy lefelé.
A javaslati lista első eleme az a karakterlánc, amit beírtunk, hátha nem is akarjuk lecserélni.
Ha mégis cserélni akarunk, legyintgetéssel kiválaszthatjuk a megfelelő csereszót.
Végül az a szó kerül a szövegbe, amelyiknél felengedjük az egyes pontot.
Ezt követően folytathatjuk a beírást.

Ha a beállításoknál bekapcsoltuk a javaslatok automatikus lebetűzését, akkor ilyesmit hallunk, ha például "siker" helyett "skier" íródott be:
skier, s,k,i,e,r

Ha a javaslatok automatikus lebetűzése nincs beállítva, az egyes pont letartása közbeni jobbra legyintéssel akkor is betűztethetünk.
Sőt, ebben az esetben bemondódik a javaslatok száma is, például:
skier, s,k,i,e,r 1 per 3

Felhasználói javítószótár

Ha egy szó beírása után megszólal a betűzés-ellenőrző hibahangja, de valójában nem vétettünk hibát, csak éppen olyan karakterláncot írtunk be, amit nem ismer a program, a beírt szót hozzáadhatjuk a javítószótárhoz a következőképpen:
egyes pont letartása;
passzív legyintés (ekkor halljuk a beírt szót);
legyintés balra.
Ezt követően megerősítést kér a program.

A .dict pontparancs kilistázza a felhasználói javítószótár tartalmát.
A már nemkívánt elemeket dupla koppintással törölhetjük.

Beírás közben kiadható pontparancsok

Miután elkészítettünk egy szöveget, soremelést (aktív legyintést) követően úgynevezett pontparancsok segítségével rendelkezhetünk a beírt szöveg felhasználásáról.
A pontparancsot azért nevezzük így, mert mindig ponttal kezdődik.
Másik fontos jellemzője, hogy csak sor elején tudja értelmezni a program.
A pont parancs aktív legyintés hatására hajtódik végre.

Tehát először írjunk be valamilyen szöveget.
A beírt szövegről aztán az alábbi pontparancsok bármelyikével rendelkezhetünk:
.email, .sms, .tweet vagy .fb
(Ebben a leírásban később olyan pontparancsokat is ismertetünk, amelyeket nem beírt szöveg után szokás kiadni, hanem éppen a pontparanccsal kezdjük a beírást.
Lásd: .tel, .nap stb.)

A már alkalmazott pontparancsokat az MBraille megjegyzi, így később az elmentett pontparancsok listájából, a pontparancsnaplóból ki lehet keresni és újra felhasználni.
Ez nagyon hasznos lehet, ha például bizonyos személyeknek rendszeresen küldünk üzeneteket.

Egy korábban kiadott pontparancs visszakereséséhez tartsuk le a négyes pontot, majd legyintgessünk aktív vagy passzív irányba.
Ha megvan az újrahasználni kívánt parancs, engedjük fel a négyes pontot és a program úgy veszi, mintha a parancsot újra beírtuk volna.
Aktív legyintésre végrehajtódik.

A pontparancsnaplóban való keresésnek létezik egy másik módja is:
Írjunk be egy pontot, tegyünk utána szóközt (jobbra legyintés), és írjunk be valamilyen keresőszót, például annak a nevét, akinek korábban telefonáltunk vagy esemest küldtünk az MBraille segítségével.
Ezután legyintés helyett tartsuk le a négyes pontot, majd függőleges legyintésekkel válogathatunk a találatok között.
Ha nincs találat, csak ennyit hallunk: pontparancsnapló

Twitter

Tweet küldéséhez írjuk be a kívánt üzenetet, majd aktív legyintés után gépeljük be a .tweet parancsot.
Újabb aktív legyintésre tweet-ként elküldődik a parancsot megelőzően beírt szöveg.

Közvetlen üzenetet is küldhetünk oly módon, hogy a .tweet parancs után szóközt teszünk, majd beírjuk a címzett twitter-nevét.

Facebook

Írjuk be a .fb parancsot.
Ezután aktív legyintésre a Facebook üzenetablakába jutunk, ahova már be lesz illesztve a parancs beírását megelőzően begépelt szöveg.
Innentől kezdve a Facebook által kínált lehetőségek közül válogathatunk.

Közvetlen posztolás a következőképpen is lehetséges:
a posztolandó szöveg beírása
aktív legyintés
beírni: .fb post
aktív legyintés

Email küldése

Előszöris írjuk be az elküldendő email-üzenet szövegét.
A szöveget lezáró aktív legyintés után legyinthetnénk jobbra három ujjal, hogy aztán a menüből kiválaszthassuk az email menüelemet.
Ebben az esetben azonban a tárgy és a címzett begépelését már nem végezhetnénk braille-ben, hanem csak a mail alkalmazás szokásos lehetőségeivel.
Ehelyett - anélkül, hogy elhagynánk a szövegablakot - élhetünk akár az .email akár a .mail paranccsal.
Így a pontparancs után ugyancsak braille-ban beírhatjuk az üzenet tárgyát, valamint a címzett vagy címzettek nevét.

Példa:

.email "Szia te!" Jani

Ha ezt követően aktív legyintést alkalmazunk, akkor előjön a szokásos email-űrlap, melynek tárgymezője már ki lesz töltve a "Szia te!" szöveggel, a címzett helyére pedig be lesz írva, hogy Jani.
Ezenkívül a szövegtest-mezőbe beillesztődik az előre megírt szöveg.)
Ha a tárgy szóközt is tartalmaz, akkor idézőjelek közé kell tenni.
Az emailcím akkor érvényes, ha a beírt családi vagy keresztnév megtalálható a névjegyzékben, és ott van megadva email-cím is.
Több címzettet is be lehet írni, például:

.email "Szia te!" Jani Misi

Ekkor Janinak is, Misinek is elmegy az email.

Nem kötelező beírni a címzett teljes nevét.
Az a fontos, hogy a név beazonosítható legyen.
Például Misinek már akkor is elküldődhet az email, ha nevének csak az első szótagját írjuk be: mi
Még az se számít, hogy kis vagy nagy kezdőbetűvel írjuk a nevet, és korlátlan számú címzettet megadhatunk.
Ha az egyértelmű beazonosításhoz túl kevés a beírt betű, erre figyelmeztet a program.

Ha mind a családi, mind a keresztnevet meg akarjuk adni, közéjük pontot kell tenni.
Ilyenkor is lehet rövidíteni, például Nagy Misi beazonosításához már elegendő lehet na.m
Ha viszont csak annyit írunk, hogy n.m, akkor Nagy Misin kívül esetleg Nemes Mari címére is elmegy az email.

Természetesen személynév helyett konkrét emailcímet is be lehet írni. (A kukac pontszáma 1 3 5 6.)

SMS küldése

.sms

Ha csak ennyit írtunk, akkor egyszerűen megnyílik a szokásos sms-ablak.
Ha előzőleg beírtuk az SMS szövegét, akkor az belesz illesztve a megfelelő helyre.

Persze rögtön megadhatjuk a címzettet is, akárcsak az emailnél.
(Úgyszintén használhatunk rövidítéseket is.)
Például:

.sms and

Ennyi már elegendő lehet ahhoz, hogy András nevű partnerünknek elmenjen az SMS.
Telefonszámra is lehet ily módon címezni, de a számot hiánytalanul be kell írni.

Telefonszám vagy kontakt felhívása

.tel név vagy szám
(A .tel mellett a .dial parancs is működik.)
Az email, illetve SMS ismertetésénél leírtak értelemszerűen itt is érvényesek.

Ha a felhívni kívánt kontaktban a mobilszámon kívül vezetékes szám is meg van adva, de a mobilszámot akarjuk tárcsázni, elkerülhetjük a kézzel történő választást oly módon, hogy közvetlenül a keresősztring elé teszünk egy m betűt és egy kettőspontot.
Például András nevű ismerősünk mobiltelefonjának közvetlenül történő felhívásához ezt írhatjuk:
.tel m:and

Facetime-hívások

Facetime audio és Facetime Video hívást is indíthatunk az MBraille-ból.

Facetime Audio hívás:

.ft név vagy szám vagy email

Facetime Video hívás:

.ftv név vagy szám vagy email

Az .sms vagy .tel parancsnál ismertetett módon, a nevet rövidíthetjük is.

A parancs beírását követő aktív legyintés után indul a hívás.

Naptárbejegyzések készítése

A .nap vagy .cal paranccsal történik.
A parancs előtt beírt szöveg megjegyzésként bekerül a naptárba.

Az időpontot a .nap parancsot követő szóköz után kell megadni az alábbi példák szerint.

.nap "Megrendelt HIFI átvétele" "15-05-31 13:0" alert 30 min

Megrendelt HIFI átvétele címmel,
2015 május 31 dátummal,
13 órai időponttal
hoz létre naptárbejegyzést,
30 perccel az esemény előtti figyelmeztetéssel.
("alert" helyett a "riasztás szó is használható, "min" helyett pedig "perc")

.nap Párizs 15-06-8

Mivel időpont nincs beírva, ez egy egész napra vonatkozó esemény.
Azért nincs szükség idézőjelekre, mert sem a cím, sem a dátum nem tartalmaz szóközt.

.nap "Egyetemi felkészítő" "15-3-9 14:0" "14-2-9 15:0" alert 1 hour

Ehhez az eseményhez kezdő és záró időpont, valamint 1 órával korábbi figyelmeztetés tartozik.
(A "riasztás" és az "óra" szó is használható.)

.nap Összejövetel 17:30

Összejövetel címmel állítja be az eseményt 17:30 időpontra.
Ha ez az időpont még nem múlt el, akkor az összejövetel a mai napra érvényes.
Ha már elmúlt, akkor a dátum automatikusan holnapra állítódik.

.nap Találkozó 5pm location: nappali

Találkozó nevű esemény délután 5 órára, helyszíne a nappali.

A dátumot többféleképpen is meg lehet adni.
A nálunk szokásos éé-hh-nn mellett
Amerikán kívül nn.hh.éé működik,
Amerikában hh.nn.éé forma használatos.
Az időt 12-órás formában is megadhatjuk:
"1:00 PM"

Ha a dátum és idő megadásakor nem használunk szóközt, nincs szükség idézőjelezésre.

.nap Kávé 2015-05-16-16:00

.nap Kávé 21/3/15-10am

Az évszám elhagyható, ha a dátum az aktuális éven belül még előttünk van, ha pedig az évszám nélkül megadott dátum idén már elmúlt, akkor a jövő évre lesz értelmezve.

Írásgyorsasági teszt

A .tst parancs segítségével gyakorolhatjuk a gyors gépelést.

Módszer:

.tst időtartam másodpercekben

vagy

.tst próbaszöveg

Az időmérés indulását hangjelzés jelzii.
Ha időtartamot adtunk meg, az indulást jelző hang után bármit írhatunk, folyamatosan, amíg csak meg nem szólal az idő leteltét azaz a mérés végét jelző hang, ugyanaz, mint ami a kezdést jelezte.
Ha próbaszöveget adtunk meg, a kezdő hangjelzés után ugyanazt a szöveget kell begépelni ismét.
Ha az újrabeírás közben hibázunk, a hibás szó után másfajta hangot hallunk és ki kell javítanunk a hibát.

Példák:

.tst 10

Az aktív legyintés után felhangzik a hangjelzés.
Most gépeljünk be valamit a lehető leggyorsabban.
A tesztnek 10 másodperc múlva ugyanaz a hangjelzés vet véget.
Az eredmény meghallgatásához állítsuk a szövegellenőrzést mondatnézetre és balra haladva megtaláljuk a statisztikát.

.tst Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál.

Az aktív legyintés után az imént megadott szöveget kell beírni mégegyszer.
A próbaszöveg megadásának gyorsasága természetesen nem számít, mikor viszont ugyanezt a szöveget mégegyszer beírjuk, azt már méri és ellenőrzi a program.
Hibát nem engedélyez.
A hibátlanul visszaismételt szöveg végén jobbra vagy aktív irányba kell legyinteni.
Rögtön elhangzik a statisztika, amit mondatnézetben vissza is lehet hallgatni.

.tst wr

E parancs hatására az alábbi szöveg kerül a memóriába próbaszövegként:

The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human.

Ennek a szövegnek a minél gyorsabb beírásával lehet pályázni a Guinnes világrekordra.
Bővebb információért lásd:
Records_and_competition

Google-használat

A .google parancs alkalmazásával egyszerűen kereshetünk a Google-ben.
Az aktív legyintés után automatikusan megnyílik a Safari, mutatva a keresés eredményét.

Módszer:

.google szó1 szó2

.google helyett a rövidebb .goo is használható.

Példa:

.goo "Albert Einstein"

Akárcsak hagyományos google-kereséskor, itt is használhatunk idézőjelezést.
Ha a pontparancs után nem adunk meg semmit, akkor a parancs előtt beírt szöveg minden egyes szava keresési kulcsszóként kezelődik.

Webhely megnyitása

A .web paranccsal bármilyen webhelyet megnyithatunk a Safari webböngészőben.

Módszer:

.web url

Példa:

.web radio.hu

A http://www. előtagot nem szükséges beírni (habár be lehet), például mikor a vágólapról illesztünk be egy hivatkozást.
Ha a .web parancsot követő karakterek nem képeznek működő hivatkozást, akkor a beírt karaktersorozatot a program automatikusan a Google-nek továbbítja feldolgozásra.

A Súgó használata

A .súgó vagy .help parancs a súgóterületre juttat.

Közvetlenebb lehetőség:

.súgó [téma]

Példák:

.súgó

Ha semmi mást nem írtunk be, a teljes súgó legelejére jutunk.

.súgó sms

Az .sms parancsra vonatkozó tudnivalókhoz ugrik.

.súgó súgó

Ezt a szövegrészt jeleníti meg a teljes Súgón belül.

Az alábbi témákat lehet ily módon lekérdezni:
szövegszerkesztés, tweet, facebook, email, sms, tel, nap, google, web, bsq, súgó, visszajelz és alkalmazások.

Fájlkezelés és Dropbox-támogatás

.me

Elmenti a memória tartalmát azon a néven, amelyen eredetileg meg lett nyitva.
Újonnan beírt szöveg esetén a fájlnév jegyzetek.txt lesz.

.me fájlnév

A memória tartalmát a .me parancs után beírt néven menti el, .txt kiterjesztéssel.
A mentett fájlok az MBraille mappába kerülnek.
Ennek a mappának a tartalmát böngészhetjük valamilyen fájlkezelővel, vagy pécéről az iTunes-on keresztül.

.ny fájlnév

Megnyitja az MBraille mappából a fájlnév.txt fájlt.
Ha a kiterjesztés nem .txt, akkor azt is meg kell adni.

Próbálkozhatunk azzal is, hogy csak a keresett fájlnév néhány, esetleg egyetlen betűjét adjuk meg.

.ny a

Megjeleníti az MBraille mappában található összes olyan fájlt, amelynek a nevében szerepel az a betű.
A fájllista elemei között bármilyen egyujjas legyintéssel keresgélhetünk.
Ha megvan, amit kerestünk, egyszerűen koppintsunk duplán, és a fájl megnyílik az MBraille szerkesztőablakában.
Alul van egy cancel gomb is arra az esetre, ha mégsem szándékozunk megnyitni semmit.

.ny

Így, fájlnév nélkül, felhozza az MBraille mappában található összes fájl listáját.

.trl fájlnév

Törli a megfelelő fájlt, de előbb megerősítést kér.
Ha részleges fájlnevet írunk be vagy egyáltalán nem adunk meg semmit, listát kapunk, amiből aztán kiválaszthatjuk a törlendő állományt.

Dropbox

A beállításokban bekapcsolhatjuk a Dropbox szinkronizálást.
Ekkor az MBraille mappába kerülő minden fájl elmentődik a Dropbox mappán belül létrejövő
apps / MBraille
mappába is, és rendre oda-vissza szinkronizálódik.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Dropboxnak ebben a mappájában lévő szövegfájlokat be tudjuk hívni az MBraille szövegszerkesztőjébe.

Gyakran használt szövegek gyors bevitelére szolgáló .saját parancs

A .saját parancs segítségével tetszőleges karaktersorozathoz tetszőleges szöveg beírását rendelhetjük.
Ily módon később pár karakter beírásával akár többsoros szöveget is bevihetünk.
Ez nyilván olyan szövegek esetében előnyös, amelyek beírására gyakran szükségünk van.

Példa a megadásra:

.saját nvm: Családi nevem: Felsőszentgyörgyi, keresztnevem: Boldizsár.
(Utána aktív legyintés.)
Visszajelzésképpen ezt halljuk:
Sajátként hozzáadva nvm.

Ha ezek után bármikor beírjuk az nvm karakterláncot - jobb vagy aktív legyintéssel követve, automatikusan beíródik:
Családi nevem: Felsőszentgyörgyi, keresztnevem: Boldizsár.

Saját gyorsszöveg definiálásakor a hosszú szöveget csak akkor kell idézőjelek közé tenni, ha a szöveget szóközzel akarjuk kezdeni vagy zárni.
Példa:
.saját alid: " Ide kérem az aláírást. "

Több sort is meg lehet adni, ilyenkor sorvégjelként \n karakterpárt használunk.

.saját tbsr: \név: \nhónap: \nnap: \n

Ha később beírjuk a tbsr karakterláncot, akkor egy üres sor, majd pedig ez a három sor kerül bevitelre:

év:
hónap:
nap:

Ha ez a sorváltási módszer szokatlan vagy kényelmetlen, többsoros szöveg saját gyorsszövegként való elmentésére használhatunk hagyományosabb megoldást is.
Írjuk be a szövegsorokat, egyszerű aktív legyintéseket használva a sorváltáshoz.
Ha készen van a szöveg, a következő parancshoz hasonlót írhatunk:

.saját tbsr

A tbsr kulcsszó után itt nem kellett kettőspontot tenni, hiszen a hozzá tartozó hosszabb szöveget előzőleg adtuk meg.

További érdekes lehetőség:

.saját .üa: .sms andi
Vagy akár:
.saját üa: .sms andi

Gyorsszövegek listázása

.saját

Kilistázza a .saját paranccsal definiált karaktersorozatokat.
(Csak emlékeztetőül szolgál, listaelemet aktiválni nem lehet.)

Gyorsszöveglista mentése és betöltése

.saját ment

Ez a parancs az alias.mb fájlba menti a definiált gyorsszövegeket.
Az alias.mb tartalmát az MBraille automatikusan betölti minden indításkor.
Ha az MBraille szinkronizálva van a Dropbox-szal, akkor az alias.mb a Dropbox e célból létrehozott mappájában is elérhető lesz.
Mivel egyszerű szöveges dokumentum, számítógéppel is szerkeszthető.
Természetesen másoknak át is adható, az átvett alias.mb aztán az MBraille alkalmazás számára akár az iTunes, akár a Dropbox által elérhetővé tehető.
Szerkeszthetjük akár magával az MBraille-jal is, ha megnyitjuka .ny paranccsal, majd elmentjük a .me paranccsal.
Az alias.mb fájlban minden sor egy definíciót tartalmaz.
Ha MBraille-ból mentünk, a sorok betűrendben kerülnek a fájlba.

.saját tölt

Betölti az alias.mb fájl adatait, anélkül, hogy az MBraille alkalmazást újra kellene indítani.

Gyorsszöveg törlése

.saját tbsr:

Törli a korábban definiált tbsr kulcsszót és a hozzátartozó szöveget, mivel az újradefiniálásnál a kettőspont után nincs megadva semmi.

Az összes gyorsszöveg törléséhez egyszerűbb lehet elmenteni egy üres alias.mb fájlt, (például a Dropboxon keresztül), majd kiadni az MBraille-ban a
.saját tölt
parancsot.

Külső alkalmazások elérése

Az MBraille-ban kiadott pontparancsokkal külső alkalmazásokat is futtathatunk.
Ezek betűrendben a következők:

.súgó alkalmazásnév
beírásával lehet lekérdezni az egyes alkalmazásokra vonatkozó tudnivalókat.

BlindSquare-funkciók

Az MBraille szövegszerkesztőjéből a .bsq paranccsal utasításokat adhatunk a BlindSquare alkalmazásnak.
A .bsq parancs után szóközt hagyunk, beírunk valamilyen kulcsszót és ha szükséges, újabb szóköz után valamilyen kifejtést.
Aktív legyintésre a BlindSquare elindul és végrehajtja az utasítást.

Keresés

Elindul a BlindSquare és rákeres közeli helyekre, valamint címekre.

Módszer:

.bsq ker [kereső kifejezés]

Példa:
ParancsLeírás
.bsq ker StarbucksRákeres a Starbucks kávécégre.
.bsq ker Marple Street, PhiladelphiaRákeres a philadelphiai Marple Street címre.

Bejelentkezésegy közeli helyre.

Elindul a BlindSquare, hogy a Foursquare-t bejelentkeztesse egy közeli helyre.
A BlindSquare kilistázza a környékbeli helyeket és ha kiválasztjuk a megfelelőt, bejelentkezhetünk.
Ha megjegyzést írunk a bejelentkezéshez, azt is beleveszi.

Módszer:

.bsq bejel [megjegyzés]

Példa:
ParancsLeírás
.bsq bejel Heló!A BlindSquare bejelentkeztet egy közeli helyre, "Heló!" megjegyzéssel.
.bsq bejel Itthon vagyokBejelentkezés "Itthon vagyok" megjegyzéssel.

Saját hely hozzáadása

Felvetethetjük a BlindSquare-rel jelenlegi tartózkodási helyünket a saját helyek listájára.
Nevet is adhatunk a helynek, és figyelmeztetési távolságot is megadhatunk méterben vagy lábban.

Módszer:

.bsq úsh [Név a hely számára] [figyelmeztetési távolság]

Példa:
ParancsLeírás
.bsq úsh OtthonA jelenlegi tartózkodási hely felvétele a saját helyek közé "Otthon" néven.
.bsq úsh Munkahely 50Felveszi a jelenlegi pozíciót saját helyként "Munkahely" néven, a BlindSquare-beli beállítástól függően 50 méter vagy 50 láb figyelmeztetési távolsággal.

Szétnéző

Szétnéző módban indítja a BlindSquare-t.

Módszer:

.bsq szn

Aktuális hely

Elindul a BlindSquare és mondja az aktuális címet, esetleg további információkkal együtt.

Módszer:

.bsq hol

Navigálás

A saját helyek listájában megtalálható helyre navigáltat a BlindSquare a szokott módon, valamilyen erre alkalmas program aktivizálásával.

Módszer:

.bsq nav [kifejezés a saját helyek listájában való kereséshez]

Példa:
ParancsLeírás
.bsq nav OtthonElindítja a navigálást az "Otthon" nevű saját helyre

Figyelés

Elindíttatja a BlindSquare-rel a rendszeres tájékoztatást a saját helyek listáján talált helyre vonatkozóan.

Módszer:

.bsq figy [kifejezés a saját helyek között való kereséshez]

Példa:
ParancsLeírás
.bsq figy OtthonElindítja a saját helyek listáján található "Otthon" nevű hely figyelését.

Figyelés leállítása

Beléptet a BlindSquare-be és leállít minden figyelést.

Módszer:

.bsq állj

A BlindSquare indítása

Elindítja a BlindSquare-t.

Módszer:

.bsq

Drafts

A .drafts vagy .da parancs új bejegyzés létrehozását teszi lehetővé a Drafts alkalmazásban.

Módszer:

.drafts

Ha a Drafts alkalmazásban tartózkodva egy létező jegyzetet az MBraille-jal akarunk szerkeszteni, az alábbi url-műveletet telepíthetjük az MBraille számára:

mbraille://x-callback-url/edit?text=[[draft]]

Ha készen vagyunk a szerkesztéssel, a megszerkesztett változatot új jegyzetként visszaküldhetjük a Draftba a .da paranccsal, majd távolra legyintéssel.

Ha ugyanazt a jegyzetet akarjuk átszerkeszteni az MBraille közreműködésével, használjuk a vágólapot.

InstaBrowser

Az InstaBrowser-használók tetszés szerinti url megnyitását oldhatják meg az MBraille-ban kiadott .ibr paranccsal.

Módszer:

.ibr url

Példa:

.ibr mpaja.com

Nem szükséges a http://www. előtag, de azzal együtt is működik a parancs.

NoteMaster

Az MBraille-ban kiadott .notemaster vagy .nm parancs megnyitja a NoteMaster alkalmazást.

Módszer:

.nm [név]

Név megadása esetén megnyílik a beírt névhez tartozó jegyzet, ha létezik.
Az MBraille-jal megírt szöveg ekkor a vágólapon van, be lehet illeszteni a NoteMasterbe.
Ha a névben szóköz is van, akkor idézőjelezni szükséges.

Skype-hívás

Ha fel van telepítve a Skype, közvetlenül hívhatunk Skype-kontaktot.

Módszer:

.skype skype-név

Elindul a Skype, és felhívódik a beírt név.

A .spotify vagy .spfy paranccsal történik.

Módszer:

.spotify keresési kifejezés

Megnyílik a Spotify alkalmazás a keresés eredményével.

H3 id="whatsapp-message"> Whatsapp-üzenet

Ha fel van telepítve a Whatsapp alkalmazás, küldhetünk üzenetet eggy kontaktnak.

Módszer:

.whatsapp kontakt

Elindul a Whatsapp és automatikusan beíródik az MBraille által küldött címzett, valamint az üzenetszöveg.
A rövidebb .wup parancs is működik.

Ha nem adunk meg kontaktot, akkor a Whatsapp alkalmazásba jutunk.
Az MBraille memóriájában lévő szöveg be lesz illesztve az üzenet helyére, a kontaktot viszont a Whatsapp-ban kell kiválasztani.

További lehetőségek

Önmeghangosítás

iOS 7-től felfelé VoiceOver nélkül is írhatunk az MBraille szövegszerkesztőjébe.
Ha az MBraille észleli, hogy a VoiceOver ki van kapcsolva, automatikusan működésbe hozza az önmeghangosítást. ;br>Ez újabb lehetőségeket jelent.
Törléskor például az eltávolított szövegrészt mély hangon halljuk.

Önmeghangosítási parancsok

A .nyelv paranccsal azonnal át lehet állítani a beviteli nyelvet.
Emellett használhatjuk a .set parancsot is, ha a beviteli táblát nem, csak a hangot akarjuk átállítani.

Módszer:

.set voice [kétbetűs nyelvkód]

Az angol nyelv különböző változatait aktiválhatjuk, ha a .set voice parancsot az alábbi nevek valamelyikével zárjuk le:

.set voice daniel

Brit angol.

.set voice allison

Amerikai angol

.set voice moira

Ír angol.

.set voice tessa

Dél-afrikai angol

A beszédsebesség és -hangerő állítása az alábbiak szerint történhet:

.set speed 1-10

Az aktuális önmeghangosítási nyelv sebességét állítja.

.set vol 0-10

Az aktuális önmeghangosítási nyelv hangerejét állítja.

Ezek nyelv-, illetve nyelvjárásfüggők..
Nyelvtanuláshoz nagyobb hangerő, ugyanakkor kissebb sebesség lehet előnyös.

Visszajelzés küldése

Email küldhető az angol nyelvű MBraille nevű levelezőlistára a .visszajelz vagy .feedback parancs segítségével.

Módszer:

.visszajelz [tárgy]

Például:

.feedback Thanks for a job well done!

Ha a visszajelzést küldő parancs után nem írtunk semmit, akkor a "MBraille feedback" szöveg íródik a visszajelzés-üzenet tárgysorába.

A szövegbeviteli nyelv megváltoztatása

Az MBraille több beviteli nyelvet támogat.
A .nyelv vagy .lang parancs segítségével bármikor átválthatunk másik nyelv braille-bevitelére.

Módszer:

.nyelv (vagy .lang) [nyelvkód] [save]

Példák:

.lang da

Ideiglenesen dán beviteli nyelvre vált.

.lang da save

Azt állítja be, hogy legközelebb az MBraille dán braille-bevitellel induljon.

Az MBraille beállításainak módosítása

A .set parancs lehetőséget nyújt az MBraille bizonyos beállításainak megváltoztatására.

Módszer:

.set [beállítás] [érték]

Betűrendben felsoroljuk a megváltoztatható beállításokat.

.set auto-nagy [be/ki]

Ha be van kapcsolva, a legelső beírt betű, továbbá minden mondatkezdő betű automatikusan nagybetűként íródik be.

.set memóriaürítés [be|ki]

Ha be van kapcsolva, az MBraille-ból való kilépés után törlődik a memória, tehát csak a vágólapon lesz elérhető a beírt szöveg.

.set nlclick [be|ki]

Legyen vagy ne legyen hangjelzés újsornál.

.set sensivity [érték]

A legyintésérzékenység mértékét állítja 18 és 50 között.
Mennél kisebb az érték, annál nagyobb az érzékenység.
Az alapértelmezés 28.
Vigyázat! Izgulósok lehetőleg ne próbálkozzanak a tizennyolcas értékkel, nehogy úgy járjanak, hogy esetleg innen nem fogják tudni újraállítani az érzékenységet.

.set shake-to-clear [be|ki]

Azt állítja be, hogy rázással lehessen-e törölni a memóriát.

Alapértelmezés szerint lehet törölni rázással.

.set toggle-swipe-dir

Kézi üzemmódban megfordítja a függőleges legyintés hatását.

.set

Felsorolja a jelenlegi beállításokat.

Stáblista

Tesztelők

Az MBraille alkalmazás nem létezne a tesztelők csapatának felbecsülhetetlen értékű közreműködése, visszajelzései nélkül.
Betűrendben:

Fordítók

Külön említést érdemelnek a fordítók:

Programkialakítás és -kódolás

Copyright 2013-2015 MPaja.com

Felhasznált szoftver

Hunspell http://hunspell.sourceforge.net/ Qt http://www.qt.io/

***