Näppäimistö

MBraille tekee iPhonestasi, iPodistasi ja iPadistasi pistekirjoitusnäppäimistön. iPhonen ja iPodin kanssa näppäimistöä käytetään aina siten, että Koti-painike on laitteen oikeassa reunassa. Laite voi asetuksista riippuen olla joko pöydällä tai käsissä näyttö poispäin. iPadissä MBraillen pistekirjoitusnäppäimet ovat vierekkäin kuten pianossa ja iPadissä näppäimistö kääntyy seuraten laitteen pysty- tai vaaka-asentoa.

iPhonessa ja iPodissa näppäimistölle on kolme suunta-asetusta. Kaikille laitteille on lisäksi opastustila eri näppäinten kohtien hahmottamiseksi.

Opastustila

MBraille käynnistyy latauksen jälkeen opastustilassa. Sen saa pois Asetuksista valinnalla "Opastettu käyttö". Opastustilassa voi harjoitella kirjoitusasentoa ja etsiä pistekirjoitusnäppäimien paikkoja kosketusnäytöllä. Opastustilassa kuulet kunkin braille pisteen numeron sitä painaessasi. Kun olet valmiina aloittamaan kirjoittamisen, syötä L (pisteet 1, 2 ja 3) ja sitten W (pisteet 2, 4, 5 ja 6).

Pöytä-asetus

Jos valitset Asetuksista valinnan Pöytä, lukittuu MBraillen pistekirjoitusnäppäimistö loivan V-kirjaimen muotoon siten, että V-kirjaimen kärjen muodostaa piste 4 ja piste 1 on heti sen yläpuolella hieman vasemmalla. Pisteet 3 ja 6 ovat lähellä näytön ylänurkkia. Aseta sormet näytölle siten, että etusormet ovat lähellä näytön alareunaa Koti-näppäimen ollessa oikealla. Sormet muodostavat avoimen V-kirjaimen. Oikean käden etusormi on hieman alempana kuin vasemman käden etusormi. Etusormet lähes koskettavat toisiaan. Keskisormi ja nimetön asettuvat ylänurkkia kohti vieville V-kirjaimen sivuille.

Poispäin-asetus

Valitessasi Asetuksista valinnan Poispäin, lukittuu näppäimistö kuuden pisteen kuvioksi, joka peittää lähes koko näytön. Tässä asetuksessa pisteet 1 ja 4 ovat vierekkäin ylhäällä, pisteet 2 ja 5 vierekkäin keskellä ja pisteet 3 ja 6 alhaalla. Tämä asetus mahdollistaa hieman erilaisen tavan kirjoittaa pistekirjoitusnäppäimistöllä.

Käännä laitteen näyttö poispäin itsestäsi ja aseta etusormet ylimmille "näppäimille". Keskisormet asettuvat suoraan niiden alapuolelle ja nimettömät alimmille "näppäimille". Asento vaatii hieman totuttelua, mutta nopeimmat kirjoittavat käyttävät yleensä tätä asetusta.

Voit halutessasi vaihtaa pistekirjoitusnäppäimistön 1 pisteeksi 3 ja pisteen 4 pisteeksi 6. Tämä saattaa olla joillekin luontevampi tapa käyttää näppäimistöä. Vaihtaminen tapahtuu Asetuksista kohdasta Suunta-asetukset.

Automaattinen-asetus

Kun valitset Asetuksista kohdan Automaattinen, MBraillen näppäimistö muuttuu sen mukaan, missä asennossa pidät iPhoneasi tai iPodiasi.

Pistekirjoitusnäytöllä kirjoittaminen

Kirjoittaminen alkaa kun ensimmäinen sormi koskettaa näyttöä ja loppuu kun kaikki sormet nostetaan. Voit toki painaa kirjaimen kaikki pisteet samanaikaisesti pohjaan.

MBraille kopioi kirjoittamasi tekstin laitteen leikepöydälle aina, kun painat Koti-näppäintä. Voit siis suoraan liittää kirjoittamasi tekstin leikepöydältä muihin sovelluksiin. Takaisin MBrailleen pääset Ohjelmanvaihtajan kautta kaksoispainamalla Koti-näppäintä.

Eleet

MBraillessa tehdään joitakin merkkejä ja toimintoja pyyhkäisyeleiden avulla. Myös tekstin muokkaaminen tapahtuu pyyhkäisyeleillä. Muokkaustoiminnot on kerrottu tämän ohjetekstin viimeisessä osiossa.

Yhden sormen pyyhkäisyt

Pyyhkäisy oikealle = välilyönti.

Pyyhkäisy vasemmalle = poista edellinen merkki.

Pyyhkäisy alas = rivinvaihto.

Pyyhkäisy ylös = lue kirjoitettu teksti.

Kahden sormen pyyhkäisyt

Pyyhkäise vasemmalle = poista edellinen sana.

Pyyhkäisy oikealle = kumoa (peruu sanan poiston, leikkaa-liimaa toiminnon tai tekstin tyhjennyksen)

Kolmen sormen pyyhkäisyt

Pyyhkäise oikealle = siirry päävalikkoon.

Pyyhkäise ylös tai alas = poista koko kirjoitettu teksti.

Vaihtoehtoisesti voit pyyhkiä tekstin ravistamalla laitetta.

Tekstin muokkaus

Voit pistekirjoitusnäppäimistöä käyttäen tarkistaa kirjoittamaasi tekstin ja muokata sitä. Tekstiä voi leikata ja siirtää. MBraillen avulla voit myös liittää tekstiisi muista sovelluksista leikepöydälle kopioituja tekstejä.

Kaikki muokkaustoiminnot käyttävät samaa periaatetta eleissä: käytä toisen käden sormia pitääksesi yhtä tai useampaa pistettä alhaalla toiminnon valitsemiseksi. Toisen käden sormilla sitten pyyhkäiset toiminnon aktivoimiseksi.

Tekstin selaus

Pidä piste 3 painettuna yhdellä sormella.

Lue sana kerrallaan pyyhkäisemällä toisella sormella oikealle tai vasemmalle.

Voit valita luettavan tekstin määrän pyyhkäisemällä ylös tai alas.

Lue lause kerrallaan pyyhkäisemällä ylös.

Lue rivi kerrallaan pyyhkäisemällä toisen kerran ylös.

Lue kappale kerrallaan pyyhkäisemällä kolmannen kerran ylös.

Jos vielä pyyhkäiset ylös niin valinta pyörähtää pienimpään tekstiyksikköön ja lukeminen tapahtuu vasemmalle tai oikealle kirjain kerrallaan.

Tekstin selailu loppuu kun vapautat pisteen 3.

Tekstin lisäyskohdan vaihto

Siirry tekstissä haluttuun kohtaan käyttäen selailutoimintoa. Kun olet löytänyt oikean kohdan, napauta pistettä 1 ennen kuin vapautat pisteen 3.

Tekstikohdistin siirtyy valittuun paikkaan.

Voit siirtyä suoraan tekstin alkuun pitämällä pisteitä 1 ja 3 painettuna ja pyyhkäisemällä vasemmalle.

Voit siirtyä testin loppuun pitämällä pisteitä 1 ja 3 painettuna ja pyyhkäisemällä oikealle.

Tekstin valinta, kopiointi, leikkaus ja liittäminen

Siirry haluttuun kohtaan tekstissä käyttäen selailutoimintoa. Kun olet löytänyt oikean kohdan, paina piste 2 alas pitäen edelleen pistettä 3 painettuna. Kun pisteet 2 ja 3 ovat painettuna voit valita tekstiä pyyhkäisellä samalla tavoin kuin selailutoiminnossa. VoiceOver puhuu valitun tekstin.

Valitun tekstin kopioiminen tapahtuu näpäyttämällä pistettä viisi, kun pisteet 2 ja 3 ovat edelleen painettuna.

Valittuna oleva teksti leikataan näpäyttämällä pistettä 4.

Tekstin liittäminen tehdään lisäyskohtaan pitämällä pistettä 2 pohjassa ja pyyhkäisemällä alas toisella sormella. Voit liittää tekstiä jonka kopioit MBraille copy toiminnolla, tai tekstiä jonka kopioit toisesta sovelluksesta.

Pyyhkäisy ylös lukee leikepöydän sisällön.

Pikakomennot eli piste-alkuiset komennot

MBraillessa on ns. pikakomentoja eli voit näppäimistöltä kirjoittamalla esim. twiitata, päivittää Facebook-statuksesi, lähettää tekstiviestin, sähköpostin, tehdä kalenterimerkinnän tai soittaa puhelun.

Pikakomento voi olla itsenäinen komento, joka kirjoitetaan pistekirjoitusnäppäimistöltä tai se voidaan suorittaa tekstin lopuksi.

Pikakomento aloitetaan aina kirjoittamalla piste-merkki eli painamalla piste 3. Tekstin jälkeen annettava pikakomento aloitetaan aina uudelta riviltä eli tekstin jälkeen pyyhkäistään yhdellä sormella alas ja sen jälkeen kirjoitetaan ensimmäiseksi merkiksi piste eli painetaan näppäin 3. Itse komento kirjoitetaan kiinni piste-merkkiin. Komentoa seuraa vaihteleva määrä parametreja eli komennolle annettavia lisätietoja. Kun kaikki komentoon tarvittavat tiedot on annettu, se suoritetaan tekemällä rivinvaihto eli pyyhkäisemällä yhdellä sormella alas.

Tekstiviesti- ja sähköpostikomennot avaavat suorituskäskyn (rivinvaihto) jälkeen valmiiksi täytetyn viestipohjan. Sinun tarvitsee vain painaa "lähetä"-painiketta lähettääksesi viestin. Tämä mahdollistaa myös viestitekstin viimehetken muokkaamisen tai vastaanottajien lisäämisen.

Esimerkki 1

.ohje sms (pyyhkäisy yhdellä sormella alas)

Esimerkki 2

Lähdetkö kanssani elokuviin illalla? (rivinvaihto eli pyyhkäisy yhdellä sormella alas)

.sms sanna (pyyhkäisy yhdellä sormella alas)

Tällä komennolla lähetät kirjoittamasi tekstin "Lähdetkö kanssani elokuviin illalla?" tekstiviestinä Sannalle, joka löytyy puhelimesi osoitekirjasta.

Tekemäsi MBraille pikakomennot tallennetaan komentohistoriaan. Voit selata aikaisemmin suorittamiasi komentoja pitämällä pistettä 4 painettuna ja pyyhkäisemällä ylöspäin ja alaspäin. Tämä toimii kun kohdistin on rivin alussa. Jos haluat suorittaa kuulemasi komennon uudestaan, vapauta piste 4 ja pyyhkäise alaspäin.

MBraillen pikakomennot

Twitter

Komento:

.twiit

 1. Kirjoita teksti, jonka haluat twiitata.
 2. Lisää rivinvaihto pyyhkäisemällä alas yhdellä sormella.
 3. Kirjoita pikakomento
  .twiit
 4. Tee lähetyskäsky eli rivinvaihto (pyyhkäise alas).

Tekstisi lähtee twiittinä.

Voi lähettää twiitin myös suoraviestinä jollekin vastaanottajalle.

 1. Kirjoita teksti, jonka haluat lähettää.
 2. Tee rivinvaihto eli pyyhkäisy alas.
 3. Kirjoita pikakomento
  .twiit vastaanottajan-twitter-tunnus (huom. pikakomennon ja twitter-tunnuksen välissä pitää olla välilyönti)
 4. Tee rivinvaihto suorittaaksesi pikakomennon eli pyyhkäisy yhdellä sormella alas.

Voit lähettää suoraviestin samalla kertaa useammalle seuraajalle antamalla vastaanottajien twitter-tunnukset välilyönnillä erotettuna.

Facebook

Komento:

.facebook

 1. Kirjoita Facebook-päivitystekstisi.
 2. Tee rivinvaihto.
 3. Kirjoita pikakomento
  .facebook
  tai
  .fb
 4. Tee rivinvaihto komennon suorittamiseksi eli pyyhkäise yhdellä sormella alas.

Sähköposti

Komento:

.mail aihe vastaanottaja vastaanottajat

Sähköpostin voi lähettää päävalikolta löytyvän Sähköposti-painikkeen kautta, jolloin Pistekirjoitusnäppäimistöllä kirjoittamasi teksti on siirtynyt automaattisesti leikepöydältä tyhjään sähköpostiviestiin tekstikentän kohdalle.

Nopeammin tämän voi tehdä suoraan pikakomennon avulla. Silloin voit lisätä sekä otsikon että vastaanottajan pistekirjoitusnäppäimistöä käyttäen.

Komento ja lisätiedot erotetaan toisistaan aina välilyönnillä. Mikäli aiheeseen tulee enemmän kuin yksi sana, sinun pitää käyttää lainausmerkkejä aihetekstin molemmilla puolilla. Mbraille etsii vastaanottajan sähköpostiosoitteen osoitekirjasta etu- tai sukunimen perusteella.

Vastaanottajan nimeä lisätessä sinun ei tarvitse kirjoittaa koko nimeä, vain riittävästi kirjaimia nimen yksilöimiseksi. Jos esimerkiksi haluat lähettää sähköpostin sekä Simolle että Sannalle, jotka molemmat ovat osoitekirjassasi. Riittää kun kirjoitat vain sa osoittaaksesi viestin Sannalle. Nimien haku ei tarvitse isoja kirjaimia. Voit lisätä niin monta vastaanottajaa kuin haluat. Erota vastaanottajat välilyönneillä. Jos merkkejä ei ole riittävästi yksiselitteiseen vastaanottajan tunnistamiseen, saat valintalistan ehdokkaista.

Jos haluat käyttää sekä etu- että sukunimeä vastaanottajan valitsemiseen, erota nimet pisteellä. Jos sinulla on esimerkiksi osoitekirjassasi Ville Virtanen, Jaana Virtanen ja Ville Lehti, pitää sinun käyttää molempia nimiä vastaanottajan valintaan. Voit lähettää viestin kaikille kolmelle lyhenteillä v.v, j.v ja v.l.

Voit halutessasi myös kirjoittaa vastaanottajan sähköpostiosoitteen kokonaan. Jos vastaanottaja-tiedosta löytyy @-merkki, kopioidaan se sellaisenaan viestin vastaanottajaksi.

 1. Kirjoita teksti, jonka haluat lähettää sähköpostina.
 2. Tee tyhjä rivi (yhden sormen pyyhkäisy alas)
 3. Kirjoita pikakomento ja anna sille ensimmäisenä lisätietona aihe ja toisena lisätietona vastaanottaja tai vastaanottajat.
  .mail "Heippa sinne" Simo Sanna
 4. Komennon suorittaaksesi tee rivinvaihto eli pyyhkäisy alas yhdellä sormella. Näytölle tulee sähköpostin lähetyslomake ja viestin otsikko on valmiiksi "Heippa sinne". Simon ja Sannan sähköpostiosoite on haettu osoitekirjasta. Vaihtoehtoisesti voit käyttää .mail-komennon tilalla komentoa .sposti.

Tekstiviestit

Komento:

.sms vastaanottaja vastaanottajat

Tekstiviestin voi lähettää päävalikolta löytyvän Tekstiviesti-painikkeen kautta tai nopeammin pikakomennolla .sms. Komennolle annetaan lisätiedoksi vastaanottajan nimi tai osa nimen alusta samaan tapaan kuin sähköpostia lähetettäessä. Voit kirjoittaa vastaanottaja-lisätiedoksi myös puhelinnumeron, johon viesti lähetetään. Kirjoita numero yhteen, älä käytä ryhmitteleviä välilyöntejä.

 1. Kirjoita tekstiviestinä lähetettävä teksti.
 2. Lisää rivinvaihto eli pyyhkäisy yhdellä sormella alas.
 3. Kirjoita pikakomento ja anna lisätiedoksi vastaanottaja tai vastaanottajan nimestä muutama alkukirjain
  .sms san
 4. Tee komennon suorittamiseksi rivinvaihto eli pyyhkäisy alas yhdellä sormella.

MBraille avaa näytölle valmiiksi täytetyn tekstiviestin. Lähetä se painamalla "Lähetä".

Jos vastaanottajalla on monta puhelinta, voit valita ensimmäisen iPhone tai mobiili -puhelimen lisäämällä etuliitteen m: nimeen. Esim.

.sms m:jonna

Soitto numeroon tai henkilölle nimen perusteella

Komento:

.soita numero (tai nimi)

Voit MBraillen pikakomentoa käyttäen soittaa puhelun joko antamaasi numeroon tai nimen perusteella henkilölle, joka löytyy puhelimesi osoitekirjasta. Nimeä ei tarvitse kirjoittaa kokonaan vaan riittää, kun annat tarpeeksi monta merkkiä nimen tunnistamiseksi saman alkuisten joukosta. Eli jos osoitekirjassasi on Sanna ja Sanelma, sinun pitää kirjoittaa komennon lisätiedoksi vähintään neljä ensimmäistä kirjainta nimien erottamiseksi. Isoilla alkukirjaimilla ei ole merkitystä. Soitto aloitetaan heti kun pyyhkäiset rivinvaihdon komentorivin lopussa.

 1. Kirjoita pikakomento ja lisätiedoksi numero tai nimi
  .soita sanelma
  tai
  .soita sanelma
  tai
  .soita 1234567
 2. Tee puhelun aloittamiseksi rivinvaihto eli pyyhkäise yhdellä sormella alas.

Kalenterimerkintöjen lisäys

Komento:

.kal otsikko alkaa [loppuu] [alarm [aika]] [paikka: tapahtumapaikka]

eli

.kal otsikko "päivämäärä tapahtuman alkamisaika" "loppumis_päivämäärä loppumis_kellonaika" alarm aika_ennen hälytystä

MBraillen avulla voit lisätä uuden tapahtumatiedon kalenteriin .kal komennolla. Kirjoittamasi teksti lisätään tapahtuman huomautukseksi. Komennolle on annettava pakollisena tapahtuman päivämäärä. Muut mahdolliset komennon lisätiedot ovat

- tapahtuman alkamisaika

- tapahtuman loppumisaika

- lisäkomento alarm ja aika, kuinka kauan ennen tapahtumaa kalenterihälytys annetaan

- lisäkomento paikka: ja tapahtumapaikan nimi

Kun lisätietoja on useita, joudutaan käyttämään lainausmerkkejä. Tapahtuman alkamispäivämäärä ja kellon aika suljetaan lainausmerkkeihin ja tapahtuman loppumispäivämäärä ja kellonaika suljetaan toisiin lainausmerkkeihin. Käyttö selviää alla olevista esimerkeistä.

Esimerkki 1:

.kal Porvoo 2013-08-08

Tämä komento lisää kalenteriin merkinnän Porvoo päivälle 8.8.2013. Koska aikaa ei ole annettu, on tämä koko päivän kattava merkintä. Aiheessa tai päiväyksessä ei ole välilyöntejä joten lainausmerkkejä ei tarvita.

Esimerkki 2:

.kal "Taksi tulee" "2013-07-03 13:00" alarm 30 min

Tämä komento lisää kalenterimerkinnän 3. heinäkuuta 2013 alkavaksi kello 13:00 otsikolla "Taksi tulee" ja lisää hälytyksen 30 minuuttia ennen.

Esimerkki 3:

.kal Pianotunti "2013-07-07 14:00" "2013-07-07 15:00" alarm 1 hour

Tämä komento lisää kalenteriisi tapahtuman Pianotunti, jolla on alku- ja loppuaika, sekä hälytys 1 tunti ennen.

Esimerkki 4:

.kal Kuunnelma 17:30

Jos pelkkä kellonaika annetaan, on tapahtuma tänään, tai huomenna jos aika on jo mennyt.

MBraille tukee erilaisia päivämääräformaatteja. Voit kirjoittaa päivämäärän lyhyemmin 14.8.13 ja jos haluat välttää lainausmerkkejä, voit erottaa kellonajan viivalla. Esim. 14.8.13-19:00.

Nopeusharjoittelu

Voit harjoitella kirjoitusnopeuttasi .tst komennon avulla.

Komento:

.tst sekunteja

tai

.tst harjoitusteksti

Kuulet äänimerkin aloittaessasi. Kun testi loppuu, kuulet saman äänimerkin. Jos teet virheen kirjoittaessasi harjoitustekstin sanaa, kuulet virheäänen sanan lopussa. Korjaa virhe ennen kuin jatkat.

Esimerkki 1:

.tst 10

Pyyhkäisi alas ja kuulet aloitusäänen. Kirjoita 10 sekuntia ja kuulet saman äänen testin loppumerkiksi. Pidä piste 3 alhaalla ja pyyhkäise ylös kunnes kuulet "lue lauseet", pyyhkäise sitten vasemmalle kuullaksesi tuloksesi.

Esimerkki 2:

.tst etana on yllättävän nopea

Pyyhkäisi alas ja kuulet aloitusäänen. Kirjoita "etana on yllättävän nopea" ja päätä kirjoituksesi välilyönnillä tai rivinvaihdolla. Jos teet virheen, kuulet virheäänen ja sinun pitää korjata virheellinen sana ennen kuin jatkat. Kun olet kirjoittanut koko tekstin ilman virheitä, kuulet lopetusäänen. Pidä piste 3 alhaalla ja pyyhkäise ylös kunnes kuulet "lue lauseet", pyyhkäise sitten vasemmalle kuullaksesi tuloksesi.

.tst wr

on lyhennys seuraavan testin suorittamiseksi:

.tst The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human.

Tämä on virallinen teksti jota käytetään Guinness World Records tekstiviestin kirjoitusnopeutta mittaavassa testissä. Katso: Wikipedia, Text Messaging, Records_and_competition

Google haku

Komento:

.google sana1 sana2 ...

tai

.goo "lause tai kokonaisuus jota haet"

Voit tehdä Google haun suoraan näppäimistöltä piste google komennolla. Se avaa laitteen selaimen suoraan hakutuloksiin. Voit antaa lisätietona etsittäviä sanoja tai kirjoittaa lainausmerkkeihin lauseen tai sanaparin, jota haet täsmällisesti. Jos et anna lainkaan lisätietoja komennolle, käytetään hakuun koko tekstiä, jonka mahdollisesti olet kirjoittanut pistekirjoitusnäppäimistöllä. Halutessasi voit lyhentää .google-komennon .goo-komennoksi.

 1. Kirjoita pikakomento ja välilyönneillä erotettuna etsittävät sanat
  .goo einstein
  tai
  .google "Albert Einstein"
 2. Tee rivinvaihto suorittaaksesi Google-haku.

Selaimen käyttö

Komento:

.web verkko-osoite

MBraillella voit avata antamasi verkko-osoitteen (URL:n) käyttämällä .web-komentoa. Sinun ei tarvitse lisätä alkuun http://-osuutta, mutta sen kirjoittaminen ei haittaa komennon toimimista. Voit siis vaikka liittää leikepöydältä valmiin linkin komennon perään. Mikäli antamasi verkko-osoite (url) ei toimi, MBraille muuttaa sen Google-hauksi.

 1. Kirjoita pikakomento ja sen perään välilyönnillä erotettuna verkko-osoite
  .web mpaja.com
 2. Tee rivinvaihto (pyyhkäisy alas) siirtyäksesi haluamallesi web-sivulle.

Drafts

Jos sinulla on Drafts sovellus asennettuna, voit luona uuden muistiinpanon .drafts-komennolla, voit myös käyttää lyhennettä .da.

Komento:

.drafts

InstaBrowser

Jos käytät InstaBrowser selainta, voit avata sillä verkko-osoitteen käyttäen .ibr komentoa.

Komento:

.ibr url

Esimerkki:

.ibr mpaja.com

Sinun ei tarvitse antaa http:// alkuosaa, mutta voit sen tehdä jos esim. liität linkin.

NoteMaster

Voit avata NoteMaster sovelluksen .notemaster komennolla, .nm on lyhenne.

Komento:

.nm [nimi]

Jos annat nimen, NoteMaster avaa nimetyn muistiinpanon. Jos nimessä on välilyöntejä, tulee sinun laittaa se lainausmerkkeihin.

Kun NoteMaster käynnistyy, MBraillessa kirjoittamasi teksti on valmiina leikepöydällä odottamassa.

Skype puhelu

Komento:

.skype nimi

Jos sinulla on Skype sovellus asennettuna voit soittaa suoraan MBraillen pistekirjoitusnäppäimistöltä Skype puhelun.

 1. Kirjoita pikakomento
  .skype nimi
 2. Puhelun aloittaaksesi tee rivinvaihto eli pyyhkäise yhdellä sormella alas.

Whatsapp viesti

Jos sinulla on Whatsapp asennettuna, komento

.whatsapp nimi

avaa Whatsapp sovelluksen lisäten vastaanottajan ja tekstin. .wup on .whatsupp komennon lyhennys.

BlindSquare-toiminnot

Voit käyttää MBraillea käynnistääksesi toimintoja BlindSquaresta. Aloita uusi rivi pisteellä, sen perään bsq, haluamasi avainsana ja mahdolliset parametrit. Pyyhkäise alaspäin käynnistääksesi toiminnon BlindSquaressa.

Etsi

Käynnistää BlindSquaren ja hakee paikan nimellä tai osoitteella

Käyttö:

.bsq etsi [Paikan nimi tai osoite]

Esimerkki:
KomentoKuvaus
.bsq etsi StarbucksEtsi paikkaa nimellä Starbucks
.bsq etsi Marple Street, PhiladelphiaEtsi kadun nimellä Marple Street, kaupungista Philadelphia

Kirjaudu paikkaan

Käynnistä BlindSquare kirjautuaksesi lähistöllä olevaan paikkaan Foursquaressa. BlindSquare listaa lähistön paikat, joista voit valita kirjautumiskohteen. Mikäli annoit kirjautumiskommentin, se liitetään kirjautumiseen.

Käyttö:

.bsq kirjaudu [kirjautumiskommentti]

Esimerkki:
KomentoKuvaus
.bsq kirjaudu Tervehdys!Kirjautuu lähistön Foursquare-paikkaan kommentilla "Tervehdys!"

Tallenna sijainti

BlindSquare hakee nykyisen sijaintisi ja tallentaa sen omiin paikkoihin. Voit antaa parametrina paikan nimen ja halutessasi hälytysetäisyyden metreissä.

Käyttö:

.bsq tallenna [Paikan nimi] [Hälytysetäisyys]

Esimerkki:
KomentoKuvaus
.bsq tallenna KotiLisää nykyisen sijainnin omiin paikkoihin nimellä "Koti"

Katsele ympärille

Käynnistää BlindSquaren Katsele ympärille -toiminnon.

Käyttö:

.bsq katsele

Missä olen?

Käynnistää BlindSquaren, joka kertoo osoitteesi ja muuta tietoa sijainnista.

Käyttö:

.bsq missä

Navigointi

Käynnistää BlindSquaren, joka käynnistää navigointitoiminnon paikkaan, jonka olet lisännyt Omiin paikkoihin.

Käyttö:

.bsq navigoi [hakusana Omat paikat -listalla olevan paikan nimellä]

Esimerkki:
KomentoKuvaus
.bsq navigoi kotiKäynnistää navigoinnin valiten kohteeksi paikan "koti", jonka olet aiemmin lisännyt omiin paikkoihin

Seuranta

Käynnistää BlindSquaren, joka käynnistää seurantatoiminnon paikkaan, jonka olet lisännyt Omiin paikkoihin.

Käyttö:

.bsq seuranta [hakusana Omat paikat -listalla olevan paikan nimellä]

Esimerkki:
KomentoKuvaus
.bsq seuranta kotiKäynnistää seurannan valiten kohteeksi paikan "koti", jonka olet aiemmin lisännyt omiin paikkoihin

Lopeta seuranta

Käynnistää BlindSquaren ja lopettaa kaikkien kohteiden seurannan

Käyttö:

.bsq lopeta

Käynnistä BlindSquare

Käynnistä BlindSquare

Käyttö:

.bsq

Ohje

Komento:

.ohje aihe_josta_ohjetta_halutaan

Kätevä tapa lukea jonkin yksittäisen toiminnon ohjeteksti on käyttää .ohje-pikakomentoa. Komennolle annetaan välilyönnillä erotettuna aihe, josta ohjetta halutaan.

Esimerkkejä:

.ohje

Ilman parametrejä näyttää koko sovelluksen käyttöohjeen.

.ohje sms

Näyttää .sms komennon ohjeen.

.ohje help

Antaa tämän kohdan ohjeesta.

Mahdolliset lisätiedot .ohje komennolle ovat: twiit, facebook, mail, sms, soita, kal, google, web, ohje, palaute and muokkaus.

 1. Kirjoita pikakomento ja anna lisätieto välilyönnillä erotettuna
  .ohje sms
 2. Tee rivinvaihto eli pyyhkäise alas yhdellä sormella.

Palautteen antaminen

Komento:

.palaute otsikko

pikakomennon avulla voit lähettää viestin englanninkieliselle MBraille postituslistalle. Jos et anna mitään aiheeksi, MBraille antaa aiheeksi oletustekstin "MBraille feedback". Komento .feedback tekee saman asian.

 1. Kirjoita palautteesi.
 2. Kirjoita pikakomento ja palautteesi aihe
  .feedbacḱ MBraille rocks
 3. Tee rivinvaihto (pyyhkäisy alas) palautteesi lähettämiseksi.

Suomeksi voit lähettää sähköpostia osoitteeseen support@mpaja.com.

Pistekirjoituskielen vaihto

Jos puhelimesi käyttöliittymän kieli on eri kuin pistekirjoituskieli mitä haluta käyttää, voit vaihtaa kirjoituskielen .lang komennolla.

Komento:

.lang [kielikoodi] [save]

Esimerkkejä:

.lang de

Vaihtaa kirjoituskieleksi saksan.

.lang de save

Tallettaa saksan kirjoituskieleksi, jolloinka se on saksa myös MBraille käynnistyksen jälkeen.

Kiitokset

Testaajat

MBraille ei olisi valmistunut ilman päteviä testaajia. Kiitokset kuuluvat aakkosjärjestyksessä seuraaville henkilöille.

Käännökset

Erityiskiitokset kääntäjille

Suunnittelu ja toteutus

Tekijänoikeudet 2013 MPaja.com